(15.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Paní poslankyně Pekarová Adamová nejprve bod 166 dnes jako první bod po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 285. Přihlášeno je 170, pro 44, proti 77. Návrh přijat nebyl.

 

Bod 122 bychom hlasovali jako první bod po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 286. Přihlášeno je 170, pro 45, proti 70. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Grospič si přeje vyřadit bod 161, což je novela Ústavy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 287. Přihlášeno je 170, pro 27, proti 119. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Nováková si přeje školský zákon, bod 143, zařadit na 25. jako první bod v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 288. Přihlášeno je 170, pro 63, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Předposlední návrh. Pan poslanec Ondráček si přeje bod 18 dnes před šestým bodem, to znamená jako šestý bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 289. Přihlášeno je 170, pro 38, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě jsou zde návrhy pana předsedy Stanjury. Nejprve tedy asi společným hlasováním, pane předsedo, protože body spolu souvisí. Nebo si přejete hlasovat odděleně bod 71 a 72 a jejich vyřazení? Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vím, že mě pan předseda Hamáček zkouší. Já se nechám vyzkoušet. Buď je vyřadíme ze schůze, nebo je přeřadíme, nemůžeme společně.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já si myslím, jestli chcete o vyřazení hlasovat zvlášť.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, o obou dohromady.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To jsem myslel. Budeme hlasovat jedním hlasováním o vyřazení bodů 71 a 72.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 290. Přihlášeno je 170, pro 38, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Teď bychom jedním hlasováním hlasovali o tom, že tyto body zařadíme na konec bloku prvních čtení jako druhý a třetí bod od konce, protože poslední je Vojenská policie.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 291. Přihlášeno je 170, pro 51, proti 74. Tento návrh nebyl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích. Paní poslankyně Semelová si přeje vystoupit.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale u hlasování pořadové číslo 284 jsem hlasovala pro a na sjetině mám proti, takže zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bylo to hlasování pořadové číslo 284. Dobře, to je hlasování o návrhu paní poslankyně Kovářové. Chviličku. To byl návrh paní poslankyně Kovářové - bod 245 zařadit jako druhý bod na 12. 4. po bodu 234.

 

Nejprve rozhodneme o námitce. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Semelové, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 292. Přihlášeno je 170, pro 132, proti 5. Budeme opakovat hlasování.

 

Budeme ještě jednou hlasovat bod 245 zítra po bodu 234.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 293. Přihlášeno je 170, pro 83, proti 62. Tento návrh přijat nebyl.

 

Zeptám se, zda je zájem o kontrolu hlasování. (Nikdo se nehlásil.) V tom případě jsme se vypořádali se všemi návrhy. Můžeme tedy pokračovat. (V sále je velký hluk a neklid!)

 

Prvním bodem dnešního jednání je bod

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 926/ - druhé čtení

Prosím paní ministryni, aby tento návrh zákona z pověření vlády uvedla. Prosím zpravodaje, pana poslance Vilímce a pana poslance Antonína, aby se připravili se svými zpravodajskými vystoupeními.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, tento návrh obsahuje novely čtyř základních zákonů z oblasti sociálního pojištění a dá se vlastně charakterizovat jako takzvaně technický. Já jsem o tom podrobně hovořila už v prvním čtení. (V sále je obrovský hluk!)

Návrh se týká především způsobu provádění sociálního pojištění bez dopadu na jakékoliv sazby pojistného či podmínky nároku na dávky. Zároveň tam uvádíme, respektive zohledňujeme různé zkušenosti s prováděním sociálního pojištění z praxe. Zejména chceme zjednodušit situaci pro osoby samostatně výdělečně činné. Tady jsou zároveň velice významné pozměňovací návrhy. Jeden se týká vypuštění úpravy týkající se porodních asistentek, aby nemohly potvrzovat délku peněžité pomoci v mateřství. (Ministryně se odmlčela kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dále sem byl vložen pozměňovací návrh pana poslance Běhounka, který se týká zejména zavedení takzvaných elektronických neschopenek a úpravy jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. S tímto souhlasíme, podíleli jsme se i na přípravě.

Dále je tady velice důležitý pozměňovací návrh pana poslance Zavadila, který se týká zvýšení procentních sazeb pro stanovení výše nemocenského, pokud dočasná pracovní neschopnost trvá déle než třicet dní. Je to pozměňovací návrh, který vlastně schválila vládní koalice, a jedná se o návrat pro dlouhodobě nemocné do doby před změnami za minulých pravicových vlád.

Já děkuji a věřím, že tento návrh projednáme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě přečtu omluvu pana ministra Havlíčka. Ten se omlouvá od 15 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Lank mezi 16. a 21. z důvodu jednání.

My jsme tento návrh v prvním čtení přikázali výboru pro sociální politiku jako garančnímu a dále byl také přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení obou výborů byla doručena jako tisku 926/1 a 2. Prosím nejprve zpravodaje garančního výboru pana poslance Vilímce, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP