(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Adámkovi a do podrobné rozpravy dál je přihlášen poslanec Petr Kořenek. Připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu 5801 týkajícímu se zámku Štiřín. A pak si dovolím se přihlásit k pozměňovacímu návrhu 6035, který se vztahuje k zachování kontinuity k detašovanému pracovišti Archeologického ústavu, které je zřízeno v areálu Pražského hradu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kořenkovi. Nyní tedy paní poslankyně Jitka Chalánková, připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dovolte, dámy a pánové, abych se přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem již odůvodnila v obecné rozpravě a které máte v systému pod těmito čísly. Je to: 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5897, to je poslední.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Nyní paní poslankyně Nina Nováková. Připraví se paní poslankyně Jana Lorencová.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5782, další 5783, další 5784 a poslední 5785. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Nině Novákové. Nyní paní poslankyně Jana Lorencová, kterou nevidím, takže její přihláška propadá na konec podrobné rozpravy. A paní poslankyně Věra Kovářová, která je nyní na řadě. Připraví se pan kolega Jiří Junek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 6167. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jiří Junek. Připraví se pan poslanec Herbert Pavera.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji. Já se přihlašuji ke svým pozměňujícím návrhům, které jsou v systému vedeny jako sněmovní dokument číslo 6064 a sněmovní dokument číslo 6065. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Junkovi, kolegu Paveru požádám o maličké strpení. Do konce dnešního jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající. Hezké a příjemné odpoledne. Já se jenom přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 5762. A protože jsem ho už uváděl docela dávno, tak jenom připomínám, že se jedná o to, že by archeologické výkopy a všechny ty práce kolem nálezů hradil stát a ne vlastník pozemku. Myslím, že je to velmi logické, ty náklady jsou ročně zhruba 350 milionů korun. Poprosím vás, abyste zvážili podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože myslím, že pomůže jak obcím, tak i vlastníkům těchto nemovitostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Nyní pan poslanec Lukáš Pleticha. Toho také nevidím, takže také jeho přihláška propadá na konec rozpravy podrobné. A tedy ohlásím raději další kolegy: pan poslanec Martin Plíšek a pan poslanec Antonín Seďa se připraví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se v podrobné rozpravě přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému uvedeny pod číslem 6049. Pozměňovací návrhy jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Nyní pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 6070, kde jsou uvedeny mé písemné pozměňovací návrhy, a tento sněmovní dokument obsahuje i stručné zdůvodnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní mám přihlášku pana poslance Františka Laudáta. Ten také není přítomen, tak já si ho poznamenám. A nyní druhá přihláška pana poslance Lukáše Pletichy. Pořád platí, že jeho mám poznamenaného. Paní poslankyně Jana Lorencová taky s druhou přihláškou. Stále není přítomna. Druhá přihláška paní poslankyně Chalánkové. Ale ta to řekla asi najednou ve svém vystoupení, můžeme tedy odmazat. Totéž platí asi o paní kolegyni Novákové. A nyní mám paní poslankyni Věru Kovářovou, která také přednesla ten pozměňovací návrh. A máme tedy paní poslankyni Janu Fischerovou, připraví se pan kolega Lukáš Pleticha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ano, děkuji. Já se hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 5756. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Fischerové. Nyní pan poslanec Lukáš Pleticha ve své zdvojené přihlášce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 6067, který se týká úpravy procedury, podle kterých se budou řídit některá řízení podle tohoto zákona, a to že budou pouze z moci úřední. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi. A znovu se pokusím vyvolat do podrobné rozpravy dva přihlášené, a to paní poslankyni Janu Lorencovou, která tady ale není, a pana poslance Františka Laudáta, který tu také není. Takže v tom případě nemohu nic jiného udělat než ukončit podrobnou rozpravu, pokud se do ní nikdo nehlásí. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Vidím tady činnost kolegů, ale pokud tomu tak není, nemohu to déle prodlužovat. Nedá se nic dělat, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, není tomu tak ani u pana ministra, ani pana zpravodaje. Protože jediný procedurální návrh, který byl podán v první části, byl stažen, můžeme tedy ukončit druhé čtení tohoto návrhu zákona. Návrh na zamítnutí bude hlasován samozřejmě na začátku třetího čtení.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod číslo 3 dnešního jednacího dne.

 

Budeme pokračovat dalším návrhem dnešního jednání a tím je bod

 

4.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 935/ - druhé čtení

Požádám pana kolegu Víta Kaňkovského, který je tím, který bude předkládat za předkladatele návrh zákona, a požádám paní kolegyni Janu Hnykovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou pro tento tisk.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 935/2. Ten vám byl řádně doručen a v tuto chvíli požádám pana kolegu Kaňkovského, aby tisk uvedl. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP