(16.20 hodin)
(pokračuje Zlatuška)

Pozměňující návrh, který v podrobné rozpravě předložím, by měl předejít pozdějším obdobným změnám, třeba snižování požadavků na vzdělání ve služebním zákoně. Je vhodnější podle mého názoru mít systémovou možnost přijímat pod dozorem ředitele školy vysokoškolsky vzdělané pracovníky motivované k učení než spoléhat na možnost v případě nouze nechat učit například pouze středoškoláky. A to, že to předkládám v kontextu kariérního řádu, je dáno tím, že atestační řízení je nepochybně vhodnějším a rychlejším způsobem faktického doplnění kvalifikace pod dozorem již zkušených učitelů, než by bylo formalistické trvání na získání pedagogické kvalifikace cestou, která jinak odpovídá studiu pracovníků, kteří vysokoškolské studium dosud nemají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že už je jedno, jestli je to s přednostním, nebo bez přednostního. Já jsem si vyslechl se zájmem diskusi, tak jak to dělávám obvykle. Tak spíš pár pozitivních slov na závěr.

Bylo tady řečeno, že několik let usilujeme o kariérní řád. Já bych řekl mnoho let. Myslím, že někteří už téměř ztratili naději, jiní ji znovu možná objevují nebo nacházejí. A já jsem za to rád, že jsme před tím finálem, které věřím, že dobře dopadne. Myslím, že je to přes některé naznačené problémy nebo otazníky dobře nebo poctivě odpracováno v tom smyslu, že proběhla opravdu řada kulatých stolů. Jsem velmi rád, že diskuse probíhala i na půdě pedagogických fakult, sám jsem se jedné z nich zúčastnil, a že je tedy i tato zpětná vazba.

Já vnímám kariérní řád jednak jako kompromis, protože byla tady řeč o těch stupních, hovořilo se, ti, co to sledujete podrobněji, víte, že o čtyřstupňovém, ale taky dvojstupňovém. Nakonec máme třístupňový. Myslím, že je to rozumný kompromis a že přijetí kariérního řádu je významným posunem. Nevnímám ho jako revoluci nebo všelék. Protože jsou země, které nám mohou být inspirací a obejdou se bez kariérního řádu, jako např. Finsko, a jiné země zase kariérní řád mají už dávno, takže my jeho přijetím tyto země dotáhneme. Já věřím, že je dotáhneme v lepším podání, než je tomu u některých našich sousedů. A pevně věřím také příslibu, který tady zazněl od paní ministryně a rozptyluje obavy z byrokracie. Také jsem se obával, abychom kariérní řád neutopili v byrokracii. Já pevně věřím, že i ona to má na mysli, nebo všichni máme na mysli, aby se toto nestalo. Na druhé straně musí být cesta i pro toho, kdo nepůjde cestou kariérního řádu, aby dobrý učitel byl oceněn a takto vnímán. Proto jsem řekl, že to určitě není všelék nebo jediná cesta. Ale dobře, že tento nástroj budeme mít.

Byla tady také řeč v rámci těch pozměňujících návrhů o nedostatku učitelů. Myslím si, že kdy jindy než právě při probírání zákona o pedagogických pracovnících na to poukázat. To je vážná záležitost, kdy zase nám nějaká podstatná věc utekla. Ale já bych více, než že bych chtěl řešit, jestli jsou lepší kvalifikovaní, nebo nekvalifikovaní, jistě se najdou výjimky vždycky z každé strany, upřel pozornost a snahu o to, abychom vytvářeli kvalifikované pracovníky. To by mělo být naším cílem. A tady vidím velký úkol napřít pozornost a snahu k narovnání financování pedagogických fakult, které připravují budoucí učitele. Oceňuji to, že už některé kroky byly Ministerstvem školství nebo paní ministryní konkrétně učiněny nebo je jako koalice tlačíme, ale je potřeba to posunout výrazně dál. Protože tento problém může být opravdu vážný. Především v některých oborech už vlastně vážný je. A je potřeba neprodleně tuto záležitost řešit.

Takže já děkuji za tu diskusi a věřím, že dotáhneme kariérní řád do vítězného konce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Miholovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, příp. paní zpravodajky. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Já děkuji za proběhlou rozpravu. Já jsem si pečlivě všechny otázky poznamenala a dovoluji si navrhnout, že na ně samozřejmě konkrétně odpovím poslancům a poslankyním v rámci debat školského výboru, podvýboru a samozřejmě i separátních jednání. Jenom mi dovolte několik vět na ukončení této obecné rozpravy.

Já bych byla ráda, abychom si poctivě přiznali, že jsme se nestarali o školství těch posledních deset let dobře. A to, že teď musíme vlastně udělat tři věci současně, tzn. výrazně posílit školský rozpočet, prosadit změny financování škol, aby vůbec ty peníze plynuly tam, kam mají, tzn. směrem k žákovi, směrem k učitelům, směrem ke školám, a také abychom zajistili profesní podporu našich učitelů, tak to je náš velký dluh. Myslím si, že až ho teprve splatíme a společnými silami tyto tři úkoly naplníme, tak potom můžeme soudit ty, kteří v tomto systému, v takovém podfinancování, v takových špatných podmínkách vzdělávají naše děti. A já si myslím, že to dělá většina z nich podle nejlepšího vědomí a svědomí, a prosím, abychom na to nezapomínali.

Na závěr bych chtěla říct, že kariérní řád učitelů se týká všech učitelů. Týká se učitelů veřejných i soukromých škol.

A úplně na závěr bych chtěla říct, že naše školství bez ohledu na to, že se propadáme v mezinárodním srovnání, tak vzhledem k tomu, jak jsme s ním zacházeli, tak většina učitelů a učitelek předvedla nadlidský výkon a je teď na nás, abychom dosáhli hattrick, o kterém velmi často mluvím, společně. A myslím si, že ještě pořád můžeme zabojovat, abychom měli školství takové, aby naše děti měly budoucnost snazší, aby byly úspěšné. Myslím si, že bohatství v České republice, v Československu bývalém, v první republice bylo v lidech. A přála bych si, abychom my zajistili těmi třemi kroky, aby to tak bylo do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. Zlatá slova.

My přejdeme k rozpravě podrobné. Jako první se do podrobné rozpravy přihlásila paní poslankyně Anna Putnová. (Volání z pléna.) Paní zpravodajka ještě má zájem. (Do podrobné rozpravy.) Omlouvám se, paní zpravodajko... Jste taková nenápadná... Takže jako první s přednostním právem do podrobné rozpravy. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro vědu a vzdělání ze dne 23. února z jeho 36. schůze, které se týká vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 959.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, zpravodajské zprávě poslankyně Vlasty Bohdalové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 959, ve znění těchto pozměňujících návrhů. Prosím vás, těch pozměňujících návrhů, které výbor schválil, je 24. Nebudu je tady číst. Jenom vám řeknu, pokud budete mít zájem, abyste porozuměli, o čem jsme tady hovořili, tak je to sněmovní tisk 959/3. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP