(11.20 hodin)
(pokračuje Farský)

Já chci položit otázku všem poslancům koalice. Zatímco po živnostnících, po podnikatelích chcete vidět každou fakturu, chcete od nich doklad za každé lízátko, chcete každou korunu mít zdokumentovanou, kterou utržili a se kterou hospodaří, tak pro vás limit, jak s jejich vybranými prostředky hospodaříte, jsou dva až šest milionů a víc nechcete přiznat? Mně to přijde neuvěřitelně licoměrné a zvláště v této situaci. Já dokážu pochopit poslance ANO. Pan Babiš v rozhovoru pro Financial Times řekl, že je v podstatě majitelem strany, tak chápu, že vystupují, jak vystupují. Ale obrátil bych se na poslance sociální demokracie. Nemůžete přece po živnostnících a podnikatelích chtít, aby vám ukazovali každou korunu, a pak si rozdělovat vybrané peníze po milionech. A pokud budete hlasovat v souladu, jak jste ráno prezentovali, tak se nijak jinak nepostavíte. Já si prostě myslím, že veřejné zakázky - v nich by měly uspět ty nejlepší, ty nejkvalitnější, a ne ty nejmocnější. A proto bych vás chtěl ještě, zvláště poslance sociální demokracie, požádat a apelovat na to, abyste zvážili podporu pozměňovacích návrhů C1, C2, C3, které povedou k tomu, že alespoň částečně ten rozpor ve svém přístupu vyhladíte. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému, to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Paní ministryně, já jsem vás nechtěl odradit, ale máte možnost ještě závěrečného slova. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně pánů zpravodajů. Tak paní navrhovatelka. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, jen pár reakcí na to, co zde zaznělo teď za posledních asi 15 minut.

Chtěla bych říci, že je to Poslanecká sněmovna, je to Senát České republiky, které schválily poslední novelu, která je vlastně platná od 1. dubna 2015, a tam je napsáno, a to jste všichni chtěli, aby se nerušila zakázka s jednou nabídkou. (Výkřiky v sále.) Chtěla bych říci - ne všichni, omlouvám se - chtěla bych říci, že 82 % není pravda, tam navýšení je, ale 82 % to opravdu není.

Na otázku, kolik pozměňovacích návrhů navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj. Já jsem se tím nikdy netajila. V našich tabulkách, v našich podkladech je všude napsáno, kdo podal pozměňovací návrh. Z těch 365 zhruba Ministerstvo pro místní rozvoj dodalo zhruba stovku pozměňovacích návrhů, které jsou především formálního charakteru, a tady také jde o to, že jsme napravovali nějaké chyby z Legislativní rady vlády, protože to samozřejmě bylo ve spolupráci se všemi. Já to připouštím, je to tak, ale musím dodat jednu věc: Bez těch našich sto pozměňovacích návrhů by ten zákon byl stejně kvalitní, jako se domnívám, že je teď. Stačily ty, nemusely být přijaty. My vám navrhujeme, aby přijaty byly, výbor je schválil a my jsme za to velmi rádi.

Co se týká reakcí na prováděcí předpisy a metodiky. Prováděcí předpisy byly vládě se zákonem předány a ty prováděčky prošly již v připomínkovém řízení a v tuto chvíli budou na Legislativní radě vlády. Dotaz také byl na metodiky. My nebudeme psát jednu metodiku, protože ten zákon je tak náročný, že jich budeme psát několik, a samozřejmě ty půjdou v nejbližší době do připomínkového řízení. Už jsou hotovy, teď se točí u mě na baráku na Ministerstvu pro místní rozvoj, následně půjdou do meziresortního připomínkového řízení, protože chceme zapojit všechny, aby připomínkovali to, jak my budeme vykládat náš zákon.

Nemůžu než ještě reagovat na poslední věc. Trochu se tady chytáme za slova ohledně poslaneckého návrhu, ohledně střetu zájmů. Chtěla bych říct, že slovo taxativní znamená úplný výčet. Již ve druhém čtení jsem jasně sdělila, aby další opatření byla přijímána, pokud nepřekračují rámec nezbytnosti. To říkají ty rozsudky, ten rozsudek Soudního dvora Evropské unie. Jde tedy o to, že nelze automaticky předjímat existenci střetu zájmů. Dodavatel musí mít možnost prokázat, že střet zájmů neexistuje. Já tady opravdu musím zopakovat, že náš zákon nebyl připraven k tomu, abychom tu řešili, jestli člen vlády, který vlastní společnost, může žádat o veřejné zakázky. Ten zákon transponuje tři evropské směrnice, ty směrnice jsou enormně náročné. Máme spolupřekladatele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a společně tímto zákonem jsme napsali zákon, kde věříme, že napraví to, co tady způsobilo našich 22 novel se zákonem o veřejných zakázkách 137. Musím říci, a chci to tady deklarovat, vím, že se to všude objeví, a budu za to jenom ráda, že já osobně za tímto zákonem stojím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych jenom stručně shrnul, co máme do této chvíle za sebou.

Celkem k tomuto zákonu bylo podáno 361 pozměňovacích návrhů a nyní, ve třetím čtení, byly načteny ještě dva pozměňovací návrhy podle § 95 odst. 2. Jeden jsem přednášel já, druhý pan poslanec Ludvík Hovorka, který se týká odkazu. Čeká nás celkem náročná procedura, protože řada těch návrhů jsou proti sobě, vylučují se, ta procedura se větví. Proto navrhnu následující postup po dohodě s garanty z jednotlivých klubů. U procedury načtu pouze pozměňovací čísla těch návrhů a poté, až schválíme proceduru a potom přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak tam vždycky stručně řeknu heslem, několika slovy, čeho se ta problematika týká, aby každý věděl, o které té materii se hlasuje. Bude to důležité zejména tam, kde se nám ty protinávrhy, hlasovací procedura, větví. Poté, až se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy, požádám pana předsedajícího o přestávku asi na 15 minut, abychom s legislativou skutečně zkontrolovali, že jsme se v průběhu té procedury vypořádali se všemi hlasovacími návrhy. Teprve poté navrhnu, abychom přistoupili k závěrečnému hlasování.

Takže tolik ve stručnosti ode mne v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji za závěrečné slovo pana zpravodaje. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Omlouvám se, ale my jsme ještě k proceduře nepřikročili. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jenom k té proceduře, protože si neuvědomuji, neslyšel jsem pana zpravodaje, že by nahlásil to, co jsme odsouhlasili, stažení toho pozměňováku pana kolegy Adamce. (Výkřiky ze sálu: To přijde v proceduře.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To skutečně bude v proceduře, hned se k ní vzápětí dostaneme.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Nyní prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s celou procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Ještě upozorňuji, že tady kromě pana zpravodaje před závěrečným hlasováním o návrhu zákona jako celku avizoval pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, že také chce pauzu 20 minut, pan zpravodaj chce také před celkovým hlasováním pauzu, takže upozorňuji ctěné kolegy, že bude patrně pauza před závěrečným hlasováním.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Takže děkuji za slovo. Jako první hlasování si dovolujeme navrhnout hlasování o legislativně technických pozměňovacích návrzích, včetně těch, které dnes byly načteny. Následně potom navrhnu hlasování o hlasovací proceduře, do které bude promítnuto i to, co zde zaznělo od pana poslance Farského, aby se o bodu A14 hlasovalo zvlášť, a dále ještě poznámka od legislativy, aby se bod A70 začlenil na správné místo procedury a byl vyjmut z hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem A.

Takže já bych nyní přečetl přesně, jak budou ty jednotlivé kroky postupovat.

(Připomínka ze sálu.) Stažení? Dobře, čili na začátku budeme hlasovat... Ale to už jsme odsouhlasili?***
Přihlásit/registrovat se do ISP