(15.40 hodin)
(pokračuje Adamec)

Co si budeme říkat. Já jsem z pohraničí a pamatuji doby, kdy to bylo skutečně velmi tristní. V Trutnově je elektrárna, dneska je to už spíše teplárna - ráno napadl bílý sníh a večer ten sníh byl černý. To se samozřejmě podařilo po roce 1989 odstranit instalací fluidních kotlů, odlučovačů a všech těch technických pomůcek. Začalo se vozit i kvalitnější uhlí a začala se spalovat dřevní štěpka. Dneska je to jiné. Ale pamatuji na doby, kdy už to bylo jiné, ale když zafoukal vítr z Polska, tak situace byla nadále tristní.

Já si myslím, že tady musí Evropa postupovat ruku v ruce. Zbytečný spěch se nevyplácí, protože si pak sami střílíme, řekl bych, do vlastní nohy, protože náš průmysl se pak stává těžko konkurenceschopným, a je to zbytečné, protože k tomu stavu stejně chceme dojít. Nakonec k němu stejně dojdeme, ale je potřeba to udělat tak, aby to bylo v té Evropě prakticky skoro v jeden okamžik.

Otázka, která tady zazněla - kolik to bude stát? Mě by zajímala ta otázka. Když má někdo odvahu tady předložit takový pozměňovací návrh, tak by měl říct, co nás to bude stát. Co nás pak čeká, až se toto zavede do praxe. To si myslím, že je velmi důležité. A jestli má někdo ideologii takovou, že čistý vzduch nade vše, ať to stojí, co to stojí, já tomu rozumím, ale já tento postoj rozhodně nesdílím.

Pak tu máme další věc. Zaslechl, zaregistroval jsem, že chceme dát starostům další pravomoci. Říkat, že to topivo, to či ono, není vhodné na topení v jejich obcích, v jejich vesnici. A co s tím uděláme? No zakážeme to. No, je to úžasné, ale má to několik háčků. Když si vzpomenu na to, když starostové dostali poprvé v historii po roce 1989 další pravomoc a tou byla možnost - respektive dostala to zastupitelstva obcí - možnost zvedat daň z nemovitostí, tak jak to vypadalo? No vypadalo to velmi tristně, protože stát nesnížil daňové zatížení obecně. To zůstalo stejné a obce, které zvedaly daň z nemovitosti, tak samozřejmě to rozhodnutí bylo velmi nepopulární, pokud nebylo zkonkretizováno, na co to přesně je. A víte, co udělal stát další rok? Zvedl sazbu této daně dvojnásobně. To znamená, že ti, co ji zvedli jednou, zvedli ji de facto dvakrát. Ti, co ji zvedli třeba pětkrát, tak desetkrát. A to už bylo trošku smrtící. Vzpomínám si na jedno nejmenované krajské město, které s tím mělo velké problémy.

A teď tady v tomto případě. No přece komu budete zakazovat topit tím takzvaným nekvalitním hnědým uhlím, případně jinými topivy? Sice nevím jakými. Tito lidé, kteří používají kotle na hnědé uhlí, většinou nepatří k těm nejbohatším v tomto státě. Řekl bych, že jsou to lidé, kteří na tom nejsou ekonomicky zvlášť dobře. A dneska oni de facto ani nemají na spoluúčast na výměnu kotle z těch kotlíkových dotací, nebo se vůbec nedostanou na pořadí, kde se topí samozřejmě už něčím jiným. A hnědé uhlí přece je topivo, je to palivo. Vždyť se spaluje v hnědouhelných elektrárnách. Kdo chce posuzovat jeho kvalitu? Starosta? Jestli to hodně čudí, nebo málo čudí? Já tomu fakt nerozumím. A když to vezmu úplně ad absurdum, tak máte dvě vesnice, které jsou vzdáleny od sebe tisíc metrů, což není v České republice výjimka, některé ty obce na sebe dokonce navazují, a v jedné obci se takhle rozhodnou, takhle se rozhodne starosta, zastupitelstvo a v druhé obci ne, a bude foukat z jedné obce do druhé - tak jak to bude vypadat? Ti, co se rozhodli, a náhodou fouká vítr od těch, co se nerozhodli, tak to bude úžasné. Chtěl bych vidět takového starostu, který toto využije.

Prosím vás, to je pouhé zdání - přenesení rozhodování do místních samospráv. Takhle to nedělejme. Fakt to nedělejme. Změňme podmínky k tomu, aby ti lidé mohli topit něčím jiným. Tomu rozumím. Ale nedělejme si iluze, že někteří lidé dosáhnou výš než na to nejlevnější schválené palivo. A pokud chceme změnit to nejlevnější schválené palivo, tak prostě stát musí udělat některé kroky. Jinak se to prostě nepodaří, a represí už vůbec ne. Protože řada těchto lidí, těchto občanů, když vás neposlechnou, tak se dostanou do konfliktu tentokrát ne se státem, ale s místní samosprávou. A oni prostě nebudou platit, protože na to nemají, na ty pokuty. Nedělejme si iluze. Budeme mít další dlužníky. Vzpomínám si tady - vy, co jste křičeli, že ti hnusní exekutoři, jak je to hrozný, ty registry dlužníků, kolik tady máme dlužníků, kolik tady máme exekucí v České republice. No tak to je cesta, jak je zvyšovat v tomto případě. Fakt si nedělejme iluze. Nedělejme tohleto, buďme na zemi, podívejme se na to střízlivým pohledem.

Chápu to, že někdo má prostě rád přírodu, má rád čistý vzduch a říká, že je to to nejcennější, co máme, což je ostatně pravda. Na druhou stranu taky ta společnost z něčeho musí žít. A to je ten průmysl, to je ta ekonomika, o které se tady bavíme. Takže hledejme vždycky rovnováhu mezi tím, co vlastně je ten ideál. Bez toho to nepůjde. Takže přeji zdravý rozum a nepodporu těchto naivistických ideových, zeleně ideových ideálů, které si myslím, tady nemají co dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Elfmarka a po něm paní poslankyně Fialová.

 

Poslanec František Elfmark: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl krátce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který přednese v podrobné rozpravě kolegyně Balcarová. Tento náš pozměňovací návrh zavádí do systému výjimek pravidlo, které směruje implementaci nových limitů primárně do oblasti největších zdrojů elektřiny, kdy implementace je nejefektivnější a nejvíce snižuje znečištění, neboť tyto zdroje spalují mnohem více uhlí než teplárny. Můžeme dát třeba příklad uhelné elektrárny Počerady, která ročně spotřebuje téměř stejné množství uhlí jako všechny uhelné teplárny dohromady.

Implementace je v souladu se zájmem státu, který je definován ve státní energetické koncepci České republiky a říká, že prioritní v dodávkách uhlí jsou teplárny, a naopak počítá s útlumem spotřeby uhlí a výroby elektřiny v kondenzačních zdrojích. Implementace má nejmenší dopady na energetickou bezpečnost a ceny energií, neboť nezasahuje teplárenské zdroje a pouze omezuje přebytky výroby elektřiny. Také akceptuje hlavní připomínku Svazu průmyslu a dopravy České republiky v myšlence úplného vyloučení výjimek, která se opírala o to, že do 18. srpna roku 2021 může být obtížné limity plnit, a proto navrhuje možnost zachování výjimek pro všechny zdroje, ale pro kategorii od 300 MW omezit platnost maximálně do konce roku 2025. Tím je problém s realizací opatření vyřešen.

Chtěl bych vás všechny požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Fialovou.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem se přihlásila do obecné rozpravy z toho důvodu, abych obhájila a řekla důvody, proč jsem předložila některé pozměňovací návrhy, a zároveň tím odpověděla na některé výtky, které tu byly tak ostře řečeny.

První z nich byla výtka paní Balcarové, že můj návrh je slabý ohledně zákazu spalování v kotlích - dát možnost starostům toto zakázat. Tento pozměňovací návrh byl pouze reakcí na pozměňovací návrh, který zakazoval spalování hnědého uhlí. Protože opravdu, jak už tady bylo zmíněno, lidé využívali hojně kotlíkové dotace a tímto návrhem by došlo k zákazu používání kotlů a zmaření investic lidí, kteří již investovali dostatečné finance na zlepšení kvality ovzduší ve svých obcích. To za prvé.

Za druhé. Musím tady reagovat na zrušení výjimek, které bylo navrženo.

Za prvé bych chtěla podpořit rozhodnutí hospodářského výboru, který říkal, že to bude mít dopad na ceny elektřiny a tepla. Tepla z toho důvodu, že z jedenácti těchto zdrojů, na které by to dopadlo, z nich deset zásobuje teplem obce a dotklo by se to 177 000 domácností, což odpovídá zhruba 225 000 občanů této republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP