(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání do této chvíle požádali tito poslankyně a poslanci: Radek Vondráček z odpoledního jednání z důvodu zahraniční cesty, Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, Jaroslav Bžoch do 12.00 hodin z důvodu zahraniční cesty, Alexander Černý ze zdravotních důvodů, Jan Farský z pracovních důvodů, Jaroslav Foldyna z důvodu zahraniční cesty, Jan Hrnčíř z důvodu zahraniční cesty, Tereza Hyťhová do 12.30 hodin z osobních důvodů, Milan Chovanec ze zdravotních důvodů, Jan Chvojka bez udání důvodu, Marian Jurečka z pracovních důvodů, David Kasal ze zdravotních důvodů, František Kopřiva z důvodu zahraniční cesty, Karla Maříková od 10.30 do 11.30 hodin z pracovních důvodů, Ilona Mauritzová do 13.00 hodin z pracovních důvodů, Zdeněk Podal ze zdravotních důvodů, Víta Rakušan z osobních důvodů, Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, Kateřina Valachová do 10.00 hodin ze zdravotních důvodů, Vlastimil Válek z pracovních důvodů, Helena Válková ze zdravotních důvodů, Ondřej Veselý z rodinných důvodů, Ivo Vondrák od 14.30 hodin do 19.00 hodin z pracovních důvodů, Tomáš Vymazal ze zdravotních důvodů, Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Klára Dostálová od 14.30 hodin z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Martin Stropnický do 10.30 hodin a od 14.30 z pracovních důvodů, Karla Šlechtová od 14.30 hodin z pracovních důvodů, Ilja Šmíd z důvodu zahraniční cesty, Adam Vojtěch do 17.00 hodin z pracovních důvodů.

Dále dodatečně ještě přišla omluva pana poslance Petra Pátka mezi 9.00 a 12.00 z důvodu pracovního jednání. Dále se omlouvá pan Jiří Mihola od 9.00 hodin do konce jednací doby z rodinných důvodů. Tím jsme se vypořádali s omluvami.

Pan poslanec Jan Volný hlasuje s náhradní kartou číslo 2, pan poslanec Pražák hlasuje s náhradní kartou číslo 2 a pan Volný 1. Nevím, jestli jsem to říkal správně.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazeným bodem 7, sněmovní tisk 32, poté bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu. Ve 12.30 máme pevně zařazené volební body 50, 51, 52 a 53. Dále připomínám, že ve 14.30 máme pevně zařazené body 2, 9 a 8, to jsou sněmovní tisky 45, druhé čtení, a sněmovní tisky 34 a 33, prvé čtení. Dále bychom se věnovali dalším bodům dle schváleného pořadu.

Ptám se přítomných, zda mají zájem o vystoupení ke změně pořadu schůze. Jako první se hlásí s přednostním právem pan předseda Faltýnek, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych s odkazem na včerejší den, kdy jsme tady projednávali daňový řád a absentovalo tam to rozhodnutí, resp. usnesení výboru, který vede Marek Benda, a dohodli jsme se, že zařadíme tento bod dneska, až uplyne ta lhůta, ta lhůta uplyne v 15.48, takže mi dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit k pořadu schůze bod číslo 4, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, sněmovní tisk 47, ve druhém čtení, a to na dnešek, na středu 28. 2., v 16.00 hodin odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Ptám se, zda ještě někdo. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám apel na pana předsedu Poslanecké sněmovny, jestli ještě nadále budeme dělat setkání grémia Poslanecké sněmovny před začátkem schůze. Včera jsme učinili nějakou dohodu, která se týká i dnešního odpoledního program, načež vystoupí pan předseda Faltýnek a navrhne něco, co je proti této dohodě. Kdybyste aspoň navrhl, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedy Vondráčka, že to bude odpoledne 4. bod a budou akceptovány ty body 2, 9, 8, na kterých byla shoda. A to my jsme vám uhnuli s bodem 2 po nějaké delší debatě. Takže my ten kompromis udělat máme, máme držet dohody, a vy je nedržíte. Včera to bylo stejné. Proběhl ten den úplně jinak, než byla dohoda na politickém grémiu. Tak já se ptám, k čemu ty schůze máme, když pak nedržíme dohodu. Když se nedohodneme, tak to je jiná věc. My se dohodneme, a ta dohoda neplatí ani tři nebo čtyři hodiny.

Tak pane předsedo, vy to svoláváte, tak buď apelujte na svého předsedu klubu, aby držel dohodu, nebo to nesvolávejte a nechte nám čas na jinou práci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já krátce zareaguji, i když si myslím, že to snad ani na toto místo nepatří, ale ta situace ohledně daňového řádu vznikla až po zasedání grémia a je to reakce na aktuální dění ve Sněmovně.

S přednostním právem se hlásil pan Faltýnek, poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl říct v podstatě totéž. Měl jsem ten návrh připravený variantně, tzn. po bodech 2, 8 a 9, které jsou pevně zařazeny, ale jde nám o to, abychom to doprojednali, tento bod, protože víte, a já jsem to říkal na grémiu, že paní ministryně vlastně přerušila dovolenou, jela z Rakouska na jednání tohoto bodu, pak do toho vstoupila ta záležitost s ústavněprávním výborem. Ale já můžu svůj návrh upravit. Já ho tedy upravuji, tento svůj návrh, beru zpět ten svůj původní návrh, abychom zařadili tedy do projednání tohoto bodu po pevně zařazených bodech, tzn. po bodu 2, 8 a 9. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan Stanjura. Stahuje svou přihlášku a zřejmě je spokojen s vysvětlením. Já děkuji za konstruktivní přístup pánů předsedů. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu dnešního jednacího dne. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o jednom pozměňovacím návrhu, který tu zazněl, a je to návrh pana předsedy Faltýnka, abychom bod číslo 4, sněmovní tisk 47, zařadili jako čtvrtý pevně zařazený bod dnes odpoledne, tzn. po těch doposud pevně zařazených bodech. Myslím, že můžeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10. Přihlášeno je v tuto chvíli 141 poslanců, pro 98, proti 18. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

To bylo jediné hlasování, co se týče změny pořadu jednání, a můžeme tedy pokračovat tak, jak bylo schváleno již včera, a to je bodem číslo 7, který tímto otevírám.

Pardon, okamžik. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Jestli můžu poprosit o uvolnění místa u řečnického pultu, děkuji, pro pana předsedu, který chce vystoupit. Děkuji. Pane kolego, moc vás prosím, abyste umožnil vystoupení pana předsedy. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP