(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat pana premiéra ve věci zákona o univerzitních nemocnicích. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, šestého nebo osmého března by měla vláda projednat zákon o univerzitních nemocnicích, tedy zákon, ke kterému dosud není kladné stanovisko Legislativní rady vlády, pokud jsem byl dobře informován. Chtěl bych se vás zeptat, proč je tento proces přijímání zákona tak rychlý, neprůhledný, bez řádné diskuse a bez podložení analýzami. Proč se místo zákona o síti neziskových zdravotnických zařízení předkládá zákon o deseti největších zdravotnických zařízeních v České republice, proč zákon o univerzitních nemocnicích neřeší ty největší problémy těchto nemocnic, jakými jsou problémová spolupráce lékařských fakult a samotných fakultních nemocnic, tedy dvojkolejnost, kdy jsou lékaři na jedné straně placeni nemocnicí, na jedné straně fakultou. Není hlavním důvodem umožnit ministru zdravotnictví přesunovat majetek bez kontroly Poslanecké sněmovny? Kdo je autorem § 44 nebo § 41 v nové verzi, který se univerzitních nemocnic netýká, ale umožňuje všechny zbylé nemocnice a ústavy sloučit nebo zrušit?

Důvodová zpráva k zákonu není pravdivá. Není pravdou, že zákon nebude mít finanční dopad. Stát přijde o více jak 60 miliard korun majetku, který má být převeden na univerzitní nemocnice. Finanční bilanci hospodaření má zajišťovat stát prostřednictvím státního rozpočtu, tedy Ministerstvo financí. Ovšem zákon nemá sankční ustanovení vůči manažerům ani členům rady univerzitní nemocnice za případné špatné hospodaření kromě proklamačního prohlášení o tom, že člen univerzitní nemocnice a ředitel je povinen jednat pečlivě, s potřebnými znalostmi a tak dál. Domnívám se, že bilanční nerovnováhu, tedy schodek v hospodaření, musí finančně zajistit Ministerstvo financí. V radě univerzitní nemocnice má však Ministerstvo financí jenom jednoho zástupce a jeho odvolání je ještě v kompetenci ministra zdravotnictví.

Tento zákon výrazně připomíná problémové zákony z roku 2008 a domnívám se, že tady je naprostá nerovnováha státu v kompetencích. Takže chtěl bych vysvětlení, jestli takovýto zákon vůbec může projít vládou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně Jana Fischerová bude ve své sedmé interpelaci interpelovat pana premiéra ve věci vysokorychlostního internetu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážený pane premiére, po odvolání pana ministra Mládka jste vlastně od včerejšího dne, tedy od 1. 3. 2017, také převzal řízení Ministerstva průmyslu a obchodu. Já považuji za velmi důležitou prioritu tohoto ministerstva zrychlení internetu, takzvaný vysokorychlostní internet. Vidím zde mladé lidi, je to určitě bude zajímat. České republice přislíbila Evropská komise již před čtyřmi lety na zrychlení jeho sítí 14 milionů (?) korun. Už nyní ovšem je jasné, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež má tyto internetové miliardy na starosti, nestihne včas tuto částku rozdělit. Tyto peníze by měly plynout zejména do venkovských oblastí. Vím, že dva roky jsou vlastně už za námi, kdy došlo k přetahování mezi Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obchodu a průmyslu, a nyní se čeká na to, kdy bude výzva vypsaná.

Jak jsem se dočetla právě aktuálně v médiích, tak v letošním roce by měla Česká republika rozdělit mezi poskytovatele internetu pouze 2,5 miliardy korun a Ministerstvo průmyslu by tak nemuselo vůbec stihnout vyčerpat celých 14 miliard korun. Proto se vás ptám, pane premiére - nezůstane většina těchto peněz v Bruselu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Snad ne. Paní poslankyně Anna Putnová ve své osmé interpelaci bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci Aliance pro Společnost 4.0. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére. Vím, že máte důležitou zahraniční schůzku ohledně V 4, přesto si dovoluji v této situaci vznést dotaz, který podle mého soudu je poměrně spěšný. Byla ustavena Aliance pro Společnost 4.0, která vychází z fenoménu Industry 4.0. A když pominu fakt, že tato aliance byla ustavena s několikaměsíčním zpožděním, domnívám se, že je nejvyšší čas, abychom pokračovali ve struktuře jednotlivých podvýborů a koordinačních skupin, které budou v této oblasti konat.

Můj dotaz tedy zní: Jaký je harmonogram pro ustavení výboru Průmysl 4.0, akademického poradního sboru a výborů pro ostatní agendy 4.0. Prosila bych tedy o odpověď na tuto otázku a prosila bych o přesný harmonogram tak, jak chcete naplňovat jednotlivé výbory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Paní poslankyně Olga Havlová bude dále interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci OKD. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, je pro mne zarážející vaše odvaha vést dočasně vládu i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Moje dnešní interpelace zní Budoucnost OKD. Úplně ztichla a zanikla debata o útlumu Paskova a následně dalších dolů. Vzhledem k tomu, že se ke mně donesla informace, že o OKD má zájem několik podnikatelů, tak musí být každému jasné, že než neziskovost bylo ve hře zřejmě přelít peníze ze státního rozpočtu do soukromé firmy.

Pane premiére, budete se podílet na dalším prodeji jako zastupující ministr obchodu a průmyslu? Protože jak se má privatizovat, jste už předvedl ve funkci ministra financí. Kdyby byly doly neziskové, jak bylo prezentováno, nebudou mít o ně zájem další podnikatelé. Proto se ptám, jaká je současná situace přípravy dalšího prodeje OKD a jestli uvažujete, aby doly koupil stát nazpět. A jestli mají horníci v nejbližší době očekávat propouštění nebo obnovení těžby. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. V desáté interpelaci pan poslanec Martin Novotný má interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci problému mýtného systému. Pan poslanec ale není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. Dostáváme se k 11. interpelaci, kdy opět pan poslanec Tomio Okamura bude interpelovat pana premiéra, tentokrát ve věci ministra Mládka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, je mi líto, že se po čase musím opět vrátit ke starému tématu, ale prosím vás o jasnou odpověď na vaše vztahy s lobbistou a vaším kamarádem a spolužákem panem Radkem Pokorným.

Jedním z důvodů odvolání pana ministra průmyslu Mládka, o kterém se hovoří, byla jeho neochota naslouchat vašemu příteli Radku Pokornému, a to například při obsazování pozic v některých institucích spřízněnými lidmi. Jak víme, pan Pokorný už mnohokrát zcela zásadně zasáhl státní kasu. Nejznámější kauzou je notoricky známá privatizace OKD, na které jste oba dva spolu spolupracovali. Pan Pokorný dnes sedí ve vedení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a zároveň zastupuje firmy ve sporech proti státu. Například nedávné rozhodnutí tohoto arbitrážního soudu uložilo státním Českým dráhám zaplatit přes miliardu korun firmě ŠKODA TRANSPORTATION ve sporu o opožděnou dodávku lokomotiv. Řada lidí považuje tento nález arbitrážního soudu pana Pokorného za skandální. Kauz, kdy váš kolega a kamarád Radek Pokorný zastupuje firmy proti českému státu, je vícero a nemá smysl je všechny vyjmenovávat. Z těch nejznámějších připomenu firmy Eurovia, STRABAG či SKANSKA, které se soudí například s Ředitelstvím silnic a dálnic kvůli skandálně špatné práci na veřejných stavbách.

A moje otázka zní: Jak často, pane premiére, komunikujete a konzultujete s panem Pokorným? Kdyby to byl pouze váš spolužák, se kterým vzpomínáte na staré časy, byla by to vaše věc. Ale tady jde o to, že podle dostupných zpráv jste stále nejen v kontaktu, ale také pod vlivem člověka, který lobbuje proti zájmu našeho státu. To je u placeného advokáta v rámci jeho práce v pořádku. Ale jakákoliv spolupráce s takovým člověkem je absolutně nepřípustná u předsedy vlády, který má zastupovat zájmy přesně opačné. Takže se znovu ptám: Jak často, pane premiére, komunikujete s lobbistou Radkem Pokorným ať přímo, nebo přes prostředníky?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude ve své interpelaci interpelovat pana premiéra ve věci stavu prací forenzního auditu na dálnici D8. Prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP