(10.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Vycházím z otevřených zdrojů. V pondělí vláda absolvovala první jednání o státním rozpočtu. A jak si pak postěžoval pan ministr financí, jeho koaliční partneři se spikli a ve dvou hlasováních už zvýšili výdaje o 7,2 mld. Pokud si dobře pamatuji, byly to platby za státní pojištěnce a výdaje na vědu, výzkum. Sedm celých dvě miliardy jedním hlasováním na vládě, s tím si vláda poradit umí. Se snížením daně o 2,5, 5, 7,5 nebo 10 mld. nám vláda tvrdí, že si poradit neumí. Na té samé vládě se vláda rozhodla, a zase podle veřejných zdrojů jednomyslně, to znamená, všichni přítomní ministři byli pro, zvýšit výdaje v roce 2018 o 30 mld. Takže zvýšit výdaje o 30 mld., s tím si vláda poradit umí, ale snížit příjmy o 10 mld., to je pro vládu neřešitelný problém.

Nevím, kdo z vás v poslední době vyplňoval daňové přiznání k této dani z nabytí nemovitostí. Já ano. A můžu vám říct, že to vůbec není jednoduchý formulář a není vůbec jednoduché tuto nesmyslnou daň vůbec správně podat. A pokud podpoříte návrh na zrušení, státnímu rozpočtu se nic nestane, maximálně místo 30 mld. zvýšení výdajů by bylo zvýšení o 20 mld. I to je o 20 mld. víc, než je potřeba. Takže pořád by byl dostatečný prostor. Uvidíme, co se stane s tím číslem, se kterým přichází Ministerstvo financí, kdy navrhuje na příští rok schodek ve výši 48,5 mld. I to je příliš vysoký schodek v období, kdy opakovaně ekonomika roste! A přesto jsem si takřka jist, že ten výsledný návrh, který do konce září přijde do Poslanecké sněmovny, bude obsahovat číslo vyšší, než je 48,5 mld. Tak se prosím netvařte, že zrušením této daně by došlo k nějakému problému pro státní finance. Vůbec nic by se nestalo. Ušetřili bychom statisíce daňových přiznání ročně. Ušetřili bychom 380, 430 úředníků - nechci se přít o to číslo, zda má pravdu Generální finanční ředitelství, nebo Nejvyšší kontrolní úřad. NicménĚ stovky úředníků, stamiliony provozních výdajů a statisíce daňových přiznání fyzických i právnických osob. A to za to stojí. (Potlesk části poslanců zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, daň z převodu nemovitostí postaru nebo daň z nabytí nemovitostí ponovu je majetková daň. A já bych zcela respektoval vládu, která by ji chtěla udržet v současné výši, za předpokladu, že tu prioritu ve snižování břemene daňového poplatníka by viděla na jiné prioritě, především na prioritě odvodů, které jsou vázány na pracovní místa. Pak bych říkal ano, ponechme majetkové daně ve stávající výši a snižme ty odvody, které jsou pro další, protože dobré časy nebudou trvat věčně, které jsou pro další podporu zaměstnanosti a hospodářského růstu zapotřebí. To jest zejména odvody vázané na pracovním místě.

Nic z toho ale vláda nedělá. Pan ministr financí ještě před volbami a dál v tom dva roky úspěšně pokračuje, kritizuje předcházející vládu dramaticky, že zvýšila daně, aniž by dodal, že jsme řešili bezprecedentní situaci krize a rizika rozvalu veřejných rozpočtů. Rozpočty jsme stabilizovali a zvýšení daní jsme právně zakotvili platnými zákony na tři roky. Že platily zákony, kde od 1. 1. 2015 měla být nižší daň z příjmu fyzických osob, měly být větší úlevy pro osoby samostatně výdělečně činné a systémově, nikoliv kosmeticky v jednotlivých položkách, mělo opět dojít ke snížení DPH. K tomu všemu mělo dojít a to byly zákony, které platily s účinností k 1. 1. 2015.

Pan ministr financí z těch našich přechodných ustanovení, která dramaticky kritizoval a říkal jim zvýšení daní, udělal opatření trvalá, čímž nejenom že v podstatě potvrdil správnost našeho rozhodnutí, ale dramaticky ho extendoval a učinil z něj trvalé rozhodnutí, to znamená, ponechal si ty peníze, o které jsme občany požádali pouze po přechodnou dobu. Z právního hlediska zvýšil daně. Nikoliv fakticky, protože účinnost měla být od 1. 1. 2015, ale z právního hlediska zvýšil daně, protože ponechal v platnosti naše zvýšení daní, které tak dramaticky kritizoval. A v takovém případě samozřejmě je namístě podpořit zrušení či snížení daně, kterou upřímně řečeno TOP 09 nevidí na prvním žebříčku priorit, která by se měla snižovat nebo rušit. Ty priority vidíme jinde. Ale vzhledem k vaší naprosté neochotě ty priority jakýmkoli způsobem prosazovat, naopak to, co již platilo v zákoně, tak jste zrušili a protáhli, tak samozřejmě podporujeme snížení a zrušení jakékoli daně.

Půvabná je argumentace pana ministra financí, kterou argumentoval, když z toho našeho přechodného opatření učinil opatření trvalé a prosadil zrušení těch již platných zákonů. Říkal, že to byla mina, kterou jsme mu tam nechali. Mina, která by představovala snížení příjmů státního rozpočtu o 20 mld. To je hezké číslo. Těch 20 mld. totiž stojí těch 21,5 tis. nových státních zaměstnanců, které jste dokázali za dva roky nabrat. Nikdo z nás nemá námitky proti tomu, že v dobrých časech se zvýší platy učitelům, lékařům, zdravotním sestřičkám. Pardon, zdravotnictví je mimo státní rozpočet. Ale že se zvýší platy stávajícím státním zaměstnancům, zejména učitelům. U učitelů bych si dokázal představit zvýšení vyšší. Ale nikdo z nás si neumí představit vládu, taková vláda tady nebyla, která za dva roky zvýšila počet svých zaměstnanců o 21,5 tis. a uvalila tak na daňového poplatníka mzdové náklady zhruba ve výši 20 mld. ročně. Ne jednorázově, ale ročně. Takže ne že to byla mina, která byla připravena pro pana ministra financí. Bylo to normální opatření koncepční fiskální politiky, které logicky nepočítalo s tím, že se najde vláda, která by dokázala zvýšit počty svých zaměstnanců o 21,5 tis., aniž by se to jakkoliv projevilo na efektivitě tohoto státu.

Tady bych se chtěl pana ministra financí zastat. Stále se mu předhazuje, že chce řídit stát jako firmu. No nechce! Umíte si představit nějakou firmu, která z roku na rok zvýší své mzdové náklady o 20 mld. korun, aniž by se to projevilo na efektivitě výkonu té firmy? Taková firma neexistuje. Ona by totiž brzy neexistovala. Pan ministr financí možná tento stát chce řídit jako tu cizí firmu, které se chce zmocnit. Ale rozhodně ne jako vlastník. V té vlastní by to neudělal.

Děkuji. (Potlesk části poslanců zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále do rozpravy? Pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo. Než dorazí pan poslanec k řečništi, tak ještě omluvy. Pan poslanec Fiala mezi 14.30 a koncem jednacího dne z důvodu jednání. Paní poslankyně Balaštíková od 10 do 12 hodin ze zdravotních důvodů. A pan poslanec Černoch od 15 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.

Nyní má slovo pan poslanec Fiedler. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už jen krátce doplním to, co tady zaznělo. A jen, mám konzistentní názory, čili budu zastávat svůj názor, jaký jsem prezentoval na rozpočtovém výboru, kde jsem se přiklonil k tomu, že podpořím návrh kolegy Stanjury.

Ještě vám nabídnu jiný pohled na věc. V předvolebním období v rétorice bylo řečeno nějaké číslo 200 mld., 100 mld. se rozkrade, 100 mld. jsou daňové nevýběry. Tady je pokles 10 nebo 11 mld., pokud by se ta daň zrušila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP