(10.40 hodin)
(pokračuje Kořenek)

A co se týká jazykového vzdělávání obecně ve školách, víte, my jsme začínali tak trošku v 90. letech u zeleného stolu, s nekvalifikovanými učiteli a já dneska velmi apeluji a podporuji výjezdy, výjezdy učitelů. Měli jsme šablony, věřím, že to bude i nadále pokračovat a věřím, že evropské peníze v této podobě jsou jenom startem. Samozřejmě, že musíme nastavit dlouhodobou a systémovou podporu vzdělávání učitelů, ale i žáků, protože bohužel ten problém výjezdu žáků je vždy vázán na materiální podmínky rodiny a nebudeme si namlouvat, že mnohé rodiny mají problém zaplatit i běžnou exkurzi, natož výjezd do zahraničí. Takže to je jedna věc.

A pak bych chtěl jenom upozornit, že v České republice existuje spousta programů včetně Erasmu a dalších, do kterých se mohou školy zapojit. Jenom to chce opravdu sledovat účelné využívání finančních prostředků a navýšení finančních prostředků do těchto programů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kořenkovi za dodržení času k faktické poznámce. Další faktická poznámka pana poslance Marka Černocha. Připraví se k faktické poznámce pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já budu reagovat na slova paní kolegyně Dobešové. Já osobně - a je to můj osobní názor - považuji povinnou maturitu z matematiky za blbost, za nesmysl, protože matika je obor, na který člověk opravdu buď má buňky anebo se to velmi těžko učí. A pokud se tím nechce živit, nechce dělat nějakou odbornost, která vyžaduje matematiku, tak je to jenom přítěž pro žáky.

Na druhou stranu co se týče jazyků, tak tam opravdu - a je to i o přístupu učitelů - jestliže učitel je z té "staré školy" a učí: budete se učit slovíčka, budete se učit fráze a není tam to zajetí do života, protože jazyk je o tom, aby se člověk domluvil a ne o tom, aby se naučil přesně slovíčka a nevěděl, jak je používat nebo přesně fráze. Prostě ten jazyk je variabilní a pokud k tomu učitel přistupuje tímto způsobem, tak v té chvíli mají žáci "vyhráno", protože třeba neznají přesně tu frázi jako takovou, ale jsou schopni se domluvit a pak se zlepšují. Souhlasím s tím, že je škoda, že většina dnešních televizí nebo drtivá většina dnešních televizí funguje na principu dabingu. Pokud je to v originálním jazyku s titulky, je možné se tam učit. Pokud se někdo potom chce dívat na nadabovaný, může. Ale třeba já osobně mám rád filmy s titulky, protože se mi líbí ta řeč a člověk se díky tomu je schopen učit. Děti chodí na gympl v Hostivici, mají angličtinu, francouzštinu a fungují systémem, přesně, že je to o té komunikaci, o těch reakcích, o tom, že pak najednou zjistí - neumím tohle slovíčko, tak se ho doučím. Ale systém, který je na některých školách bohužel praktikován - musíte se naučit 500 slov, (Předsedající: Pane kolego - ) jinak dostanete pětku, je z mého pohledu špatně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přihlásil jste se k faktické poznámce. Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Michala Kučery, dále se připraví paní poslankyně Fischerová a Dobešová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Také děkuji za slovo. Já bych jenom krátce zareagoval na vystoupení mé předřečnice z hnutí ANO. Já víceméně souhlasím s mnohým, co řekla, zejména v té oblasti dabingu a o tom, že právě to původní znění může zejména u dětí výrazně pomoci s výukou cizího jazyka, tady zejména angličtiny. Chci říct, že teď máme právě šanci, abychom tohleto změnili a nebude to vyžadovat žádné náročné právní úpravy ani žádné dlouhé diskuse. Chtěl bych tady právě zmínit pozměňovací návrh, který předložila do Sněmovny má kolegyně paní poslankyně Adamová. Já jsem ho včera představoval při projednávání zákona o elektronických komunikacích a jedná se, zjednodušeně řečeno, o možnost duálního vysílání. To znamená aby Česká televize - jedná se pouze o Českou televizi, ne samozřejmě o soukromé - aby Česká televize měla možnost právě na těch frekvencích i duálního vysílání, to znamená aby se ti diváci, resp. rodiny mohli rozhodnout, jestli daný seriál nebo film budou sledovat v původním znění s titulky anebo zda ho budou sledovat dabovaný. Je to velice jednoduchá norma, je to velice jednoduchý pozměňovací návrh, který má i podporu na ministerstvech. Věřím, že ho i podpoříte v tom projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalovi Kučerovi za dodržení času k faktické poznámce a další faktickou poznámku bude mít paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení mladí posluchači - a jsem ráda, že nás tady dneska posloucháte, protože se to týká právě zejména vás. Je to jazyková výuka a viděla jsem i vaše reakce ohledně matematiky a podobně. A já chci říci, že - já tedy souhlasím jak s matematikou, ale jako velkou prioritu opravdu beru výuku cizích jazyků. Sama jsem interpelovala paní ministryni Valachovou už více než před rokem, poté pana premiéra v rámci koncepce toho jazykového vzdělávání. Udělala jsem si během této debaty pár poznámek k té koncepci, která je nyní navržena.

Chci říci, že ty čtyři body, čtyři priority beru, že jsou správné, protože jich není moc a s tím souhlasím. Ale teď k tomu, co už zde bylo celkově vyjádřeno v rámci debaty, nejdřív Karel Fiedler a poté ostatní moji kolegové, tak řeknu: vidím sama jako hlavní cíl té jazykové koncepce a výuky, že je potřeba změnit, jak jste říkala, paní kolegyně, celkově přístup k výuce jazyků, a ne aby to bylo jako před dvaceti lety, protože tehdy jsem také vyučovala jeden z jazyků na střední škole a znám ty možnosti postupu, aktivní, živé debaty, rodilý mluvčí. A to je ten základ, kdy ten student k tomu musí získat lásku a mít to jako hru, protože všichni teď mluvíme anglicky, většina mládeže, díky IT a podobně, ale jsou zde jiné důležité jazyky, které mají priority po celém světě a většinou každý se ve svém životě dospělého s tím potkává v jakémkoli oboru.

Tak já jen vypíchnu, abych to stihla, jsou to čtyři body. Jednak je potřeba koncepci financování, aby to nebyly jenom evropské peníze. Není jasné, jaká bude závaznost té koncepce a zejména jak bude komunikovaná s veřejností. A to poslední, jak už jsem říkala na začátku, změnit celkově přístup k výuce jazyků na školách všech stupňů. Děkuji.

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Netrapte mě s tím časem, když tak se přihlaste k normální rozpravě, ne k faktickým poznámkám. Tak ještě paní kolegyně Dobešová, potom se hlásí pan kolega Benešík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo tentokrát k faktické poznámce.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Ano, děkuji. Já bych jenom chtěla zareagovat na maturitu z matematiky, byť to není předmětem této interpelace. Víte, já to nechci přehánět, ale to, co bylo schváleno jako nařízení vlády a nařizuje maturity v letech 2021 a 2022 s povinnou částí, ve státní části maturit je český jazyk, cizí jazyk a matematika pro téměř všechny obory, tak když to přeženu, mně to připadá, že na počátku 21. století výsledkem vzdělávání po 13 letech studia bude naučit děti číst, psát a počítat a to bude jediný výstup u maturity. Já se domnívám, že tyto hodnoty by se děti měly naučit na základní škole a střední škola už by měla rozvíjet a stavět na těchto hodnotách nebo na těchto znalostech dále.

To, co se týká maturit, znamená, že budou muset střední školy, především střední odborné školy, snížit svoji odbornou přípravu, aby jaksi dostály tomu, aby jejich děti měly úplně ty samé možnosti se naučit matematiku jako studenti na gymnáziích a lyceích, sníží se tedy odborná část věci.

A tím přecházím na tu druhou část, co se týká jazyků. Já chápu, že Evropská unie má předpoklad a říká, že obyvatelé Evropské unie by měli hovořit dvěma cizími jazyky a jedním rodným jazykem, nicméně znovu se vracím k té koncepci, která je na stole. Přála bych si, aby zvítězila moudrost, aby druhý cizí jazyk na odborných školách nebyl povinný, ale byl pouze nepovinný nebo volitelný, protože si musíme uvědomit, že odborné školy dneska učí studenty i odborný cizí jazyk. To já považuji za velmi důležité, protože pokud ti studenti v budoucnu budou chtít komunikovat ve své profesi, bez odborné angličtiny nebo odborné němčiny se prostě neobejdou. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP