(14.50 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, v souvislosti s nově vzniklými problémy v okolí stavby dálnice D8 805, které se týkají celého úseku této stavby Lovosice - Řehlovice, si dovoluji požádat o prověření stížnosti starostů. Za prvé starostové si stěžují na zvýšení hlukové zátěže z provozu dálnice v tomto úseku. Podotýkám, že se jedná o oblast CHKO s udělenou výjimkou. Nechráníme pouze zvířata, ale zejména lidi. Hluk vzniká přejížděním mostních závěrů na všech estakádách a šíří se údolím do velké vzdálenosti. Starostové se domnívají, že tyto mostní prvky jsou vadné anebo byly chybně zabudovány. Také vybudované protihlukové stěny podle nich neplní funkci, pro kterou byly zřízeny.

Stejný problém se týká svitu(?) v noci, světelné zátěže dálkovými světly kamionů, ale i osobních vozidel. Starostové obcí Dobkovičky, Prackovice a Litochovice evidují na 60 objektů, u kterých došlo k poruchám, ztrátě pramenů nebo novému výskytu pramenů z důvodu změny vodního režimu v celé této oblasti. Stěžují si na to, že Ředitelství silnic a dálnic se starosty nekomunikuje, nezúčastňuje se jednání a řadoví zaměstnanci ŘSD se odvolávají na to, že nejsou kompetentní na jednání chodit. Tato kauza se již objevila v médiích. I dnes v České televizi, v televizi Barrandov, byly odvysílány záběry z těchto obcí, stížnosti starostů a občanů. Vzhledem k tomu, že náklady stavby dosáhly téměř 15 mld. korun, nemělo by dojít k vylidnění okolí dálnice. Zdůrazňuji, že přezíravý přístup Ředitelství silnic a dálnic k těmto problémům lidí i obcí může vyvolat komplikace při projednávání budoucích projektů staveb dálnic v obcích, protože po těchto zkušenostech nebudou obce příliš ochotny spolupracovat se státní správou.

Já jsem od pana ministra dostal seznam podkladů, které byly zpracovávány pro tuto stavbu. Dovolím si vám předat část, které by bylo potřeba vyžádat pro posouzení poruch těch stavebních objektů. (Předsedající: Váš čas, pane poslanče!) Takže si dovolím zaslat na Úřad vlády tento seznam a požádat o doložení těchto podkladů do třiceti dnů. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám taky děkuji, odpovězeno bude písemně. Další je přihlášen pan poslanec Herbert Pavera, který ale nedorazil. Jeho přihláška propadá a vystoupí se svojí interpelací číslo 14 pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pan kolega Pavera měl vlastně stejnou interpelaci už před chvílí, mně to aspoň umožňuje na ni navázat. I mě pobouřila informace, kterou zprostředkovala Česká televize v Reportérech ve věci tzv. zajišťování nebo využívání zajišťovacích příkazů Generálním finančním ředitelstvím, kdy stát po někom vymáhá nějakou částku, v tomto případě po podnikateli, který neměl nikdy žádný problém se státem, nemůže nikam utéct, podniká tady poctivě desítky let a najednou se zde objeví jakési komando, které obstaví účty, obstaví majetek, sebere veškeré peníze, auto, a to v mnohonásobně vyšší hodnotě, než kterou stát uplatňuje prostřednictvím toho, že říká, že někdo nezaplatil DPH. Já to považuji za zneužívání moci státu a úřední aroganci a je otázka, komu a čemu něco takového slouží.

Já bych chtěl vědět, jakým způsobem je s takovýmito příkazy nakládáno, kolik jich v České republice bylo vydáno, kolik jich bylo vydáno v mnohonásobně nebo vyšší hodnotě, než je avizovaný dluh vůči státu a důvody, které k tomu vedou. V případě, že dochází - což je evidentní, že dochází - ke zneužívání pravomoci, myslím si, v tomto ohledu z pozice Generálního finančního ředitelství, pak se ptám, pane premiére, jaká opatření učiníte, aby se nic takového už neopakovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám vás, abyste zůstal u pultíku, protože budete na řadě i se svojí další interpelací ve věci výstavby dálnic. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. V České republice se v podstatě nestaví. Ministerstvo dopravy není schopné čerpat evropské peníze na výstavbu nových silnic. Nicméně nedávno avizoval ministr dopravy, že výstavby začnou a že od září do prosince letošního roku zcela určitě spustí řadu staveb. V odborné veřejnosti se objevily pochybnosti o tom, že se něco takového významně změní, neboť ty stavby připravené nejsou. Já jsem chtěl ujištění od premiéra, že nepůjde jenom o volební agitku, ale že se budou spouštět stavby, které opravdu, ale opravdu začnou, i když je to velmi neobvyklé, neboť zpravidla všechny větší stavby nebo stavět bychom měli začít spíše na jaře než na podzim a v zimě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Nyní přečtu omluvu, která dorazila dodatečně. Omlouvá se pan poslanec Bohuslav Chalupa z dnešního dne mezi 14.30 až 19.00 z důvodu jednání ve volebním kraji. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, resp. přítomné, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace určené předsedovi vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Prosím paní poslankyni Ivanu Dobešovou, aby přednesla interpelaci na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou a zahájila tak odpovědi členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Kučera. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Já moc děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já využívám své možnosti interpelovat nepřítomnou ministryni školství paní Valachovou, a to v záležitosti průběhu přijímacího řízení. V letošním roce poprvé probíhá přijímací řízení na střední školy řízené Cermatem, a to v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Toto proběhlo a já jsem zaznamenala určité porušení, z mého pohledu porušení, předpisů. V § 60a školského zákona odst. 2 se říká, že přihláška k přijímacímu řízení do prvního ročníku maturitních oborů má probíhat na tiskopisu stanoveném Ministerstvem školství. V bodě 4 se říká, že pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky a v bodě 5 se říká, že termín pro podání této přihlášky je k 1. 3. daného školního roku. V průběhu přijímacího řízení, konkrétně ve druhém termínu tedy, jedna škola zaznamenala, že se nedostavila uchazečka, která měla tuto školu napsanou ve druhém pořadí. V momentě, kdy se dovolala rodičům nebo zákonným zástupcům, bylo této škole sděleno, že si vykomunikovali s Cermatem a s jinou školou, že dojde ke změně školy ve druhém termínu přijímacího řízení prvního kola. Této škole, která o tom nebyla informována, tuto informaci nedal ani Cermat, ani rodiče dané školy, ani škola, na kterou Cermat zprostředkoval přihlášku ve druhém pořadí.

Zajímalo by mě tedy, protože ta škola samozřejmě - nebo Cermat dal pokyn rodičům, aby se té škole omluvili a důvod uvedli. (Předsedající: Váš čas, paní poslankyně!) Takže můj dotaz zní, kde v zákoně či interním předpisu Ministerstva školství je dána pravomoc Cermatu změnit školu. Za druhé, jak se bude posuzovat výsledek tohoto druhého termínu přijímací zkoušky daného uchazeče a za třetí, v případě, že Cermat porušil právní předpis, zda Ministerstvo školství vyvodí personální důsledky tohoto kroku. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, příště to musíte líp spočítat, paní kolegyně, máte to delší. Jako další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Michal Kučera a bude interpelovat přítomného pana ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji, já jsem byl zaskočen, že je tady pan ministr. Vážené dámy, vážení pánové, termín dokončení dálnice D7 z Prahy do Chomutova byl původně po několikátém prodloužení stanoven na rok 2023, nicméně tento termín byl v posledních měsících zpochybněn ze strany vedení Ředitelství silnic a dálnic s odůvodněním, že tam není majetkoprávní vypořádání pozemků, což bylo pravděpodobně známo i před tím, než tento termín byl stanoven, a že se jedná ještě o nějaké další aktivity ve smyslu kompenzací a výjimek v případě vlivu na životní prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP