(17.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dámy a pánové, jestli je něco velmi vážného, tak to, že tento dvojznačný postoj vybízí k aktivitě nedemokratické síly a radikalizující se extremistické síly a za to na to můžeme doplatit úplně všichni. Jsem přesvědčena o tom, že dohoda s Tureckem nestojí na pevných nohou. Ostatně na mém názoru by asi tolik nemuselo záležet, ale podobně se vyjadřují přední představitelé jak Rakouska - o tom zde mluvil pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Mihola, mluví o tom prezident rakouský, mluví o tom rakouská ministryně vnitra, o tom, že tato dohoda s Tureckem problém nevyřeší. Mají o tom značné pochybnosti vedle toho, že samozřejmě říkají, že jde o legitimizace autoritativního režimu Ankary.

Chtěla bych zmínit jeden problém a možná s tím souvisí otázka, ovšem nevím, komu ji mám položit, protože jsem ji chtěla položit předsedovi vlády, on je ten, který na tyto Evropské rady jezdí. A já jsem se ho chtěla zeptat, co bude ve chvíli, kdy onen limit dohodnutý s Tureckem, tedy 72 tisíc uprchlíků, kteří se mají vyměnit systémem jeden za jednoho, tak co bude, až tento limit bude vyčerpán. Co bude následovat? Diplomatické řeči - ti diplomaté říkají, že dojde k přehodnocení dosavadních plánů. Rozumíte tomu někdo? Co bude místo toho? Takže Turecko - přehodnocení plánu znamená, že Turecko opět všechny ty pašeráky povolá do zbroje, tím zase se otevřou všechna stavidla? Nebo jaký má plán Evropská unie? Na to se chci zeptat pana předsedy vlády a pravděpodobně budu muset najít ještě nějaký jiný prostor.

Chtěla bych vědět také, co bude, když mluví evropští diplomaté o onom dobrovolném přesídlovacím programu. Sami víme, že nefunguje. Sami víme, že žádná evropská země ani ty kvóty, ke kterým se tak dobrovolně přihlásila, nenaplňuje. Někteří lidé, nebo většina uprchlíků chce do Německa, někdo nechce nikam, maximálně ještě do Švédska. Tak jaký postoj má v tomto česká vláda a jak to hodlá řešit? Jak hodlá bránit na příští Evropské radě to, že tyto kvóty nevedou vůbec k ničemu? Jak chce docílit toho, aby byly zrušeny a abychom se už přestali bavit na toto naprosto nesmyslné téma?

Připravila jsem návrh usnesení, který je za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Jak říkám, chceme tímto usnesením reagovat na nový vývoj. Nehodláme se vracet dozadu, protože jestliže v usnesení z února roku 2015 máme, že nechceme povinné kvóty, jestliže tam máme ochranu schengenského prostoru, jestliže tam máme humanitární pomoc mimo Evropskou unii, tak nevidím za potřebné to do každého usnesení zase znovu dávat. Ostatně totéž, co jsme přijali v únoru roku 2015, jsme přijali v říjnu roku 2015. Proto to usnesení, které jsme dostali k dispozici nějak tady domluvené v rámci celé Poslanecké sněmovny, považuji za naprosto nedostatečné a vyprázdněné, tak aby se pod ně všichni mohli podepsat, ale de facto vládě žádný mandát nedávající a žádný podnět k přemýšlení ani k diskusi ani k výměně názoru takovéto usnesení nevzbuzuje - ani mezi námi ani ve vztahu k veřejnosti.

Mé pozměňovací návrhy budou čtyři. Přednesu je teď, i když potom si myslím, že se na ně budu moci odkázat v obecné rozpravě. Nebo je budu muset přečíst znovu? (Směrem k předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, jistě můžete na ně pouze odkázat v podrobné, když je přečtete nyní.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já je alespoň přečtu, abyste o nich mohli přemýšlet, protože než budeme hlasovat, tak potom by někteří mohli mít dojem, že jsou rychle přečtené a že neměli možnost srovnat si v hlavě, co chtějí a co nechtějí podpořit.

První pozměňovací návrh, který předkládá klub Občanské demokratické strany, bude znít takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června roku 2016.

Za druhé. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie.

Za třetí. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá postoj předsedů vlád členských zemí EU, kterým je fakticky přenášena odpovědnost za ochranu vnějších hranic schengenského prostoru na Turecko.

Za čtvrté. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranice schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie.

Rozumím tomu, že některé návrhy se vám nebudou líbit, budou vám připadat příliš ostré, možná radikální, ale od toho tyto názory mají zaznít, abychom se někam posunuli dál. Mluvit pořád o tom, o čem jsme mluvili před rokem, nedává vůbec žádný smysl. Opakovat tady články, které už se otiskly pětkrát, nedává žádný smysl. Proto přicházíme s tímto postojem, který přináší nějaký nový pohled na tuto věc.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Pokračujeme dál nyní faktickou poznámkou Pavla Kováčika, potom Milana Urbana. Mezitím přečtu omluvu pana poslance Karla Fiedlera, který se omlouvá do konce jednacího dne.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Němcové. Ano, potvrzuji to, co tady říkala o tom usnesení, s tím, že samozřejmě má pravdu. My jsme pro to také hlasovali. Bylo to zhruba možná něco více než půl roku poté, co jsme začali na ty problémy upozorňovat tehdy sami. V žádném případě jsme si nechtěli dělat nějakou čáku na to, že my jediní snad víme, jak se věci mají řešit. Jen jsme upozorňovali na ty části problému, které podle našeho soudu byly zásadní. A ukazuje se třeba i dnes, že skutečně zásadní byly a jsou zásadní i nadále.

Těm z vás, kterým dělal problém můj hlas a jeho síla při mém projevu, se omlouvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Milan Urban k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pomalu ztrácím naději, přestože jsem podpořil jednání Poslanecké sněmovny na této téma, že to dává nějaký smysl. A řeknu proč. Podívejte, po těch pařížských atentátech se Britové naučili francouzskou Marseillaisu, aby tím prokázali nějakou solidaritu a snad hledání nějakého společného řešení. No ale co zatím slyším tady? Ideologické komunistické projevy proti americkému kapitalismu na straně jedné a na straně opozice podle mého názoru vidím neschopnost překročit aspoň o kousek ten vnitropolitický boj mezi opozicí a vládnoucí koalicí. Mně se zdá, že prostě se tady vede i na toto téma nějaká česká vnitropolitická bitva.

Myslím, že jestli by měla mít tato debata smysl, tak má smysl jenom tehdy, abychom se možná jako Francouzi a Britové pokusili nějak solidárně a s rozumem a s nadhledem ten problém řešit. Zatím tady zaznívá jenom: odmítáme americký kapitalismus, odmítáme to, co říká česká vláda, odmítáme všechno, co kdo kdy navrhl. Tak pojďme obráceně: navrhujeme. Říkejte tady "navrhujeme, co se má dělat". Pak to možná bude nějak symbolicky podobné tomu, že Britové se naučili Marseillaisu a Francouzi k tomu řekli: my jsme to netušili, že nás mají opravdu rádi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Tím ubírám sociální demokracii dvě minuty.

Nyní pan poslanec Martin Lank, poté pan poslanec Soukup, potom paní poslankyně Langšádlová. To je pořadí přihlášených podle nových přihlášek i starých, tak je kombinuji. Přišel jsem k tomu totiž tak, že po paní kolegyni Dobešové jsem odmazával kolegu Soukupa - za to se omlouvám, ale on se přihlásil a já jsem neměl poznámku, kolik má vyčerpáno klub ANO vzhledem k usnesení Poslanecké sněmovny. A poznamenávám, proto vám měřím časy. Klubu ODS zbývá podle mého ještě více než pět minut, takže je to všechno v pořádku. Na kolegyni Černochovou se jistě ještě dostane. To jsou moje poznámky, které tady mám. Budu měřit všem spravedlivě, proto vám pouštím hodiny.

S faktickou poznámkou pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Ta bude na patnáct vteřin.

Ke svému předřečníkovi panu Urbanovi: Pane kolego, Úsvit tady navrhuje. Vždycky jsme navrhovali řešení. Vždycky jsme navrhovali řešení, ale vždycky jste ho odmítli. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pokračujeme - pan poslanec Martin Lank. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP