(11.30 hodin)

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Vystoupím jenom krátce, protože jsem už komentoval rozpočet SZIF na zemědělském výboru.

Všichni víme, že naše zemědělství určitě potřebuje dotace, protože bez dotací a bez podpory státu se naši zemědělci neobejdou. Začnu tím, že bych samozřejmě i pochválil pana ministra s tím, že přece jen se více zaměřuje už i na některé věci, které jsme i v minulosti kritizovali. Sice to není ještě tak, jak bychom si přáli, a jedná se o větší podporu právě živočišné výroby a samozřejmě i greeningu, ozelenění, což si myslím, že je správná cesta. I do budoucna by měla být ještě větší podpora, větší využívání biomasy při zapracování do půdy.

Jenom krátce se zmíním o tom, co mi vadí a s čím nesouhlasím, ani já ani mí kolegové. Tak samozřejmě je to podpora samozřejmě velkých firem, které zvládnou samy bez nějakých dotací, tím myslím potravinové firmy, které získávají dotace z Programu rozvoje venkova a nemusely by. Právě se chci zeptat, protože jsem se dozvěděl nějaké informace, možná to je jenom nějaký šum, ale pan ministr to vysvětlí, protože některé velké firmy, které mají více zaměstnanců než tisíc, dostávají dotace z Programu rozvoje venkova na podporu výroby potravin a zpracování potravin. Jsou to zrovna firmy pana Babiše, jako je OLMA, Vodňanské kuře, Kostelecké uzeniny, kdy z Programu rozvoje venkova se podporují především mikrofirmy, malé firmy a střední firmy, a malé firmy jsou do 250 zaměstnanců. Ale to možná pan ministr vysvětlí, protože ta informace je. A třeba u Olmy je to inovace u fermentovaných produktů, u Vodňanského kuřete je to vývoj v procesu příjmu živé drůbeže s vlivem na kvalitu masa, u Kosteleckých uzenin je to vývoj a inovace postupu při krájení a balení masných výrobků. Takže jenom tolik, ale věřím, že k tomu se pan ministr dostane.

Už osvědčená kritika, a určitě přijde od pana kolegy Bendla, a to je podpora marketingová, která je ve výši 250 mil. korun, která se spíše zaměřuje na Klasu. Myslím si, že větší podpora by měla být ne zase těm velkým výrobcům, ale těm malým regionálním výrobcům potravin, regionálním produktům, což si myslím, že už se začalo dít taky v minulosti, což zase samozřejmě patří poděkování panu ministrovi. Ale myslím si, že podpora by mohla být samozřejmě mnohem větší.

V programu v rozpočtu SZIF je také podpora školního mléka, ovoce a zeleniny do škol. Sice jsem pro zdravou výživu na školách, ale nevím, zda ti, kteří poskytují dotaci, tzn. SZIF, jestli kontroluje, jak se s těmito potravinami zachází. Přijďte se podívat někdy do školních jídelen, co s tím děti dělají, a nevím, jestli je správná cesta dávat to do školních jídelen a takto podporovat, takovým způsobem. Určitě by stálo za to udělat si kontrolu, revizi této podpory, protože si myslím, že to nedopadá na tak úrodnou půdu, jak bychom si všichni přáli.

Tolik tedy za mě i za TOP 09. My určitě nepodpoříme tento rozpočet, i když víme, že naši zemědělci nutně potřebují tyto dotace, a to přesně z důvodů, o kterých jsem mluvil a které mi stále vadí, že nejsou ještě úplně dořešeny.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Bendl a po něm je přihlášen pan ministr.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte i mně pár slov k tomuto klíčovému materiálu, který se týká chodu zemědělského sektoru. Protože jak už zde bylo řečeno, je to přibližně 35 mld. korun, které jsou určeny do této oblasti. My jsme vedli poměrně podrobnou rozpravu na zemědělském výboru a věnovali se velké části detailů. Například jsme diskutovali i o termínu vyplácení finančních prostředků na tzv. agroenvi podpory, protože se v loňském roce nepodařilo příliš rychle zemědělcům tyto jejich žádosti naplnit. A pokud vím, tak k tomu nedochází stále. Množí se případy, kdy zemědělci žádají o tyto podpory, ale nejsou ještě zadministrovány, dokonce ani nevidí to pomyslné světlo v tunelu, dokdy budou žádosti vyřízeny. A o tom se mluvilo na zemědělském výboru. Stejně jako jsem se ptal na to, zda Ministerstvo zemědělství má anebo hodlá udělat nějaké vyhodnocení efektivity stávajících podpor, které jdou do citlivých oblastí. Mluvil jsem hlavně o podpoře produkce vepřového masa, protože nákazový fond, který byl v minulosti zaveden, který je určen právě do podpory této oblasti, aby se Česká republika zlepšila v produkci vepřového a měla lepší výsledky směrem k množství produkovaného versus množství spotřebovaného vepřového masa, je to už několik miliard korun, které budou spotřebovány v této oblasti, ale produkce vepřového se příliš nezvedá. Myslím si, že by to chtělo analyzovat, proč to tak je, jestli nejsme schopni najít některé nové formy, účinnější. Protože aspoň ta čísla, která mám k dispozici, neukazují, že by se oblast podpory v této části živočišné produkce nějak efektivně projevovala.

Ano, mluvili jsme i o tom marketingu, o plánovaných, pan ministr říkal 170 milionech, ale zřejmě měl na mysli, že to je část z 250 milionů plánovaných na fond podpory produkce. Podle mých informací ale vzniká další fond. Ministerstvo zemědělství... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, prosím o klid, aby pan poslanec Bendl mohl pokračovat.

 

Poslanec Petr Bendl: Vzniká nový fond, pokud jsem dobře informován. Ministerstvo zemědělství chce prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu financovat marketingovou podporu jednotlivých citlivých oblastí v zemědělství a chce zavést povinné odvody producentů mléka, vepřového masa, hovězího masa, drůbežího masa, vajec, ovoce, zeleniny a brambor. Chce povinně, aby každý zemědělec přispíval do tzv. marketingového fondu, který by byl vyplácen prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu, a platili by to nejenom výrobci, producenti, ale také prodejci. V okamžiku, kdy to zavedeme povinně, tak to znamená jakési daňové zatížení z mého pohledu těch producentů. Ale zároveň se to bude týkat Státního zemědělského intervenčního fondu. Tudíž se chci zeptat, zda s tím už počítáte v tomto rozpočtu. Jestli zákon, který podle mých informací na Ministerstvu zemědělství vzniká, zda jej máte připravený, či nikoliv a zdali je to myšleno vážně, že uvalíte povinnost na všechny producenty a prodejce v této oblasti, které jsem citoval, posílat peníze státu, aby je stát prostřednictvím nějaké komise rozdělil. Zda s tím počítáte, či nikoliv. Protože to nepovažuji za moudré rozhodnutí. Proto se na to v tuhle chvíli ptám. Prosím tedy pana ministra o reakci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP