(16.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Nechci být příliš jedovatý. Ministerští úředníci to připravili snaživě, ale já bych se rád zeptal na to, jakou máte představu, kdy ten zákon může být schválen, protože do té doby samozřejmě budou dál panovat nejasnosti v tom, jakým způsobem je tu přípravu vlastně možné provést.

Hovoříte-li o pověřencích, že by je některé instituce nemusely mít - ale ubezpečuji vás, že na základě současných výkladů ony už si je teď nasmlouvávají. Protože se obávají, že když tak neučiní, tak se vystaví vysoké pokutě, a to jak soukromé firmy, tak samozřejmě veřejné instituce. Čili reálná, prosím, otázka, kdy to může být platné, jak vyřešit období případně mezi 25. květnem, kdy to nařízení vstupuje v účinnost, a platností našich prováděcích předpisů, a jak se případně bránit, reálně jak se chcete bránit těm problémům, které vznikají z nejasností a které vznikají z prodlevy mezi platností těch dvou různých předpisů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji, pane předsedající. Co se týče těch dvou termínů 25. května, kdy je účinné nařízení o ochraně osobních údajů, není přímo vázané na účinnost adaptačních zákonů. Předpokládám, že tyto zákony budou samozřejmě v letošním roce.

Celková metodika, jak se tomu bránit, je opravdu vyvěšena na speciálních stránkách už několik měsíců na Ministerstvu vnitra. Když si rozkliknete stránky Ministerstva vnitra, a takto jsou nejenom letáky, ale bylo hovořeno, tyto informace byly rozeslány všem obcím, že pokud mají nějaké nejistoty, nesrovnalosti, ať si buď rozkliknou ty stránky, nebo se přímo na nás obrátí. Tím, že začne tato směrnice být účinná 25. května, není přímo odvislé od účinnosti zákonů. Není to takto navázané.

Snažíme se zintenzivnit osvětu a spíše zabránit tomu, aby ty obce, které dosud, nebo všichni, kdo zpracovávají osobní údaje, se tomu věnovali za platnost stávající legislativy. Nemusí mít strach. A řekněme pohrůžka těmi sankcemi, které tam jsou, to je přesně ta propaganda, s kterou se setkáváme, a vyvracíme ji. Tady to se stejně bude řídit národní legislativou, kdy sankce nesmí být likvidační. Takže to, že se operuje nějakými sankcemi z tohoto nařízení, je opravdu spíše domněnka, že to takto je uvedeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V pořadí dalším vylosovaným je pan poslanec Peksa, která přednese interpelaci opět na pana ministra vnitra Lubomíra Metnara. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Vážený pane ministře, děkuji za příležitost vám tady položit otázku. Já jsem se z tisku dozvěděl, že Ministerstvo vnitra v uplynulých dnech zamítlo velkou většinu žádostí čínských žadatelů o azyl v České republice. Jedná se o křesťany, kteří jsou pro svou víru v Číně pronásledováni. Z toho popisu jsem nabyl dojmu, že jednou z přitěžujících okolností, které vedly k tomuto rozhodnutí, byl fakt, že si oni žadatelé v České republice našli práci. Já osobně považuji u žadatelů o azyl tu integraci za dlouhodobou prioritu a očekával bych, že v azylovém řízení naopak bude žadateli přičteno k dobru, že se integruje a že si našel práci.

Takže bych se rád zeptal, na základě jakého dokumentu, metodiky nebo čího rozhodnutí byly tyto žádosti o azyl zamítnuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se odpovědět na dotaz pana poslance. Není pravdou, že by čínským žadatelům uškodilo, že si v ČR našli práci, a tato skutečnost nebyla rozhodně důvodem zamítnutí jejich žádosti o mezinárodní ochraně v ČR.

Otázka, zda si žadatel o mezinárodní ochranu v ČR najde během řízení zaměstnání, či nikoli, je opravdu z pohledu posouzení úplně irelevantní. Důkazem toho může být ta skutečnost, že osmi čínským žadatelům, v jejichž případě Ministerstvo vnitra udělilo azyl, se rovněž již během probíhajícího správního řízení o jejich žádostech zapojilo do pracovního procesu a taktéž na území ČR pracuje doposud.

Co se týče konkrétních případů a těch počtů, bohužel tento proces je řízen Ženevskou úmluvou, a konkrétně u nás se jedná o správní řízení. Opravdu tady ministrovi vnitra ani dalším orgánům nepřísluší posuzovat jednotlivé kauzy, ty se týkají pouze účastníků, tzn. žadatele a právního zástupce a zpracovatele. Tady v tomto jsem, jak se říká, zákonně omezen v poskytování jednotlivých informací, resp. konkrétních informací k jednotlivým případům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance, jestli chce položit doplňující otázku. Ano, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Možná bych ještě jednou zopakoval dotaz. Existuje nějaká metodika, nějaký prováděcí dokument, na základě kterého se to řídí, anebo veškeré dokumenty, které k tomu ministerstvo, resp. ve správním řízení se používají, veškerými dokumenty je pouze Ženevská konvence? Existuje něco, nějaký konkrétní text, který byste mi mohl odkázat, abych si ho mohl najít a přečíst? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji. Tak jak jsem zmínil Ženevskou úmluvu, tak zákon o azylu přímo a v rámci tohoto zákona správní řízení. Dokumenty, které obsahují jednotlivé spisy, jsou ty dokumenty, protože důkazní břemeno je na straně žadatele. Obsahují jednotlivé konkrétní spisy, které jsou posuzovány.

Toto byl poměrně z hlediska rozsahu, řekněme, komplikovaný případ z hlediska nejenom počtu těch žadatelů, který tam byl, ale z hlediska i rozsahu předkládaných materiálů a samozřejmě i z hlediska nedostatku čínských tlumočníků. Ale to by ještě nebylo, kde jsme se dostali do určitého drobného zpoždění.

Chci říct, že to nejsou ojedinělé případy, když se podíváte na statistiky Eurosatu, tak v rámci Evropy jsme, řekněme, v lepším průměru z hlediska udělování azylu těmto čínským žadatelům, protože je toho celá řada evropských zemí, kde požádali o azyl, a v celé řadě případů tyto žádosti byly zamítnuty.

Ještě jednou - Ženevská úmluva, zákon o azylu a v rámci zákona o azylu správní řízení a konkrétní spisové materiály, které jsou a kterými disponuje pouze žadatel a jeho právní zástupce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S interpelací na paní ministryni Němcovou vystoupí pan poslanec Rakušan. Připraví se pan poslanec Kalousek s další interpelací. Pan poslanec Rakušan je omluven, není přítomen. Přecházíme k další interpelaci, prosím pana předsedu Kalouska o jeho vystoupení.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní omluvená nepřítomná ministryně, dnes dopoledne přiznal předseda vlády Andrej Babiš, že úkol poslat na Generální inspekci bezpečnostních sborů finanční kontrolu zadal přímo on vám osobně.

Paní ministryně, jistě víte, že finanční kontrola má postupovat podle schváleného plánu kontrol, má být nestranná a nemá v žádném případě pracovat na politickou objednávku. V tomto případě, ač generální inspekce nebyla zařazena v plánu kontrol, vy jste tomu úkolu promptně vyhověla a poslala jste tuto kontrolu na přímou politickou objednávku. Vzhledem k vyhrožování, kterého se v rozhovoru s plukovníkem Murínem Andrej Babiš dopustil, nelze tento krok hodnotit podle mého názoru jinak než zneužití orgánu finanční kontroly k politickému nátlaku na nezávislou instituci, Generální inspekci bezpečnostních sborů a jejího ředitele. Vy sama, paní ministryně, jste si nutně musela být vědoma konfliktu zájmů, které v tomto případě má trestně stíhaný předseda vlády, a měla jste být ostražitá, neboť předseda vlády nemůže úkolovat žádného ministra, ministra může úkolovat pouze vláda jako celek svým usnesením.

Moje otázka je jednoduchá. Proč jste se toho, paní ministryně, dopustila, a proč jste se zúčastnila zneužití finanční kontroly pro tento účel? Budu vděčný za písemnou odpověď do příštího pátku, kdy se tomu bude věnovat i Poslanecká sněmovna na své mimořádné schůzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Protože není přítomna paní ministryně, obdržíte od ní do 30 dnů písemnou odpověď.

Další interpelaci přednese paní poslankyně Richterová. Bude to interpelace na paní ministryně Jaroslavu Němcovou. Připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP