(15.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Černý si přeje pevně zařadit bod 216, to je informace vlády o průjezdech atd., a to na 25. 5. jako třetí bod odpoledne.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 9, přihlášeno 178, pro 40, proti 109. Tento návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Němcová si přeje nový bod - účast členů vlády na projednávání písemných a ústních interpelacích a postoj vlády České republiky k usnesením přijatým Poslaneckou sněmovnou, a to v několika alternativách.

 

První návrh je dnes, 24. 5., po pevně zařazených bodech z grémia. To znamená jako bod číslo 5, pokud se nepletu. Ještě když vydržíte... Šest. Ano, děkuji. Takže po pevně zařazených bodech z grémia.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 10, přihlášeno 178, pro 71, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Druhá alternativa je ve čtvrtek 26. 5. v 11 hodin.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 11, přihlášeno je 178, pro 70, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

A třetí varianta je v úterý 31. 5. jako první bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 12, přihlášeno je 178, pro 69, proti 81. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Vilímec si přeje vyřídit druhé a třetí čtení tisku 403, tedy body 29 a 189.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 13, přihlášeno je 178, pro 152, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Hnyková si přeje bod 98 zařadit dnes po pevně zařazených bodech. Je to zákon o referendu k imigračním kvótám EU.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 14, přihlášeno je 178, pro 42, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Lank bod 97, ústavní zákon o referendu o vystoupení České republiky z EU, dnes jako třetí bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 15, přihlášeno je 178, pro 39, proti 117. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Kádner si přeje nový bod, a to informace vlády k ochraně českých hranic. A přeje si jej dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 16, přihlášeno je 178, pro 52, proti 93. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Kolovratník si přeje zařadit volební body, jsou to body 197, 198, 199, a to pevně na středu 1. 6. ve 12.45 hodin.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 17, přihlášeno je 179, pro 167, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Havlová si přeje nový bod - opatření vlády k zabránění krachu ostravského průmyslu v Moravskoslezském kraji, a to dnes po pevně zařazených bodech. (Poslankyně se dohaduje mimo mikrofon s předsedajícím.) Ano. Nebude to dnes, ale bude to zítra po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 18, přihlášeno je 178, pro 73, proti 78. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Novotný chce jako první bod zařadit bod 36, tisk 202 - buď 1. 6. odpoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 19, přihlášeno je 178, pro 56, proti 26. Návrh přijat nebyl.

 

A 29. 6. jako první bod po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20, přihlášeno je 179, pro 14, proti 45. Tento návrh nebyl přijat.

 

A poslední návrh, který tady je, je návrh pana poslance Černocha - bod 125, tisk 776, zákon proti inkluzi ve školství, a to dnes po vratce... chviličku strpení. (Kratičká odmlka.) To by znamenalo dnes jako třetí bod po vratce prezidentem republiky. Ano. Takže dnes jako třetí bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21, přihlášeno je 179, pro 62, proti 91. Tento návrh přijat nebyl.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které padly. Nejsou námitky.

 

V tom případě budeme hlasovat o celém pořadu 47. schůze, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 22, přihlášeno je 179, pro 141, proti 30. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP