(15.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

To, co mě ale v tom vládním návrhu pořád vadí, je ten zmiňovaný rejstřík, o kterém jsme tady vedli dlouhé debaty, který také považuji za nadbytečný. Slouží pouze ke statistice a nepotřebujeme ho, ani města a obce ho nepotřebují k životu. Chce-li Ministerstvo školství mít nějaká data, může jednoduchým způsobem vytvořit dotazník. Věřím, že města a obce budou natolik korektní a seriózní, že ten dotazník, aby si Ministerstvo školství udělalo představu o tom, co je vlastně v dané chvíli prioritou, že jej vyplní, zašlou vám jej. Můžete si z té statistiky udělat jasné priority a tyto priority promítnout do případné tvorby různých podpor, které na úrovni státu, případně krajů, vznikají. To si myslím, že by naprosto stačilo. K tomu nepotřebujeme zákon o sportu. A věřte mi, že se stejně v čase ukáže, že to je věc jenom toho, kdo si co na Ministerstvu školství prolobbuje, a že naprostá většina ty finanční prostředky nakonec neuvidí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Zatím posledním řádně přihlášeným je paní poslankyně Anna Putnová, po ní pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, dámy a pánové. Senát se zabýval předlohou novely zákona podpory o sportu a skutečně se mu podařilo jednu z velmi kritizovaných pasáží odstranit prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Domnívám se, že tím ubyla byrokracie, kterou jsme tak kritizovali v prvním a druhém čtení při projednávání této novely. Bohužel, zůstávají tam další spory, které byly předmětem velké diskuse, ať už je to ten zmiňovaný rejstřík, a já se domnívám, že pokud bychom měli hodnotit tu novelu, měli bychom také mluvit o tom, co tam není. Jakkoliv koaliční smlouva měla mnohem větší ambice, které se týkaly podpory sportu, ať už se jedná o přípravu zcela nového zákona o podpoře sportu, tak také stanovení jasných kritérií pro rozdělování finančních prostředků, toto novela neobsahuje. Takže mluvíme-li o tom, že se bude navyšovat rozpočet pro sport, je to na jedné straně nepochybně dobrá zpráva, na druhé straně se musíme ptát, jaká budou kritéria. Zda zůstaneme u těch stejných vyjednávacích taktik, které byly tak často předmětem kritiky v minulém období.

Abych to shrnula. Děkuji panu senátorovi, že se novelou zabývali, vylepšili tuto novelu, ale nevylepšili ji natolik, abych ji mohla podpořit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Dovolte, abych i já zareagoval a poděkoval samozřejmě senátorům, že přišli s myšlenkou, že vyjmou obce z povinnosti vytvářet plány sportu a rozvoje sportu. Myslím si, že v Senátu je přece jen více senátorů, kteří mají zkušenosti s vedením samospráv. Proto vědí, že takové nesmysly nebo věci může dělat pouze člověk, který nemá absolutně zkušenost s vedením samospráv, nebo vůbec neví, jak ty samosprávy funguji. Velice mě to mrzí, protože jsme tady jakoby osvícené hlavy, které víme všechno, že nejlépe nalajnujeme těm starostům, starostkám a těm zastupitelům, jak to mají dělat, udělají se různé plány. A to, jak to tady říkali kolegové, ty plány budou ležet někde ve skříni, budou tam ležet pět let, deset let, dvacet let, třicet let a stejně se nebudou řešit, protože na to nebudou peníze. Tvrdím neustále, a znovu to připomenu, pokud se zvýší rozpočtové určení daní pro obce a města, obce a města si samy vytvoří sportoviště, vytvoří si kulturní prostory tak, aby mohly rozvíjet kvalitu života ve svých obcích a městech.

Chtěl bych zareagovat i na poslance Andrleho, na kolegu, který tady říkal, že v některých obcích jsou jenom hasiči. Pozor! Dneska hasičský sport je jeden z nejvíce se rozvíjejících sportů vůbec a patří vlastně k nejvíce sportům, které zaujímají mladé lidi. Třeba u nás na Hlučínsku máme řadu družstev dětí, dospělých, žen, dívek, které soutěží v hasičském sportu, a dneska existuje i olympiáda v hasičském sportu. Dokonce u nás v Bolaticích máme akademického mistra v tomto hasičském sportu.

Paní ministryni tady říkala o plánu rozvoje, že s tím souhlasí Sdružení místních samospráv. Samozřejmě, starostové malých obcí, kterým řeknete "když budete mít plán rozvoje sportu, máte nárok na to, abyste získali dotace", tak samozřejmě, že to schválí a potvrdí vám přesně to, co si přejete. Ale k ničemu to nebudou mít. Každá samospráva je natolik sečtělá, že ví, kolik peněz může dát na sport, a bude dávat dostatečné množství, pokud těch peněz bude mít. Ale my vždycky vymyslíme něco, co vůbec nemá žádný smysl, a pak to tak dopadá s těmi zákony, které opravdu nebude vůbec k ničemu možné využít. Mrzí mě to, protože myšlenka podpory sportu je hezká, a myslím si, že všichni kolegové zastupitelé, kteří tady jsou, i starostové, určitě mi dají za pravdu, že z obecního rozpočtu se dává spousta peněz na tyto věci, stejně jako na kulturu. A nařizovat ze strany státu, co má obec dělat, je opravdu v poslední době móda této koalice. A dělejte to tak dál. A klidně tam místo těch starostů dejte nějaké úředníky, kteří povedou obce, protože tam budeme vlastně jako zastupitelé, když nám všechno budete dělat vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Pojezný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce reagovat na své předřečníky, a to z jednoho podstatného důvodu. Přece pokud Ministerstvo školství má své povinnosti například v tom, že má vypracovat návrh plánu státní politiky v oblasti sportu, stejně tak je přenesená jakási povinnost na kraje, tak je zcela logické, že tuto povinnost budou mít i obce. Hlavně proto, že například v tomto plánu má být opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení. Takže já podporuji rozhodně poslaneckou verzi, nikoliv tu senátní.

A za další chci říct, že je pravda, že z loterií dochází na obce méně financí, ale přichází tam z druhé strany, například díky tomu rejstříku, mám dojem, že je to § 3a, tím, že dochází přímo k dotacím z ministerstva na jednotlivé kluby. Takže jsem rád, že poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy podpoří návrh poslanecké verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Michal Kučera, pan poslanec Andrle, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Jenom krátce k svému předřečníkovi. Já si myslím, že tady je zásadní rozdíl mezi státní správou a tím, koho může úkolovat Ministerstvo školství a samosprávou. Osobně si myslím, a rozhodně nejsem sám, já si myslím, že většina komunálních zastupitelů, starostů, radních mi dá za pravdu, že právě posilování samosprávy je ten správný krok, protože ta obec skutečně ví nejlépe, co může financovat, co má podpořit a jakým způsobem se má dále vydávat.

Já bych tady chtěl velmi podpořit slova svého předřečníka pana poslance Herberta Pavery, starosty Bolatic, který se v tomto směru jednoznačně vyjádřil. My bohužel tady, a to není jenom tento případ, jdeme spíše opačným trendem. Ty peníze směřujeme spíše k ministerstvům než k obcím a než k samosprávám. Ty peníze spíš směřujeme do nějakých dotačních titulů, na kterých bude sedět nějaký úředník, který bude rozhodovat, zda ten dotační titul byl naplněn, či nebyl naplněn, na obci bude sedět jiný úředník, který se bude snažit, aby ten dotační titul obsahoval předmětný počet stránek, byly tam přesně podpisy, nadpisy a uvozovky podle toho, jak byl vypsaný onen dotační titul, místo toho, abychom ty peníze dali obcím, které by samy rozhodly, a účelně rozhodly, jak s nimi naložit.

Takže paní ministryně Valachová nám tady přináší jako její kolegové z vlády více byrokracie a méně samosprávných rozhodnutí v obcích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP