(12.20 hodin)
(pokračuje Nevludová)

SPD dlouhodobě podporuje rozpočtovou odpovědnost exekutivy včetně vyrovnaných veřejných rozpočtu, ale pouze v rámci právního řádu a Ústavy České republiky. Snaha o vyrovnaný rozpočet by měla být snahou každého státu a každé vlády.

Co by znamenala funkčnost přijetí fiskálního paktu pro náš stát? Přijetí eura, ke kterému jsme se zavázali, dále dodržování strukturálního rozpočtu na maximálním schodku 0,5 % HDP, takže by musely nastat velké škrty. Za své by tak vzaly sliby o zvyšování důchodů, navyšování platů státních úředníků, sociálních dávek a zřejmě by muselo dojít i ke zvyšování daní. Sankce plynoucí z porušování stanovených pravidel nelze brát jako pojistku pro to, abychom dostáli svým závazkům spočívajícím v ukotvení pravidel smlouvy do národní legislativy, nejlépe do Ústavy. Dle textu paktu má naplnění tohoto závazku vymáhat Evropský soudní dvůr, pokud jej signatářský stát nevčlení do národní legislativy v dostatečně důsledné podobě do jednoho roku od ratifikace paktu, a to ve výši 0,1 HDP.

Vláda své rozhodnutí dále opírá o tvrzení, že přistoupení k fiskálnímu paktu má pro Českou republiku výrazný přínos v podobě okamžité možnosti účastnit se vybraných summitů eurozóny, avšak toto tvrzení je zcela marginální, protože text zaručuje pouze omezenou účast nečlenům eurozóny k vybraným tématům, neříká však, kdo bude témata určovat a předem interpretovat.

Evropská unie se od dob našeho vstupu totálně změnila. Vstupovali jsme do Evropy suverénních spolupracujících států, dnes je to těžkopádný moloch, stojící na vratkých nohou, snažící se o centralizaci moci a vytvoření vazalských území z jednotlivých členských států. Hra na vyrovnaný či přebytkový rozpočet, který EU skrze fiskální kompakt zdánlivě požaduje, je jen dalším podvodem, kdy se jedná pouze o cynický nástroj, jak vyrábět pokuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Hrnčíř, připraví se pan poslanec Skopeček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, fiskální pakt, oficiálně Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, je dokument, jehož finální podoba byla zveřejněna 30. ledna 2012. Příčinou vzniku této smlouvy byly problémy zadlužených zemí eurozóny, jak si jistě všichni vzpomínáme. Podle této smlouvy musí být státní rozpočet zúčastněných zemí vyrovnaný nebo v přebytku, a že toto pravidlo si začlení do svého národního práva každý členský stát. V případě jeho porušení má dojít k automatickým sankcím, o nichž bude rozhodovat Soudní dvůr Evropské unie. Vlády jsou také povinny předběžně projednávat rozpočty svých států s evropskými institucemi. Pravidla smlouvy jsou po ratifikaci závazná pouze pro země eurozóny, ostatní signatáři je budou muset začít dodržovat až po zavedení společné měny.

Naše vláda v demisi ústy premiéra říká, že euro odmítá, ale přistoupením k fiskálnímu paktu jednoznačně přiblíží Českou republiku k přijetí společné měny, a ne že ne. Navíc fiskální pakt znamená předání kontroly nad národním rozpočtem do rukou bruselských byrokratů. Takové rozhodnutí ovlivní osud země na desetiletí dopředu. To ani nehovořím o povinnostech převzetí závazku takzvaného evropského stabilizačního mechanismu odeslat desítky miliard korun jako záruku za závazky špatně hospodařících států eurozóny.

Snaha o vyrovnaný státní rozpočet by měla být prioritou pro každý stát, pro každou vládu. Kam vede nezřízené zadlužování, vidíme v Řecku, v Itálii, Španělsku a v dalších státech Evropské unie. Ovšem pokud Česká republika přistoupí k fiskálnímu paktu, tak ztratí kontrolu nad svým státním rozpočtem. To znamená, že v případě neplnění podmínek fiskálního paktu vytvořily by náš státní rozpočet orgány Evropské unie bez ohledu na naše aktuální potřeby. Znovu opakuji, že snaha o vyrovnaný rozpočet je chvályhodná, ale kvůli tomu se nemusíme vzdávat jednoho ze základních atributů svrchovaného státu.

Obávám se, že pokud bude předávání národních pravomocí do Bruselu postupovat tímto tempem, bude posledním hrdinským činem této Sněmovny novela Ústavy s ustanovením, že vedoucí úlohu ve státě má Evropská komise, a můžeme se rozpustit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní je na řadě v obecné rozpravě pan poslanec Skopeček, připraví se pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, paní ministryně, nedělám si legraci, je to skutečně tak, vláda, byť má nedůvěru, se rozhodla schválit fiskální pakt a dokončit tak ratifikaci, která nebyla ukončena ani za předchozí Sobotkovy, ani za Nečasovy vlády, přestože měly důvěru. A naše vláda bez důvěry, která se důvěrou, resp. nedůvěrou zaštiťuje, jen když se jí to hodí, v okamžiku, kdy provádí personální čistky, tak to, že nemá důvěru, jí vůbec nevadí, když se má vyjádřit ke slibu, že bude snižovat daně, to znamená, že například zruší superhrubou mzdu, ta, najednou je argumentem, že vláda nemá důvěru a je nutné počkat. V tomto okamžiku, kdy máme fiskální pakt a vláda, byť se to stydí říci, nebo hnutí se to stydí říci nahlas, že hrozně touží rychle vstoupit do eurozóny, tak zase ta nedůvěra nevadí na to, abychom mohli projednávat tuto významnou mezinárodní smlouvu.

Moji předřečníci, pan ministr zahraničí a paní ministryně financí, se tady snažili navodit dojem, že vlastně o nic nejde, že je to takový nicneříkající, nezávazný, pro Českou republiku nic neznamenající dokument, který jen tak jako - už abychom si to odhlasovali a bylo to ze stolu. Ale samozřejmě pravda je někde úplně jinde.

Paní ministryně zmiňovala zejména důraz fiskálního paktu na odpovědné hospodaření, ale když si přečtete samotný název té smlouvy, tak je přece zřejmé, že pouze o lepší hospodaření ve fiskálním paktu nejde. Ten fiskální pakt se jmenuje Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Kdyby to bylo jenom o stabilitě a o dobrém hospodaření, tak se nemluví v samotném názvu toho fiskálního paktu, v samotném názvu té smlouvy, o koordinaci a správě hospodářské a měnové unie. Protože se o tom hovoří, protože je to v samotném názvu, tak je zřejmé, že fiskální pakt jde mnohem dále za to, než je odpovědné hospodaření.

Zdá se mi trošku úsměvné, že zrovna paní ministryně Schillerová zdůrazňuje, že je dobré se k tomu přihlásit, přece chceme hospodařit odpovědně, a je to ta samá ministryně, která hospodaří v době ekonomického růstu a předkládá rozpočty v době ekonomického růstu se schodkem. Na letošní rok jsme si schválili schodek 50 miliard korun, přestože už naše ekonomika zažívá poměrně dlouho slušný ekonomický růst. Alespoň z médií slyšíme, že paní ministryně se chystá navrhnout a předložit vládě a posléze Poslanecké sněmovně rozpočet na příští rok opět s deficitem 50 miliard korun.

Tak já se ptám, proč se paní ministryně, proč se hnutí ANO, proč se současná vláda tak zaštiťuje rozpočtovou odpovědností, proč tak dramaticky trvá na tom, abychom přijali fiskální pakt, ze kterého má plynout odpovědné hospodaření, a doma, při domácích úkolech, se tak vůbec nechovají. Já bych tomu rozuměl, že v okamžiku, kdy budeme mít vyrovnané rozpočty - a už dávno vyrovnané být mohly, vzpomeňme si na televizní vystoupení Andreje Babiše před mnoha lety, že rychle vyrovná veřejné finance a budeme předkládat ke schválení přebytkové nebo vyrovnané rozpočty, a místo toho po pár letech při slušném ekonomickém růstu jsme v situaci, kdy bobtná státní správa, kdy se přijímají další úředníci, kdy Finanční správa nemá za úkol nic jiného než odrbat naše nejmenší podnikatele o peníze navíc, protože tato vláda se prostě rozhodla více přerozdělovat, více nabobtnávat stát bez toho, aniž by investovala. Ona to posílá jenom na provoz, a ještě k tomu si na to půjčuje peníze budoucích generací. A při tom všem, při té realitě, která se v hospodaření státu děje, tu vážně vystoupí ministryně financí a ministr zahraničí, že ten dokument musíme přijmout, protože přece všichni chceme hospodařit odpovědně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP