Středa 28. února 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

11.
Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - prvé čtení

Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 27. 2., kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 36/1.

Místo u stolku zpravodajů už zaujal náš kolega, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, a zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jakub Janda. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Mám tady poznámku, že před přerušením bodu byl přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Tomáš Martínek. Takže... Pan kolega tu je. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Jen pro informaci bych chtěl doplnit poslancům, že až se vlastně Třinec stane statutárním městem, tak budou v České republice dvě lidnatější města, která statutárním městem nebudou, konkrétně Třebíč a Česká Lípa. Samozřejmě budu potom rád, když bude stejná vstřícnost, pokud stejným principem požádají tato města a jejich kraje i pro tato dvě větší města. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto projednávanému bodu. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Ptám se, zda má pan navrhovatel nebo pan zpravodaj zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Návrh na vrácení ani zamítnutí podle mých poznámek nezazněl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl, aby předložený návrh k projednání byl jako garančnímu přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A já se ptám, jestli někdo navrhuje jiný garanční výbor. Nikoho nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 12. Přihlášeno je 159, pro 149, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor k projednání. Ptám se, zda někdo navrhuje jiný výbor. Není tomu tak. Jestliže jsme se vypořádali se všemi hlasováními, končím tento bod, končím prvé čtení tohoto návrhu a všem vám děkuji.

Dovolte mi přečíst omluvu. Omlouvá se pan kolega poslanec Jiří Běhounek od 11.00 do 12.30 hodin z pracovních důvodů.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP