(17.00 hodin)
(pokračuje Mackovík)

A teď se zeptám takto. Bez ohledu na to, jestli ta pokuta zůstane ve stejné výši, ale zůstane-li obsahová stránka toho dokumentu, který vydal ÚOHS, stejná, tzn. vejde v platnost, zrušíte konečně smlouvu s provozovatelem ATE v Olomouci? Protože od 1. ledna 2017 do současné doby tu smlouvu stále porušuje, protože v Olomouci stále není nasazen vrtulník v kategorii A. Když už to budete mít i od antimonopolního úřadu, uděláte už konečně pořádek v této věci, nebo dál budete pokračovat v tvrzení, že je všechno v pořádku a nic se nestalo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, když to shrnu, tak je skutečně pravdou, že 16. ledna byla ÚOHSem uložena pokuta přesně ve výši 37 tisíc korun, a to z důvodu, že Ministerstvo zdravotnictví odeslalo neúplné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky, které se týkalo Jihlavy a Ústí nad Labem. Je fakt, že té dokumentace byl vagon, to je obrovský objem dokumentace, a ministerstvo mělo za to, že odeslalo vše. Neodeslalo, takže náprava byla učiněna vzápětí, ale až po uplynutí zákonné lhůty, čímž samozřejmě to zpoždění, které činilo sedm dní, tu pokutu zpravomocnilo, takže ta byla zaplacena a věc byla předána škodní komisi. Takže ta bude řešena pracovněprávním pořádkem v rámci systému.

Co se týče té větší, která dělá 3 miliony 750 tisíc a která se týká Olomouce, kde byla požádána o prokázání dispozice s vrtulníkem s plnou certifikací v kategorii A, kterou dle ÚOHSu ten uchazeč Air - Transport Europe neprokázal, byť s ním ministerstvo uzavřelo smlouvu, tak tam se 4. 4. podal rozklad a o tom rozkladu nebylo dosud rozhodnuto. Takže dokud nebude pravomocně rozhodnuto, tak nelze s touto firmou zrušit onu zakázku a ona musí dále provozovat leteckou záchrannou službu.

Celkem vnímám, že toto rozhodnutí o té kategorii A, což znamená certifikace vrtulníků, které byly vyrobeny až po určité době atd., je složité. A upřímně řečeno, já se v této chvíli jako ministr zdravotnictví chci docela vyhnout různému typu arbitráží apod., takže tam budeme postupovat naprosto přesně tak, jak vyžaduje zákon. Takže v této chvíli vydržíme s tím, až dorazí rozklad od ÚOHSu, a pak se bude postupovat přesně podle toho, jakým způsobem nám poradí advokáti. Protože musím se přiznat, tady se pohybujeme na velmi tenkém ledě a základní věcí, kterou já chci učinit, je ochránit zájmy státu a především pacientů, tzn. aby se létalo. Protože upřímně řečeno, nerad bych dospěl k situaci, že tam dojde k blokaci mezi dvěma firmami a výsledkem bude, že nebude létat ani jedna. Takže jaksi já v této chvíli vyčkám rozkladu, který přijde z ÚOHSu, a pak budeme postupovat podle toho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Já bych si dovolil pár doplňujících slov. Jsem rád, že budete postupovat naprosto v souladu se zákonem. Ono po těch 30 letech provozu letecké záchranné služby a zkušeností, které jsou velké, by to už opravdu chtělo postupovat, ale opravdu. Pokud ten ÚOHS rozhodne a bude to pravomocné, zrušíte tu smlouvu, nebo budete hledat další způsoby, jak tu smlouvu nechat a toho provozovatele ponechat dále v Olomouci? Protože ta smlouva je opravdu v rozporu s tím, co jste dali do zadávacích podmínek. Takže velmi jednoduchá otázka: Budete-li mít pravomocné rozhodnutí ÚOHSu, zrušíte tu smlouvu, nebo budete hledat další kličky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pan poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já se prostě do tohohle nenechám vtlačit. Já vám tady neřeknu, co udělám, dokud mi to neporadí advokáti přesně v návaznosti na to, jak bude znít rozhodnutí ÚOHSu. Rozkladu. Já celkem vnímám, že jste zaměstnancem firmy, která... nebo záchranky, která prostě lítá s jednou z těch předmětných firem a má s ní, předpokládám, osobně dobré zkušenosti, ale já se opravdu do tohohle dotlačit nenechám. Prostě a jednoduše vyčkám rozhodnutí rozkladu a pak se zachovám tak, jak poradí právníci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat nepřítomného pana ministra Andreje Babiše ve věci aktuální politické situace. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pana ministra jsem se chtěla zeptat na některé aspekty aktuální politické situace. Pan ministr, jak je jeho špatným zvykem, je opět nepřítomen. Jistě uznáte, že písemná odpověď, která přijde v druhé polovině června, už pro mě nebude mít žádný smysl. Proto svoji interpelaci stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci situace hřebčína Tlumačov. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený trvale nepřítomný ministře zemědělství, skoro mám pocit, když jsem viděl těch 900 pracovních služebních cest v zahraničí Ministerstva zemědělství za rok 2016, mám tuchu, že asi budete zase někde pryč.

Nicméně se chci zeptat na situaci v zemském hřebčinci Tlumačov a mám následující otázky. Při rušení státního podniku ZH Tlumačov byl prodán majetek nově vznikající příspěvkové organizaci za jednu korunu, a to majetek v hodnotě zhruba 129 milionů korun. Podle mých informací je to účetně v absolutním nepořádku, tak by mě zajímal jen výrok auditora hospodaření státního podniku ZH Tlumačov za rok 2016, a zda máte i stanovisko, případně účetní, které potvrzuje, že operace, které jste tam se 130milionovým majetkem udělali, jsou v pořádku. Zároveň mě zajímá, jak byl vybrán nový ředitel příspěvkové organizace, zdali bylo vypsáno výběrové řízení, či nikoli. Podle mých informací nikoli. Zdali tedy plánujete výběrové řízení, nebo jestli ten člen KDU-ČSL, který je dneska ředitelem bez výběrového řízení, zůstane ředitelem i nadále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně.

Paní poslankyně Pavlína Nytrová má interpelovat pana ministra Roberta Pelikána, nicméně paní poslankyně není přítomna, tudíž její interpelace propadá. Dostáváme se k 16. interpelaci. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zadání forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, chci se zeptat jenom k zadání forenzního auditu stavby dálnice D8. Dostal jsem k tomu od vás poměrně hodně podkladů, přesto jsem minule interpeloval pana premiéra s připomínkami k zadání toho auditu, zejména aby ten audit obsahoval prověrku přípravy stavby, prověrku výkonu činnosti technického dozoru a správce stavby, zejména aby se jednalo o kontrolu uzavřené smlouvy, zda odpovídá předpisu Ministerstva dopravy na výkon činnosti a odpovědnosti technického dozoru, dále pak zda přejímky dozoru odpovídají předpisům Ministerstva dopravy, včetně kontroly stavebních deníků, kontrola zápisů ohledně vývěru vody a poruch v zářezu v místě budoucího sesuvu z roku 2013, kontrola výkonu dozoru při výstavbě prackovické estakády se zaměřením na měřené pohyby opěry a založení pražské opěry, kontrola betonáže pilot a přerušení betonáže, kontrola výkonu geotechnického dozoru, zda zjištění geotechnického dozoru bylo zohledňováno při výstavbě, zaměření na porušení povinností technického dozoru a správce stavby. Kontrola řízení stavby investorem, správcem stavby, jak kontrolu realizoval, jaké pokyny byly vydávány, kontroly zápisů z porad a řešení problematiky stavby.

Za třetí. Kontrola průběhu stavby. Má být zaměřena na dodržování technických kvalitativních podmínek a technických podmínek u vybraných stavebních objektů, tedy hlavní trasa, mostní estakády a protihlukové stěny, vodohospodářské objekty. A dále analýza víceprací. Má být zaměřeno na kontrolu protokolů o schválení víceprací, kontrolu technického zdůvodnění, kontrolu stavebního povolení na úpravu stavebních objektů a výstavbu nových stavebních objektů, kontrola kalkulací a cen víceprací, kontrola výkupů pozemků na nové stavební objekty. (Předsedající upozorňuje na čas.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP