(14.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Dále MPSV navrhuje v současné době poměrně zásadní novelizace zákona o státní sociální podpoře a zákona o hmotné nouzi. To úzce souvisí se zákonem o sociálním bydlení, ale provázaná tato příprava není. Je to nepřehledné a evidentně by bylo třeba jasně nastavit kompetence a roli jednotlivých ministerstev v tom procesu, analyzovat celý soubor dotčených předpisů, stanovit si harmonogram veškerých úprav a koordinovat uvedení do praxe v součinnosti všech zainteresovaných resortů.

Je to úkol samozřejmě obtížný, toho jsme si v Pirátech vědomi, ale jelikož zákon o sociálním bydlení může fungovat jen v kontextu ostatních norem, jinak by to mohl být pouhý dotační program, je to obrovsky důležité.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, uběhl čas interpelace. Pan premiér bude reagovat podle zákona o jednacím řádu do 30 dnů.

Ještě než dám slovo panu kolegovi Baxovi, omluvím pana poslance Jiřího Strýčka od 15.30 do konce jednacího dne a od 14.30 pan poslanec Rozvoral. Nyní pan poslanec Martin Baxa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo. Moje interpelace na předsedu vlády v demisi se týká regionálního školství.

Během návštěvy vlády v demisi v Kraji Vysočina dne 28. května Andrej Babiš řekl: Možná bychom se měli podívat, jestli skutečně ty průmyslovky a zemědělky a zdravotní mají být pod kraji, že by to možná bylo lepší pod ministerstvy, která by byla přece jen víc motivována řešit nedostatek profesí, a hlavně dnes je nedostatek všech profesí. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. - Je to tedy doslovný přepis monitoringu a myslím, že je z něj jasně patrné, oč jde. Pan premiér zřejmě směřuje k tomu, že by měl být zásadním způsobem reformován dosavadní systém způsobu zřizovatelských funkcí k jednotlivým školám.

Jenom připomenu, jen krátce na začátku 90. let byly jednotlivé školy pod gesčními ministerstvy, od roku 1996 byly zřizovány školskými úřady, které spadaly do působnosti Ministerstva školství, od roku 2000 po reformě územní samosprávy pak jsou střední školy zřizovány kraji. A tento systém trvá již téměř dvacet let. V současné době tedy dochází navíc k velmi ambiciózní reformě financování regionálního školství.

Proto bych se v této souvislosti vzhledem k radikalitě té změny, o které mluvil pan premiér, ho chtěl zeptat na následující otázky: Zda vláda v demisi v současné době připravuje tuto kompetenční změnu, tj. přesun zřizovatelských funkcí některých typů středních škol z krajů na příslušná ministerstva. Jakých konkrétních typů škol se tento návrh týká a pod jaká ministerstva by měly být školy přesunuty. Za třetí, co je obsahem této případné změny, tj. v čem by pro školy bylo výhodnější, aby byly zřizovány gesčními ministerstvy. A za čtvrté, jak je tato případná změna kompatibilní se současnou chystanou reformou financování regionálního školství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Mikuláše Peksy, připraví se pan poslanec Jakub Janda. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Vážený pane premiére, v současné době vámi vedená vláda v praxi podpořila bez větších výhrad směrnici Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Měli jste možnost hlasovat proti, nakonec i díky našemu odporu návrh prošel.

Proč je to problém? Součástí této směrnice jsou i články 11 a 13. Článek 11 přímo zavádí rozšířenou ochranu pro sdílení obsahu, která vede i k dani z odkazu a významně ovlivní práci kohokoli, kdo se potřebuje ve své práci odkazovat na jiné zdroje. Stejně tak tato ustanovení narušují klíčovou jednotnost digitálního trhu, protože některé země už deklarovaly, že pokud bude zavedeno, chtějí si určovat podmínky samy. Článek 13 je pak přímou hrozbou pro svobodu každého z nás, jelikož se prakticky jedná o pokus vnutit přímo provozovateli internetových platforem filtrovat všechen obsah, který někdo nahraje, a nechat je za to nést odpovědnost. V praxi by pak byli nuceni zavést automatické filtry, kterými by tupě rozhodovali, co smí a nesmí být na internetu. A kdo by je nezavedl, čelil by žalobám.

Česko zaspalo předchozí velkou změnu, protože náš stát nebyl kvůli liknavosti vlády připraven na zavedení GDPR. Dopady této události pociťujeme všichni.

Momentálně se řítíme do daleko větších problémů, a proto se ptám, proč česká vláda podpořila směrnici v její současné podobě, včetně článku 11 a 13, a jakým způsobem se česká vláda připravuje na aplikaci této směrnice. A také, proč to tentokrát dopadne lépe než příprava GDPR. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Peksovi. Také opakuji, že odpověď bude do 30 dnů, podle jednacího řádu.

Nyní pan poslanec Jakub Janda, připraví se pan kolega Černohorský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den. Vážený pane premiére, v nejbližších měsících k nám zamíří novela zákona o místních poplatcích, která de facto otvírá zásadní politickou otázku: jak dál bude Česká republika řešit sdílenou ekonomiku typu Airbnb.

Sdílené ubytovací služby dnes prodělávají obrovský rozvoj. Dle dat, která Airbnb oficiálně poskytlo, se jen za posledních 4,5 roku rozrostl tento trh více jak 28násobně. V některých městech jsou dnes kapacity Airbnb téměř srovnatelné s kapacitami poskytovanými tradičními hotely a penziony. A že nejde o záležitost studentských batůžkářů, kteří využívají tzv. bed and breakfast, vědí dnes všichni, kdo se touto problematikou zabývají. Sdílená ekonomika je prostě dnes tvrdý byznys. V Praze jsou dokonce nejčastěji nabízeným typem ubytování celé bytové domy a ty se podílejí na celkové kapacitě téměř ze 3/4. Výjimkou pak nejsou poskytovatelé, kteří vlastní desítky bytů, nebo dokonce domů. Musíme se tak právem zastat hoteliérů, kteří reptají na nerovné podmínky podnikání. Jen v rámci klasického podnikání v hotelnictví má stát pravomoc poslat na hoteliéra až 42 typů kontrol, ať se týkají hygieny, stavebních norem nebo účetních předpisů. Rovnost před zákonem tak nejen značně pokulhává.

Ptám se vás, pane premiére, budete tuto situaci řešit, nebo bude čekat, až budou hoteliéři, stejně jako taxikáři, křičet na náměstích a blokovat dopravu?. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubu Jandovi. Ještě než dám slovo Lukáši Černohorskému, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Omlouvá se paní poslankyně Helena Válková do konce dnešního pracovního dne a od 16 hodin se omlouvá také pan poslanec Pustějovský.

Nyní pan poslanec Lukáš Černohorský, připraví se pan poslanec Dolínek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Vážený pane premiére v demisi, uplynul měsíc od vaší návštěvy Moravskoslezského kraje. Během ní jste také navštívil společnost OKD. Po schůzce se zástupci OKD v médiích z úst předsedy dozorčí rady Michala Kuči zaznělo, že OKD nepovoluje rozšířit těžbu pod Karvinou, konkrétně pod dosud obydlenou částí Staré Město. Před pár dny se ale na úřední desce Obvodního báňského úřadu objevilo oznámení o zahájení správního řízení o povolení těžby v této lokalitě. Pro místní je to už poněkolikáté nemilé překvapení. Staroměšťané žijí v nejistotě už více než pět let, kdy OKD nečekaně ohlásilo záměr těžit na území, které bylo do té doby určeno pro rozvoj a výstavbu. Část domů včetně novostaveb byla vykoupena a zdemolována, ve Starém Městě chybí teď občanská vybavenost.

Když dosluhující šachty převzal stát, tak se začalo mluvit o útlumu v horizontu několika let. Proč právě teď státní podnik OKD žádá o nová území? Můžete mi prosím sdělit, jaké plány má vláda České republiky s OKD a těžbou pod městem Karviná? Může mi premiér v demisi sdělit, jaké plány má vláda s dolem Frenštát? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lukáši Černohorskému. Nyní pan poslanec Petr Dolínek se svou interpelací. Znovu opakuji, že odpovědi dojdou do 30 dnů, podle zákona o jednacím řádu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane premiére, ceny bytů v České republice mají dlouhodobě rostoucí tendenci. Ceny bytů v Česku vzrostly za poslední čtyři roky v průměru o více než 40 % a tento trend nadále pokračuje, především v Praze a samozřejmě i v dalších velkých městech, kde se novostavby prodražily někde až o 68 %.

Beru na vědomí plán, který jste avizoval na setkání se zástupci měst a obcí ve věci zřízení investičního fondu pro obce. Může to být užitečné, může to být potřebné. Ale v této souvislosti bych se chtěl zeptat, z jakého důvodu jste se rozhodl zrušit fond rozvoje bydlení a nahradil tímto fondem. Neměl by právě nyní stát ještě více podpořit výstavbu bytů vzhledem k akutnímu nedostatku bydlení ve velkých městech a v celé České republice? Není to prostě tak, že tato vláda a její ministři nevědí, co to je bytová politika, neznají cesty, jak tomu napomoci? Nebojíte se prostě toho, že to neumíte, a proto to dáváte do jiných fondů? A není to třeba tak, že vás bydlení v České republice nezajímá? Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP