(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní má slovo paní ministryně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla říct, že co se týká asistentů pedagoga, tak pro ně samozřejmě platí to stejné co pro učitele, a skutečně to bylo schváleno tak, jak zmínil pan poslanec, Sněmovnou a následně tedy celým Parlamentem. Tento poměr se tedy řídí jak zákoníkem práce, tak právě těmi speciálními pravidly zákona o pedagogických pracovnících od roku 2015. To znamená, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka, tudíž i asistenta pedagoga, mezi týmiž smluvními stranami, tzn. na stejném místě, stejné škole, činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka, tedy i asistenta pedagoga, mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru tři roky. Z tohoto pravidla samozřejmě existují výjimky, pokud asistent pedagoga zastupuje jiného nepřítomného asistenta pedagoga po dobu jeho překážek v práci nebo nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace a škola jej zaměstnala, protože nemůže na trhu práce odborně kvalifikovaného asistenta pedagoga najít.

Nicméně je možné, že pan poslanec narazil, nebo ta daná asistentka pedagoga, na problém, který začali zpochybňovat někteří ředitelé škol, a sice že právě novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou jsme skutečně schválili s tím, aby nedocházelo k propouštění a naopak aby ty doby byly doby neurčité, tak jak zmínil pan poslanec, někteří ředitelé začali odkazovat na § 39 odst. 4 zákoníku práce, který umožňuje vzít v potaz vážné provozní důvody zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. Někteří ředitelé začali odkazovat na zákoník práce a v podstatě negovat ta pravidla, která jsme měli nejen jako ministerstvo, ale i zákonodárce v úmyslu.

Dobrá zpráva pro pana poslance, ale také paní asistentku pedagoga je v tom, že tyto interpretační pochybnosti by měla odstranit novela zákona o pedagogických pracovnících, my ho pracovně nazýváme kariérní řád učitelů, kterou aktuálně projednává Senát.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní má slovo pan poslanec.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za odpověď. Samozřejmě je možné, že došlo k individuálním problémům na konkrétní škole s výkladem pana ředitele. Tady samozřejmě je otázka potom metodického působení ministerstva na jednotlivé ředitele, jak dalece je ten metodický výklad závazný, popř. jak dalece jej ředitelé akceptují. Dotáži se dotčené, zda je ochotna jít do toho risku vyhazovu, a uvedu konkrétní školu potom vám a zkusíme zjednat nápravu. Mě osobně to velice mrzí, že takhle se zachází s lidmi, a věřím, že i vás podle odpovědi, tak to vnímám. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní ministryně už nebude reagovat? Nebude, výborně.

Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka. Bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů tato komise doporučila kalkulaci a podmínky z pilotního projektu, který běží druhým rokem na Všeobecné zdravotní pojišťovně. Ale chci upozornit, že navrhovaná úprava je neúměrně vysoká. Jedná se o mobilní hospicovou péči neboli domácí hospice. Tato úhrada je neúměrně vysoká, asi 1 200 až 1 400 korun, k poměru ke skutečně poskytnuté lékařské a ošetřovatelské péči jednomu pacientovi v jednom dni. Její výše je vyšší než současná úhrada některých typů následné lůžkové péče, náklady na jeden ošetřovací den v léčebnách dlouhodobě nemocných. Je zde zakotvena povinnost dozoru lékaře se specializací v paliativní medicíně nad lékaři ostatních odborností.

Lékařů s touto specializací je a bude nedostatek, mladí nemají velký zájem věnovat se paliativní medicíně. Většina paliativců pracuje v nemocnicích, pouze malá část z nich se věnuje hospicové péči, a to ještě ve velkých městech, kde mají hospicovou péči jako přivýdělek. Plošně v republice tak mohou být pokryty pouze potřeby pacientů z velkých měst. Zbytek, zhruba 70 % obyvatelstva na venkově a v malých městech, nemá šanci získat lékaře paliativce. Služby poskytují agentury s lékařem jiné odbornosti, většinou ošetřujícím lékařem, praktikem, internistou, algeziologem, chirurgem, také paliativcem apod. Všichni na stejné odborné úrovni a lege artis pro paliativní léčbu, což je v souladu s platnou legislativou, vyhláškou 99/2012 Sb., o personálním vybavení zdravotnických zařízení. Byla podpořena i stanoviskem České lékařské komory. Návrh s lékařem paliativcem jako vedoucím dozoru nad prací lékaře příjmu ošetřujícího pacienta je v rozporu s uvedenou legislativou a v důsledku (předsedající upozorňuje na čas) znemožní nasmlouvat a hájit mobilní domácí hospicovou péči v 70 % případů.

Chtěl bych vás tedy požádat o zvážení těchto námitek v připomínkovém řízení k tomuto seznamu výkonů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a nyní má slovo pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. A já na chviličku předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pane předsedající, dámy a pánové, interpelacím zdar a lednímu hokeji zvlášť. Je mi líto, že nastupuju do toho zápasu, když naši borci prohrávají 0:1, nicméně doufám, že... (Z pléna 0:2.) Už 0:2. Doufám, že se situace zlepší.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, tak teď vy. Prosím lepší zprávy.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Lepší zprávy, dobře. Tak lepší zprávou je, že skutečně do návrhu novely seznamu zdravotních výkonů byly zařazeny dva výkony mobilní specializované hospicové péče. To, co jste tady říkal, je skutečně pravda. Výkony byly projednány 27. dubna letošního roku na pracovní skupině. Předevčírem, v úterý, prošly poradou vedení ministerstva. V této chvíli jsou ve vnitřním připomínkovém řízení.

Já vnímám to, co říkáte. Nejsem tak úplně ve shodě s tím, co říkáte, co se týče té úhrady, protože přece jen počítejme s tím, že LDN je následná péče, a pořád žiju v domnění, že i z LDN se má chodit domů, že je to doléčovací péče. Paliativní nebo hospicová péče je péče, která jednoznačně směřuje k závěru života. Takže přece jen je to z mého pohledu více specializované. I když uznávám, že i v LDN je relativně vysoká úmrtnost, ale postupně by se měla snižovat. A není pravdou to, že LDN je to samé co hospic. Není a neměla by být. Takže ta hospicová péče by měla být kvalifikovanější, měla by být náročnější.

A to, co říkáte, že mladí pro tenhle obor nebudou mít smysl, je asi pravda. Já spíš právě očekávám, že tady se budou specializovat starší internisté, kteří prostě s postupem věku a získáváním moudrosti se k této specializaci dostanou. Nicméně všechny ty výhrady, které jste jmenoval, se myslím objevují ve vnitřním připomínkovém řízení a budou vypořádány. Já nemám takový problém s tím... Pro mě je důležité, aby hospicová péče fungovala. Čili pokud se shodneme na tom, že je tam nutná nějaká úprava, tak já se jí obecně vzato nebráním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Pane ministře, jenom skutečně zvažte, pokud se to takto zakotví do toho seznamu výkonů jako minimální personální vybavení, tak skutečně se ta péče stane nedostupnou pro venkovské oblasti. A není to jenom, co se týká lékařů, ale i vysoké personální požadavky na počet ošetřujícího zdravotnického personálu, alespoň pět sester příslušné odbornosti, nejsou zakotveny v žádném legislativním předpisu ani v předpisu o personálním vybavení ve vyhlášce. Argument dodržení směnnosti sester je opodstatněný v lůžkových zařízeních s nepřetržitým provozem, nikoliv v ambulantní sféře. Ani praktičtí lékaři či domovy pro seniory nezaměstnávají pět sester kvůli zajištění směnnosti. Výkon u infaustního pacienta poskytuje vždy jen jedna samostatně pracující sestra, maximálně s dopomocí sestry či ošetřovatele s využitím jejich fyzické asistence při práci s imobilním pacientem. Výkonový systém úhrady s jedním ošetřujícím lékařem a ošetřujícím personálem sestávajícím z jedné samostatně pracující sestry (předsedající upozorňuje na čas) a jednoho pomocného personálu pro těžkou fyzickou práci byl účelově zablokován. Tak prosím, zvažte tady tyto argumenty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP