(Jednání pokračovalo v 18.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po přestávce na poradu klubů, a to projednáváním procedury a hlasováním o jednotlivých návrzích státního rozpočtu. Pan kolega Birke se hlásí s faktickou poznámkou? (Ne.) Není tomu tak.

Ale nevidím paní ministryni financí, tak ještě chviličku vyčkám, protože bez ní bychom státní rozpočet jistě projednávat nemohli.

Konstatuji došlou omluvu. Předsedovi Poslanecké sněmovny se omlouvá od 18.05 do 18.20 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Jaroslav Dvořák.

Pana předsedu klubu hnutí ANO nevidím, abych se ho zeptal, kde je paní ministryně. (Stále se čeká.)

Mám jeden požadavek procedurálního charakteru. Vzhledem k tomu, že státní rozpočet je zákon a je 18.07 hodin, tak očekávám minimálně jeden procedurální návrh na hlasování po 19. hodině. Vidím, že se předseda klubu hnutí ANO už hlásí. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Hezký podvečer. Dovolte, abych jménem klubu hnutí ANO a sociální demokracie navrhl, abychom dneska procedurálně a meritorně jednali i hlasovali po 19. a 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy, a to v hlasování číslo 42, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 194 poslanců pro 152, proti 3. Návrh byl přijat.Znamená to, že budeme dnes jednat i po 19., případně po 21. hodině.

 

Přistoupíme k hlasování o proceduře. Prosím, aby ji paní zpravodajka zopakovala. Ale hlásí se pan předseda pirátské strany. S přednostním právem, nebo k proceduře? K proceduře, pane předsedo? Tak máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý večer, vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně. My jsme na poradě klubu rozebírali procedurální návrhy na pořadí hlasování a dospěli jsme k závěru, že Piráti podpoří to hlasování tak, jak bylo navrženo v původním pořadí. B50 - návrh pana Volného, kde je ten konsenzuální návrh většiny poslanců, a zároveň následně padesát dvojku v té variantě dva. Náš důvod je takový, že na tom prvním, na té miliardě a půl, je shoda. Informace přišly z Ministerstva financí, má to oporu v rozpočtu. A ten doplňující zákon (návrh), který vlastně navrší tu celkovou částku na 3,3 miliardy, je nejcitlivější vůči státnímu rozpočtu oproti původnímu navrhování hlasování od té nejvyšší částky, kde skutečně ty částky 3,5, a jak to jde potom dolů, nemají oporu. Takže my věříme, že se najde podpora jednak na ten návrh, který má oporu v rozpočtu dle Ministerstva financí, a následně i na návrh 52, který to doplňuje na celkovou částku 3,3 miliardy na výplaty v sociální oblasti a služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, ale neznamená to jinou proceduru, než byla zatím navržena? (Ne.) Tak děkuji.

Požádám pana předsedu klubu hnutí ANO a kolegu Volného (oba hovoří s premiérem sedícím ve vládní lavici), jestli by uvolnili prostor u řečnického pultu. Požádám o zopakování procedury, paní zpravodajko. Máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si dělala poznámky tedy o protinávrzích nebo o požadavcích, které byly, takže bych si dovolila teď přednést návrh hlasovací procedury, který by už měl být k hlasování. Pokud bych na něco zapomněla, kolegové, tak mě prosím hlídejte a upřesníme.

Návrh hlasovací procedury bude takový:

Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru. Jde o návrhy v příloze 2b: návrh B68 poslankyně Vostré, jde o legislativně technický návrh a o tomto návrhu se při hlasování o položkách již dále nebude hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP