(15.10 hodin)

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, vážený pane premiére, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové.

Na dnešní tiskové konferenci pana premiéra a paní ministryně pro místní rozvoj mě zaujaly informace o čerpání dotací Evropské unie jak z úst paní ministryně, tak i pana premiéra. Mimo jiné pan premiér řekl, že je klíčovou prioritou vlády čerpání prostředků z fondů Evropské unie, a to opravdu chválím a věřím, že tomu tak bude. Pan premiér, ale také řekl, že když vláda nastoupila v lednu 2014, bylo vyčerpáno pouze 389 miliard korun, to je 55 % celkové alokace dotace. Vládě se podařilo pak za dva roky dočerpat 250 miliard korun až na 94 % z celkové alokace dotací. Paní ministryně pro místní rozvoj pak mimo jiné sdělila, že v roce 2013 se nedočerpalo 11 miliard, v roce 2014 9 miliard a pravděpodobně v roce 2015 nebude dočerpáno 10 miliard korun.

Pane premiére, opravdu si myslíte, že je pouze zásluhou vaší vlády čerpání dalších 250 miliard v letech 2014, 2015 v programovém období 2007 až 2013? Copak nevíte, že řada projektů byla podána již v roce 2012 i 2013 a poté se realizovala, a platba byla teprve až v roce 2014? Není tak vaše informace o čerpání dotace účelově upravená pro veřejnost? V roce 2013 se nevyčerpalo 11 miliard. V minulých vystoupeních jste za to obviňoval i pravicovou Nečasovu vládu. Možná že jste zapomněl na to, že tato vláda v tom roce vládla pouze půl roku a že by možná dosáhla mnohem lepších výsledků než vy v dalších letech. A je pravdou, že se v novém období 2014, 2015 nevyplatila zatím z prostředků EU ani koruna? Na dnešní tiskovce jste říkal, že v roce 2020 nebude tak málo peněz dočerpáno. To by znamenalo, že každý rok budete čerpat 130 miliard. Je to reálné? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda vlády je připraven na odpověď. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě souhlasím s tím, co říkal pan poslanec Pavera. Životní cyklus projektů je dlouhý, často je mnohem delší než plánovací období. To znamená, buď se s ním protne, nebo se s ním neprotne. Ale je evidentní, že řada projektů začala být připravována ještě před rokem 2007, než formálně období začalo. Pak muselo být uplatněno a muselo být zadministrováno. Jenom jsem zmínil jeden kontrolní údaj, který si myslím, že je důležitý. Vždycky když nastupuje nová vláda, tak by to asi měla udělat. To znamená, řekněme vyčistit stůl a popsat věci, tak jak jsou, říci, kde je ten výchozí stav, na kterém začíná. Dneska jsem připomněl výchozí stav, na kterém jsme začínali v roce 2014. Situace byla taková, to plánovací období formálně trvalo 2007 až 2013 a pak samozřejmě se uplatňuje princip N+2, to znamená, dočerpáváme 2015. Čili v okamžiku, kdy nastoupila naše vláda, což bylo oficiálně 29. ledna 2014, tak už vlastně jsme byli v režimu N+2, protože základní období končilo v roce 2013. A v únoru roku 2014 po období 2007 až 2013 bylo vyčerpáno, bylo proplaceno 55 % celé alokace. Čili uběhlo celé období a bylo proplaceno jenom 55 % alokace. Když si to představíte, tak je to podobná situace, jako by teď proběhlo celé období a v roce 2020, který je před námi, přišla nová vláda a zjistila, že je vyčerpáno z této naší finanční perspektivy, která začala v roce 2014, jenom 55 % alokace, a zjistila to na jaře roku 2021, že je to jenom 55 %. Takže je evidentní, že k určitému zpoždění tady došlo a že tady byla nerovnováha a že velká část projektů se musela realizovat teprve na poslední chvíli a dočerpávalo se zejména v roce 2015.

Podařilo se nám tedy zrychlit čerpání. Za dva roky se podařilo proplatit 250 miliard. To znamená, dneska se pohybujeme na úrovni 94 %, výchozí hranice byla 55 %, teď jsme přes 94 %, a samozřejmě se teď budeme snažit ještě v rámci dokončování celého procesu, aby ten výsledek byl pokud možno co nejlepší.

Proč je důležité, abychom nenabrali zpoždění? V roce 2018 vlastně bude první rok... bude poslední rok, kdy bude možné ještě dočerpávat v rámci systému N+2, a v roce 2018 hrozí na konci roku první propadnutí evropských prostředků, které nestihneme vyčerpat. Takže my potřebujeme v roce 2018 mít vyčerpáno alespoň 50 % celkové alokace. To si myslím, že je mezník, na který by tato vláda měla cílit.

Dnes jsem o tom mluvil se všemi šéfy operačních programů. Snažíme se, abychom skutečně maximalizovali rozsah výzev, objem prostředků, na které jsou vypsány výzvy. Těch výzev je v tuto chvíli vyhlášeno cca 180. V informačním systému monitorovacího systému evropských fondů máme 11 tisíc žádostí už dneska zaevidováno. To znamená, pohybujeme se z hlediska celkové alokace kolem 30 % celkové alokace z hlediska vypsaných výzev. Takže si myslím, že jako výchozí stav je to v situaci, kdy si troufám říci, že jsme připraveni splnit cíl mít alespoň 50 % proplacených evropských prostředků v roce 2018, tak abychom se nedostali do situace, kde jsme byli 2013, 2014, 2015, že propadly evropské prostředky.

Jinak z hlediska bilance už dneska, kterou v zásadě sčítáme jenom ztráty, tak chci připomenout, že v roce 2013 se nepovedlo vyčerpat 11 miliard, v roce 2014 9 miliard a v roce 2015 by to měla být částka, tak jak dnes potvrdila paní ministryně pro místní rozvoj, do 10 miliard. Čili celkově za programové období, kdy jsme měli možnost čerpat zhruba 700 miliard by nemělo být dočerpáno do 30 miliard korun.

Jenom chci ještě připomenout, že podle dnešního ranního sdělení Ministerstva pro místní rozvoj oslabení kurzu české koruny vlastně vedlo k tomu, že se zvýšil během toho období, ten objem prostředků by se zvýšil zhruba o 23 miliard korun. To znamená, že to byla částka, se kterou jsme se ještě museli vypořádat navíc. Vzhledem k intervencím, které začala realizovat Česká národní banka, se zvýšil objem prostředků v eurech a to ještě zkomplikovalo situaci z hlediska dočerpání starých evropských fondů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, děkuji. Pan kolega Herbert Pavera se hlásí k doplňující otázce. Ještě než ji řeknete, konstatuji omluvu pana poslance Martina Komárka od 14.30. Máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Dobře. Děkuji, pane premiére, za odpověď. Jenom připomínám, že ani vám se nepodařilo v roce 2014 a v roce 2015 proplatit ani korunu, takže věřím, že do toho roku 2018 se těch 50 % podaří.

Ale chci ještě poslední dotaz. V roce 2014 jsem se dotazoval vás i tehdejší paní ministryně pro místní rozvoj Jourové, zda v prostředcích EU období 2014-2020 je dostatek financí na rozvoj obcí a měst. Tehdy jste mě ubezpečili že ano. Opak je ale pravdou. Je tam mnohem méně peněz, než by obce a města skutečně potřebovaly. Budete tedy chybějící finance pro obce a města řešit třeba navýšením rozpočtového určení daní?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan premiér doplní svoji odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Jestli mohu nejprve k té otázce naší schopnosti dosáhnout do toho roku 2018 zhruba těch 50 % celkové alokace. Ještě jednou tady připomenu a přečtu raději přesně ta čísla, jak jsme na tom nyní v zásadě k dnešnímu dni. Od počátku programového období bylo vyhlášeno za všechny programy 180 výzev s alokací 240 miliard v těchto výzvách, takže to znamená, tam už je možné podávat v monitorovacím systému žádosti. Těch žádostí je v monitorovacím systému zatím evidováno 11 tisíc. A ta částka 240 miliard představuje 37 % z celkové alokace, která činí 648 miliard korun. To znamená, v tuto chvíli máme výzvami pokryto cca 37 % alokace. Předpokládám, že v letošním roce už bude reálně zahájeno čerpání napříč operačními programy, a myslím si, že to je dobrý začátek splnění toho cíle, abychom měli vyčerpáno 50 % alokace v roce 2018. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP