(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Zákon předpokládá tuto možnost podle § 51 odst. 4. Tento výklad je potvrzen i závaznou metodikou, kterou vydává náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. To znamená, máme tady ustanovení zákona, máme tady závaznou metodiku, která říká, že ten, kdo zaujímá tuto služební pozici, má možnost se přihlásit do výběrového řízení, i když nesplňuje ten potřebný požadavek praxe. Takto zákon tuto věc definoval.

Jenom možná k té pochybnosti, jestli tam není rozdílný metr, který se týká Energetického regulačního úřadu. Pokud jsou ty informace, které mám k dispozici, v pořádku, tak paní Vesecká byla jmenována na pozici místopředsedkyně ERÚ 4. listopadu 2014 a to ještě služební zákon účinný nebyl. To znamená, v té době nebyl účinný služební zákon. Podle toho, co se objevilo v médiích, v čem je spatřován problém ze strany policie, tak paní Vesecká nesplňovala podmínky podle energetického zákona. To znamená, tady je to regulace, která není dána zákonem o státní službě, ale dána energetickým zákonem. Navíc místopředsedové Energetického regulačního úřadu zákonu o státní službě nepodléhají ani dnes. To znamená, tady skutečně nebyl uplatněn a ani nemůže být uplatněn zákon o státní službě a je tam úprava, která se týká energetiky, energetického zákona, a to je zřejmě důvod, proč tato věc je takovýmto způsobem posuzována.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane premiére. Nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Kořenka, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra. Připraví se paní poslankyně Bohdalová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, jak jistě všichni víme, tak zdravotnictví je sektor, který se nějakým způsobem dotýká každého občana naší země. Aby byla zajištěna kvalita zdravotní péče, musí být dostatečná i odměna, což je motivace zdravotnických pracovníků mimo jiné. Proto se ptám, jakým způsobem se vláda stará o to, aby naše zdravotnictví bylo stabilní, efektivní a aby se i nadále rozvíjelo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím pane premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně. Já s vámi souhlasím, že oblast zdravotnictví je vlastně jednou z nejdůležitějších, za kterou má přirozeně vláda odpovědnost. My se snažíme posledních dva a půl roku, abychom situaci v oblasti poskytování zdravotní péče stabilizovali. To znamená, základními kroky, které jsme podnikli, bylo zajistit dostupnou kvalitní zdravotní péči pro pacienty. A pro to, abychom mohli zajistit dostupnou kvalitní péči, tak jsme přijali kroky, které tuto dostupnost podpořily.

Já chci připomenout, že jsme i na základě vládního programu a koaliční smlouvy zrušili poplatky ve zdravotnictví, snížili jsme daňové zatížení léků. To znamená, tam se daňové zatížení snížilo z 15 % daně z přidané hodnoty na 10 % daně z přidané hodnoty. Provedli jsme také některé další změny. Například jsme prodloužili úhradu lázeňské péče ze zdravotního pojištění a soustředili jsme se následně na zlepšení personální situace ve zdravotnictví.

Pokud bych měl identifikovat dnes hlavní problémy, které ve zdravotnictví existují, tak je to v celé řadě nemocnic přetížení současného personálu. Přetížení zdravotních sester, přetížení lékařů, nedostatek lékařů v některých oborech poskytování zdravotní péče, což se dotýká zejména regionálních nemocnic. Problém je v tom, že jak zdravotní sestry, tak lékaři odcházejí. To, co lékaře více přitahuje, jsou privátní praxe. Protože v okamžiku, kdy máte privátní praxi, tak máte šanci na výrazně vyšší příjem, než když pracujete jako lékař v nemocnici. To, co nám také příliš nepomáhá, je úbytek absolventů či absolventek středních zdravotnických škol, který nastal v uplynulých letech. A přirozeně tím, jak se zlepšila situace na trhu práce, tak to vytváří mnohem větší konkurenci pro všechny lidi, kteří dneska ve zdravotnictví pracují. A nemám tím na mysli jenom zdravotní sestry, ale mám na mysli i ostatní zdravotnický personál nebo technický personál, který pracuje v nemocnicích, prostě proto, že privátní sféra je schopná nabídnout dnes výrazně vyšší platy, než tomu bylo v minulosti.

Klíčové opatření byla tedy finanční stabilizace. Chci připomenout, že jsme opakovaně navýšili platby za státní pojištěnce, které jdou ze státního rozpočtu. Ty platby v minulých letech nebyly valorizovány, a tím došlo k určitému podfinancování celého systému zdravotní péče. To znamená, kompenzovali jsme zdravotnictví výpadek prostředků, který nastal v důsledku zrušení poplatků ve zdravotnictví. To je první věc, která se stala. Dále jsme navýšili platby za státní pojištěnce jak pro letošní, tak je navyšujeme i pro příští rok. To navýšení plateb za státní pojištěnce pro příští rok spolu s tím, že se zvýšila zaměstnanost a vybíráme více na zdravotním pojištění, nám umožňuje, abychom přijali už třetí rozhodnutí o zvýšení platů ve zdravotnictví, které učinila naše vláda. To znamená, už potřetí zvyšujeme tarifní platy, které se týkají sester a lékařů v nemocnicích. To třetí zvýšení tarifních platů, které realizujeme k 1. lednu příštího roku - a chci vás informovat o tom, že vláda už schválila příslušné nařízení, takže to už platí - se bude týkat zvýšení tarifních platů sester a lékařů v nemocnicích o 10 %. Je to zatím nejvyšší zvýšení, ke kterému za poslední tři roky došlo. Na letošek se zvýšily tarifní platy o 5 % a já doufám, že to je jasný signál toho, že vládě záleží na tom, aby zdravotní sestry a lékaři v nemocnicích zůstali.

Ale musíme se věnovat také tomu úbytku, který tady reálně existuje. Já jsem rád, že ministr zdravotnictví začal intenzivně jednat s paní ministryní školství Valachovou. V tuto chvíli se hledá cesta k posílení kapacit na lékařských fakultách, tak abychom byli schopni nabídnout více míst pro studium lékařských oborů. Tady v parlamentu jsou dvě důležité normy, které se týkají zjednodušení vzdělávání lékařů a také zjednodušení vzdělávání zdravotních sester, což z dlouhodobého hlediska pokládám za velmi důležitou věc.

Poslední poznámka, kterou chci říci, je - musíme zajistit to, aby platy rostly také v těch organizacích, v těch nemocnicích, které jsou akciovými společnostmi. A tady jsem rád, že ministr zdravotnictví chystá memorandum s hejtmany českých a moravských krajů, tam, kde kraje zřizují akciové společnosti, které jsou nemocnicemi, tak by garantovaly, že i v těchto akciových společnostech příští rok navýší platy sester a lékařů o 10 %. Ze zdravotního pojištění by na navýšení platů mělo jít příští rok zhruba 7 miliard korun.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Není tomu tak.

Poprosím tedy k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. Dříve než dojde, dovolte mi načíst omluvu paní poslankyně Adamové, která se omlouvá z jednání mezi 14.30 a 18.00 hodin z osobních důvodů. Nyní již prosím paní poslankyni Bohdalovou.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové.

Vláda v červenci schválila růst platů učitelů a dalších zaměstnanců veřejného sektoru během letošního podzimu a od ledna, jak už tady zaznělo i v předcházející interpelaci, by měly být také zvyšovány platy ve zdravotnictví. Mě zajímá, jaké bude konkrétní zvýšení platů v daných sektorech státní správy. Proč se na to ptám? Protože jsem byla speciálně ve školství svědkem za léta stálého zvyšování platů, ale protože se nenavyšoval rozpočet kapitoly školství, tak to byla jenom taková deklarační situace. Bohužel to, co je dneska už ve zdravotnictví, že ubývá sester a lékařů, tak my už vidíme, že tato situace nám hrozí i ve školství, protože mladí učitelé, kteří absolvují pedagogické fakulty, začnou učit a v současné době, kdy je velmi nízká nezaměstnanost, často odcházejí za lepšími výdělky do jiné sféry. Já jsem sama byla svědkem, a hovořila jsem s několika kolegy - řediteli škol, kteří letos už nemohli sehnat učitele, tak aby zajistili plnou aprobovanost škol. Proto mě tedy zajímá to konkrétní zvýšení platů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP