(Jednání pokračovalo ve 16.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.40, můžeme pokračovat. Paní ministryně financí je přítomna.

My jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 36/2. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Janda, aby se ujal slova a informoval nás o projednání ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, novelu zákona o obcích, kterou zde dnes projednáváme a jejímž předkladatelem je Moravskoslezský kraj, který je dle čl. 41 Ústavy České republiky oprávněn předkládat do Poslanecké sněmovny návrhy zákonů, projednal na své 6. schůzi dne 15. března 2018 výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výbor garanční. Novela zákona přináší pouze doplnění seznamu statutárních měst, a to o město Třinec, tedy zařazení města Třince mezi statutární města. Za účasti předkladatele i starostky města Třince výbor tento materiál projednal a jednohlasně doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk číslo 36 projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku, takže ji končím. Předpokládám, závěrečná slova po obecné rozpravě nejsou třeba.

Otevírám podrobnou rozpravu. (Poslanec Stanjura hovoří mimo mikrofon.) Prosím? Mám to brát jako žádost o pauzu v délce jedné minuty, pane předsedo? Tak dobrá. Počkáme do 16.43.

 

(Jednání přerušeno od 16.42 do 16.43.)

 

Tak můžeme pokračovat. Pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Koten.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Já se omlouvám. Doufám, že nezazní žádný pozměňovací návrh. Pokud nezazní, tak bych chtěl v souladu s § 94a odst. 4 navrhnout, aby se návrhem zákona garanční výbor už nezabýval mezi druhým a třetím čtením.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, registruji. A ještě pan poslanec Koten.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu sněmovního tisku číslo 789. (Zprava se ozývá: Co to je?)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To je podle mého názoru pozměňovací návrh, který byl pod tímto číslem vložen do systému. (Poslanec Koten souhlasí.) Tak pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak podle jednacího řádu má zaznít odůvodnění. Já se omlouvám. To, že to je 789, je fajn, ale možná kdyby v krátkosti, kdybychom věděli, čeho se ten pozměňovací návrh týká, tak aspoň já bych to ocenil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak pokud pan poslanec Koten chce doplnit své vyjádření, má prostor.

 

Poslanec Radek Koten: Je to pozměňovací návrh k vládnímu zákonu, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, o změně některých souvisejících zákonů. (Šum zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já nechci vstupovat do vašeho vystoupení, ale my projednáváme zákon o obcích, a teď si nejsem úplně jistý, jak s tím souvisí provoz na pozemních komunikacích. (Hluk a smích v sále.)

 

Poslanec Radek Koten: Je to ve třetí části sněmovního tisku číslo 51.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: My jsme sněmovní tisk číslo 36 v této fázi.

 

Poslanec Radek Koten: Tak pardon, to se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tisk 51, to je bod 11, takže ještě prosím o strpení.

 

Poslanec Radek Koten: Dobře. Já děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Tak to je vyřízeno. (Smích v sále.) Zeptám se, kdo se ještě hlásí. S přednostním právem pan předseda Stanjura. (Hluk v sále.) Já prosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Abychom měli pořádek, podle mě by měl pan poslanec svůj návrh stáhnout. Já vím, že je sice nesmyslný nebo že to byl omyl, ale podle mě na mikrofon mělo zaznít, že stahuje ten pozměňovací návrh, protože to zaznělo v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Asi formálně je to takto správně. Takže poprosím pana poslance, aby tento svůj pozměňovací návrh stáhl a uplatnil ho až v bodě 11.

 

Poslanec Radek Koten: Odvolávám a stahuji tento návrh až do bodu číslo 11.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo ještě chce vystoupit v podrobné rozpravě. Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova pana předkladatele, popř. pana zpravodaje. Není zájem.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, aby se garanční výbor tímto zákonem již nezabýval. Zeptám se pro formu, zda zde není veto dvou poslaneckých klubů proti tomuto postupu, nebo 20 poslanců. Nezaznamenal jsem to. Takže návrh je hlasovatelný.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21, přihlášeno je 182, pro 128, proti nikdo. Tento návrh byl přijat, a tedy garanční výbor se tímto návrhem dále zabývat nebude. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, což je

 

9.
Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše,
Heleny Langšádlové, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 41/ - druhé čtení

Prosím pana poslance Gazdíka jako navrhovatele, aby návrh uvedl.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem ten návrh myslím dostatečně odůvodnil v prvním čtení. Je to změna ve fungování elektronické evidence tržeb tak, aby se elektronická evidence tržeb vztahovala pouze na plátce DPH, tj. na všechny, kteří mají obrat vyšší než milion korun. Tato změna by výrazným způsobem ulevila zejména těm nejmenším. Mrzí mě stanovisko vlády, které je proti. Vláda už sama uznala, že v některých oblastech u EET jsou potřeba výjimky, a znám desítky a stovky příkladů obchodů a restaurací, které musely zavřít a které by nyní dostaly nově šanci. Věřím, že zákon ve třetím čtení bude přijat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. My jsme tento návrh přikázali v prvém čtení rozpočtovému výboru jako garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 41/2 a zpráva výboru byla doručena jako tisk 41/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Stanislav Juránek.

 

Poslanec Stanislav Juránek: K tomuto zákonu rozpočtový výbor nepřijal usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Ferjenčík a potom pan poslanec Volný.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. My jako klub Pirátů návrh podporujeme. Ostatně podstatná část našeho klubu je pod ním i podepsaná. Myslíme si, že EET se nemělo nikdy vztahovat na ty nejmenší živnostníky. A právě neplátci DPH je rozumná hranice, jak to stanovit. My jsme byli ujišťováni, že vláda předloží vlastní novelu. Nicméně ta vládní novela má extrémně přísný limit, kde navíc ani ty nejmenší od EET neosvobozuje, pouze zavádí volnější režim. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP