(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Připraví se pan poslanec Karamazov. Žádné další přihlášky do rozpravy nevidím. Prosím, máte slovo. (Neustálý hluk v sále.)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl upoutat - nebudu mluvit o těch pozměňovacích návrzích -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Než začnete se svým projevem, požádám opět Poslaneckou sněmovnu o ztišení, abychom dobře rozuměli, co zde přednášíte. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Já bych vrátil, vážené kolegyně a kolegové, vaši pozornost k věci, která není až tak předmětem debaty, k novele zákona o místních poplatcích, kde jsem podával pozměňovací návrh, který je evidován pod bodem H8. Zjistil jsem, že garanční rozpočtový výbor k němu nepřijal stanovisko. Chtěl bych k tomu pozměňovacímu návrhu a i k vyjádření Ministerstva financí ještě před hlasováním k tomu nějaké poznámky dodat.

Novela zákona o místních poplatcích, která je zde předkládána, v zásadě vychází z toho, že by se měl poměrně enormně zvýšit limit jednoho místního poplatku, a to poplatku za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných lokalit obcí. Stávající výše toho poplatku je 20 korun za jeden den a návrh Ministerstva financí, nebo limit, o kterém pak rozhoduje samozřejmě obecně závaznou vyhláškou příslušná obec, se navyšuje na desetinásobek. To znamená z 20 na 200 korun za jeden den. Upozorňuji, že pokud se rozhodne obec tento poplatek vypisovat, já nemám nějaké údaje nebo analýzy, které město to uplatňuje, možná nějaké lázeňské nebo větší města, tak jsou povinni platit ti, kdo nemají trvalé bydliště v obci nebo tam nemají provozovnu. Jinak ti, kdo mají trvalé bydliště v obci, to platit nemusí.

Můžeme se na to podívat z různého úhlu pohledu. Ministerstvo financí na jedné straně tvrdí ano, limit se zvyšuje na desetinásobek poměrně výrazně, ale záleží na příslušné obci a zastupitelstvu, jakou částku nakonec vypíše. Na druhé straně ale Ministerstvo financí tvrdí, že můj návrh, který je takový, řekněme, úměrný a zvyšuje ten limit pouze na pětinásobek, to znamená z 20 na 100 korun, je nízký a neodradí od vjezdu motorového vozidla do vybrané lokality. Tak si musíme říci, jestli ten poplatek má vlastně zabraňovat vůbec vjezdu do té lokality, nebo jaký je jeho význam.

Já si myslím, protože místní poplatek je v zásadě podobně jako jakákoliv jiná daň, je to daňové zatížení občanů, a já jsem přesvědčen, že bychom tímto způsobem tak dramaticky neměli zvyšovat případné daňové zatížení občanů nad rozumnou mez. V té výši, pokud by se to přijalo, ty obce nebo města by přijaly těch 200 korun, tak to považuji za šikanózní záležitost, těch 200 korun za jeden den platit za vjezd, zvlášť pro osoby, občany, kteří v té obce sice bydlí, ale nemají trvalé bydliště, to považuji za velmi komplikované. Myslím, že bychom neměli dopustit takové extrémní zvyšování limitů místních poplatků.

Víte, v minulém volebním období jsem byl několikrát přítomen a byl jsem i zpravodajem novel zákonů o místních poplatcích. Vím, jaká tady byla debata, velmi vyostřená, o nastavení výše poplatku za likvidaci odpadů či sjednocení třeba limitu poplatku za psy. Jak bylo obtížné ty limity navyšovat. A teď najednou s nějakou snahou, nevím, činit dobro, ovlivňovat to, zda někdo se dostane do těch vyhrazených míst, nebo ne, možná ovlivňovat stav životního prostředí, nastavujeme fakticky sankční limity poplatků.

Zjistil jsem, že nikdo ze Svazu měst a obcí takové extrémní zvýšení nenavrhoval primárně, že to prostě vzešlo ze strany Ministerstva financí. Proto bych vás chtěl požádat, abyste při tomto návrhu vnímali citlivost toho navýšení a nedali prostor možnosti nějakého extrémního zvyšování poplatku a ten můj návrh podpořili. Myslím, že pětinásobek zvýšení limitu je dostatečná věc.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní vystoupí do rozpravy pan poslanec Karamazov.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako mnozí z vás jsem zaznamenal zprávu, že se Andrej Babiš chystá snižovat daně. Věřím, že nejde jen o marketingové heslo, ale že některé z dnešních návrhů v rámci daňového balíčku dostanou zelenou. Jestliže stát hospodaří s přebytkem kolem 60 miliard korun, měli by z toho profitovat všichni občané. (V sále je trvalý hluk.)

Občanská demokratická strana v tomto volebním období několikrát navrhovala například zrušení daně z nabytí nemovitostí. Kvůli ní se přitom bydlení stává hůře dostupné zejména mladým lidem, přitom její výběr nedosahuje ani 10 miliard ročně. Podobným případem je silniční daň, která je navíc spojena s obrovským papírováním, a jen náklady na její výběr dosahují astronomických částek. Vždy však byly tyto návrh smeteny ze stolu. Když nyní navrhujeme snížit sazbu DPH, zrušit solidární daň, snížit spotřební daň na pivo a obnovit slevy pro manželku a děti, pro všechny živnostníky -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že i vám vstupuji do vašeho projevu. Ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, protože neslyším, co pan poslanec Karamazov říká. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Simeon Karamazov: - tedy pro všechny živnostníky, snad konečně najdou tyto návrhy podporu. Nechci podrobně rozebírat každý z nich jednotlivě. Dovolte mi jen pár slov k DPH.

Místo aby byl daňový systém co nejjednodušší, stále se komplikuje. Patříme také k zemím s nejsložitějším daňovým systémem na světě. Zatímco většina vyspělých zemí má dvě sazby DPH, my máme hned tři, 10 %, 15 % a 21 %. Proto navrhujeme vše zjednodušit na dvě sazby a zároveň horní snížit na 19 %. Jednodušší a nižší daně mohou ještě zvýšit ekonomický růst a přispět k dlouhodobé prosperitě.

Zmiňuji tato opatření také proto, že to je jen několik měsíců, když jsem zde ve Sněmovně upozorňoval, že v České republice nepodnikají jen velké korporace, ale spousta malých živnostníků, například senioři nebo také studenti, s kterými mám možnost často o jejich problémech hovořit. Právě jim balíček výše jmenovaných opatřeních výrazně usnadní život. Studenti často s podnikáním teprve začínají úplně od nuly, a proto každou korunu, kterou mají do projektu na začátku vložit, obracejí dvakrát. Mladí lidé, kteří zakládají start-up, s prvním pokusem často neuspějí. I to je normální. Získají ale cenné zkušenosti z praxe, poučí se z chyb a podruhé se jim už většinou daří lépe. Proč ale těmto odvážlivcům házet klacky pod nohy? Dále bychom měli vzít v úvahu, že jak senioři, tak studenti si často vydělávají jen několik tisícovek měsíčně. I mnoho dalších lidí si podnikáním pouze přivydělává ke svému hlavnímu zdroji obživy.

Mrzí mě, že pan Andrej Babiš při rozpravě o tomto zákonu příliš neposlouchal. Jinak by ho totiž nepřekvapilo, kolik máme v České republice druhů podnikání, jak se podivoval v médiích, když zdůvodňoval další potřeby výjimek. Protože právě na fakt, že pro mnohé drobné živnostníky bude implementace systému evidence náročnější a nákladnější než pro velké podniky, jsme tu já i mí kolegové opakovaně upozorňovali.

Nyní Ministerstvo financí představilo pro některé podnikatele výjimky, bohužel ve chvíli, kdy mnozí už ohlásili zavření provozovny. Ministr financí tak nejprve vytvořil problém, který znamená pro mnoho aktivních lidí likvidaci jejich práce, a nyní vystupuje v roli hrdiny a přichází se zázračným řešením legislativních výjimek, které zachrání drobné živnostníky. Výjimky však neřeší, jen situaci více a více komplikují.

Přitom existuje jediný způsob, jak zabránit tomu, aby lidé živnost nepověsili na hřebík. Elektronickou evidenci tržeb úplně zrušit. Když si nyní přiznáme, že šlo o krok špatným směrem, celá akce bude mít sice nemalé náklady, ve výsledku ale půjde o mnohem menší újmu, než pokud se koalice rozhodne v nedomyšleném projektu pokračovat dál. Byl bych proto hrdý na tuto Sněmovnu, pokud by našla odvahu postavit se problémům čelem a předloženým pozměňovacím návrhem elektronickou evidenci tržeb zrušila. Stejně tak věřím, že se vydáme cestou nízkých a jednoduchých daní. Přebytek rozpočtu ukázal, jak obrovský prostor tady je.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechme peníze v kapsách lidí, utratí je mnohem efektivněji než stát se svým těžkopádným aparátem. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP