(15.50 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Vážený pane premiére, v této souvislosti velmi prosím o reakci na své otázky. Jaká je motivace českých orgánů v tomto posledním případu konat tak, jak konaly, a zda nenaléhá Česká republika příliš tlaku Turecka v souvislosti např. s českými pohledávkami v Turecku. Mě totiž velmi znepokojila možnost - víme, že turecké zpravodajské služby v posledních letech jsou velmi aktivní v celé Evropě. Ukázalo se to např. před volbami v Turecku, kde působily v komunitách napříč Evropou. A v souvislosti s tím, co se tady odehrálo, je vážné podezření, a bylo to v mnoha médiích a mnoho by tomu nasvědčovalo, že naše policie jednala na impuls tureckých zpravodajských služeb.

Já bych byla hrozně ráda, pane premiére, kdybyste mi toto podezření mohl vyvrátit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím vašich pět minut.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pokud jsem to dobře pochopil, tak paní poslankyně kritizuje Policii České republiky. Dobře jsem to pochopil? Nejsem to já. Policejní prezident je tady pod ministrem vnitra. A pokud máte pocit, že policie pochybila, tak napište na ten GIBS, možná se něco prověří. Já o tom nic nevím. Já vím, že rozhodoval nezávislý soud, a to je všechno, co k tomu já můžu říct, takže se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji předsedovi vlády a táži se paní poslankyně, zdali si přeje dát doplňující dotaz. Ano. Paní poslankyně Langšádlová, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane premiére, já myslím, že jsem se nemýlila v té interpelaci, protože vy samozřejmě máte i zprávy zpravodajských služeb a vy vlastně se podílíte na jejich úkolování. To je otázka bezpečnosti naší země, pane premiére, abyste věděl, že se nemůže stát, že policie jedná na základě cizích zpravodajských služeb. To si myslím, že je velmi důležité. Notabene v minulosti tady opravdu došlo k tomu, že z České republiky byla jedna osoba vydána jako terorista do Turecka. Pak se ukázalo, že to bylo z důvodu, že se tam podílela na roznášení letáků. Víme, že tentokrát je to o to citlivější, že ta osoba, která byla zadržena, patří k syrským Kurdům, kteří se velmi výrazně podíleli na boji s Islámským státem. Já budu spokojená, jenom když mi, pane premiére, slíbíte, že těmto rizikům budete věnovat pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A slovo má pan premiér. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No tak samozřejmě pokud vnímáte informace, že by policie jednala na základě nějakého zájmu nebo příkazu cizích zpravodajských služeb, tak to by byla velice vážná věc. Já takovou informaci nemám. Tady sedí pan ministr, který to slyší, tak určitě se na něj obrátím, aby to prověřil. Já jsem skutečně takovou informaci nedostal. Ale můžu vám slíbit, že se tomu budu věnovat a že požádám pana ministra vnitra, aby to prověřil.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji panu premiérovi. Tímto jsme vyčerpali všechny přihlášky poslanců přihlášených k ústním interpelacím na předsedu vlády.

Nyní v souladu s jednacím řádem bychom plynule přešli na ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám tedy poslance Jiřího Valentu, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci pokuta od ÚOHS za IT projekt, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se jako druhý poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane ministře, prosím vás o informaci k milionové, již pravomocné pokutě, kterou nedávno obdrželo vaše ministerstvo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za smlouvu bez tendru o poskytování technické podpory a rozvoj vízového informačního systému, kterou uzavřelo se společností IBM. Ministerstvo vnitra podpis smlouvy odůvodnilo výhradními právy, ovšem podle úřadu jste si tyto bariéry ale vytvořili sami, a to svým předchozím postupem při uzavírání původní smlouvy již v roce 2006. ÚOHS v odůvodnění tvrdí, že tento postup ministerstva mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž zřejmě došlo k porušení zákona. Nezvyklá výše této sankce by ale také možná bohužel mohla ilustrovat i další, stejně tak nezvyklé a podezřelé postupy ministerstva v oblasti IT zakázek. Této úvaze bohužel nahrává i další pokuta, tentokrát ve výši 90 tis. korun, a to za obdobné chyby v zakázce na autorský dohled a servisní služby pro informační systém o informačních systémech veřejné správy a informační systém o datových prvcích pro léta 2015 až 2018.

Domnívám se, že je toho na Ministerstvo vnitra poněkud moc, neboť toto je podle kompetenčního zákona dokonce ústředním správním úřadem, a to mj. i pro informační a komunikační technologie, a tak by mělo být spíše vzorovým příkladem transparence, i když teď jaksi s údivem registruji, že opak je spíše pravdou. Protože mi je ale jasné, že jste ve funkci ministra krátce, tak se prozatím spokojím s komentářem celé této situace a přirozeně také s návrhy opatření, které provedete, aby se nemohly podobné - a doufám, že jsou to jenom - excesy do budoucna opakovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A slovo má ministr vnitra Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opravdu udělil za veřejnou zakázku Rámcová smlouva o poskytování technické podpory a rozvoje aplikačního softwaru národního systému - vízový informační systém pokutu ve výši milion korun. To je fakt. Bylo to v souvislosti s rámcovou smlouvou, a to v návaznosti na uzavření z důvodu implementace jednotlivých nařízení Evropské unie, která Česká republika musí do svého národního informačního systému povinně zavést, dále aby nemohlo dojít k havárii systému, která by měla zásadní negativní dopad na chod vízové problematiky a dopad na spolupracující systémy na Ministerstvu zahraničních věcí, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí, a na spolupracující informační systémy Evropské unie.

Zadavatel zvolil k zadání veřejné zakázky jednací řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Tento způsob zadání zadavatel zvolil z důvodu toho, že veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv pouze určitým dodavatelem. Tyto důvody dle názoru zadavatele vycházejícího ze zpracovaného znaleckého posudku jednoznačně vyplývaly z uzavřené smlouvy o dodávce systému VIS, to je ten vízový systém, kterou tehdy uzavřelo Ministerstvo vnitra se společností, jak tady zaznělo, IBM v roce 2006.

Odůvodněnost postupu formou jednacího řízení bez uveřejnění bez následné realizace veřejné zakázky na podporu a rozvoj vízového systému byla dána skutečností, že zadavatel neměl práva na podstatné úpravy a rozvoj prostřednictvím třetích osob, práva na všechny zdrojové ani strojové kódy. Uvedený postup byl odůvodněn zejména tím, že technická jedinečnost vízového informačního systému a dodavatele není dána pouze formální existencí autorských práv, resp. zdrojových kódů, ale taktéž jedinečným know-how dodavatele, které ani zdrojové kódy ani dokumentace k systému nemohou v plné míře reflektovat. Vlastnictví práv a nakládání se zdrojovými kódy řeší pouze právní, nikoliv věcnou podstatu problému. Avšak Ministerstvo vnitra se s argumentací Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který sankci udělil, neztotožňuje a je přesvědčeno, že se svým postupem nedopustilo porušení zákona při zadávání veřejné zakázky, a proto bylo rozhodnuto podat proti rozhodnutí předsedy ÚOHS správní žalobu.

Jinak krátce na doplnění. Opravdu se tímto případem, tak jak jsou jednotlivé zakázky - řeknu všechny a zvláště pak v rámci JŘBU - zabýváme hned od počátku. Jsou to zakázky, které byly v minulém roce, ale jak zaznělo, z hlediska iniciace z Evropské unie pro implementaci těch ochranných prvků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP