(15.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Soukupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já jenom velice krátce. Technická poznámka. Já chápu předložení v podstatě této novely. Je třeba rychle nějakým způsobem valorizovat příspěvek na péči. Nic víc a nic méně.

Kolegyně, které zatím tady vystupovaly přede mnou, přednášely v podstatě takové požadavky a takové věci, o kterých my diskutujeme ve výboru už dlouho. Ale já předpokládám, že všechno to se objeví ve velké novele. Jak už onen zmiňovaný únik těch příspěvků na péči do neformální péče, tak i dejme tomu důslednější kontrola čerpání těchto prostředků apod. Takže já bych chtěl, abychom se omezili na to podstatné, je to velice jednoduché - valorizovat v tuto chvíli tento příspěvek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce, připraví se pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, nebudu mluvit, protože vím, že v půl čtvrté by se tento bod měl přerušit. Považuji ten návrh za legitimní. Jestli se má valorizovat plošně, nebo diferencovaně, o tom určitě proběhne debata na půdě sociálního výboru.

Ale k jedné věci. Jedna věc mi neunikla, resp. chci se zeptat předkladatele, paní ministryně. Každá valorizace má své rozpočtové dopady. My jsme na letošní rok schvalovali návrh rozpočtu, kapitoly MPSV, s tím, že na valorizaci příspěvku na péči původně tam nebyla navrhována žádná částka. Ve druhém čtení nejdříve pan poslanec Bartošek, ten dokonce navrhoval původně i novelu zákona o sociálních službách v rámci druhého čtení rozpočtu, pak to změnil pouze na návrh jaksi číselný, tzn. navrhl 520 milionů korun navíc pro příspěvek na péči. Já jsem podobně navrhoval 550, zvítězil návrh vládní, nebo vládního poslance, to všechno respektuji. Nicméně každý z těch návrhů počítal s trochu jiným systémem valorizace. Počítal s tím, že valorizace proběhne tak, že od 1. 7. 2016 se zvýší příspěvek na péči o 5 %, a teprve od 1. ledna 2017 také o 5 %. Na základě tohoto schématu se vypočetla částka zhruba 550, 520 milionů korun a to také ve druhém čtení bylo schváleno. Teď, vlastně několik dnů poté, co byl schválen návrh státního rozpočtu, vláda přichází s jiným valorizačním systémem, kdy navrhuje valorizovat od 1. 8. 2016 o 10 %. A ta částka není těch 520, 550 milionů, ale je to 900 milionů korun. Kdybych to odčetl, tak od té částky, která byla schválena v rámci druhého čtení nebo třetího čtení státního rozpočtu, tak je tady rozdíl 380 milionů korun.

Proto se ptám paní ministryně, jestli je připravena najít potřebné prostředky v kapitole MPSV, aby dofinancovala těch 380 milionů korun, protože s tím skutečně nebylo počítáno. A já si neodpustím poznámku na konto zpracování návrhu rozpočtu kapitoly MPSV. Když budu diplomatický, tak řeknu, že se k této kapitole přistupovalo takovým zvláštním způsobem, protože ani vlastně v tom návrhu nepočítala např. s jednorázovým příspěvkem důchodcům, což v tom systému, jak schválila Sněmovna, dělá 3,4 miliardy korun. To jsou již poměrně velké částky, proto se chci... Něco to svědčí o tom, jak se vůbec schvaluje státní rozpočet a jak přistupuje tato vláda k jednotlivým ukazatelům. Pak se nemohu zbavit dojmu, že to nemá smysl a že jsou to pouze čísla na papíře. Proto bych se chtěl zeptat paní ministryně, zda skutečně je připravena se vyrovnat s tím navýšením, pokud předpokládá navýšení 10 %, s tím navýšením příspěvku na péči nad zákonem schválený objem o 380 milionů korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím dalšího k mikrofonu a tím je pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, já jenom v krátkosti doplním, že Úsvit podpoří tento zákon, a myslím si, že každý, kdo to poznal na vlastní kůži, mi dá za pravdu, že pro lidi, kteří se nenarodí s tím štěstím, že jsou zdraví, v pořádku, tak je ten život velmi složitý a rozhodně si zaslouží podporu, která jim náleží, a to určitě spadá do té valorizace 10 %, protože ta spravedlivá politika, pokud opravdu má být spravedlivá politika, tak je určena pro lidi, kteří tu pomoc státu opravdu potřebují. Takže za Úsvit ještě jednou - podpoříme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Paní předsedající, já bych se chtěl obrátit na paní ministryni s jednou věcí, protože sám jsem měl velmi špatné zkušenosti v naší rodině, kde se jednalo těžce hendikepovanou osobu a zabezpečení právě těch sociálních služeb u neregistrovaných zařízení. Vyzkoušeli jsme tři nebo čtyři zařízení a výsledek byl katastrofální. Já vím, že nemusí být zapotřebí žádná registrace, ale chtěl bych se obrátit na paní ministryni, aby byla tak laskava a ze své pozice zařídila nebo podala návrh na nějaký způsob, jakým by bylo možno tato neregistrovaná zařízení nějakým způsobem kontrolovat. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Sklenáka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, tak jak jsem vnímal proběhlou rozpravu, tak jsem nabyl dojmu, že tento návrh zákona má velkou podporu v Poslanecké sněmovně, a jelikož zdravotně postižení velmi netrpělivě čekají na naše rozhodnutí, tak si dovoluji přijít s návrhem na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 10 dnů. Pakliže by tento návrh byl vetován, případně neschválen, tak dávám ještě druhý, alternativní návrh na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jsme pořád na schůzích, dneska jsem se dozvěděl, že i ve výborovém týdnu bude probíhat mimořádná schůze. Ten návrh zákona má navrženu účinnost od 1. srpna. Nevidím jediný důvod, abychom nedali dostatečný prostor na jednání ve výborech standardně, a to nenavrhuji 60, ale 30 dnů bude určitě stačit. Deset dnů je mimořádně málo, takže jménem dvou klubů ODS a TOP 09 vznáším veto na zkrácenou lhůtu na 10 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já vaše veto eviduji. Vzhledem k tomu, že se nikdo do rozpravy... Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Aulická, pak mám faktickou poznámku paní Semelové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych za KSČM vyslovila také podporu této novele, protože si myslíme opravdu, že to navýšení je opravdu potřebné.

Chtěla bych ale ještě říci pár poznámek. Jednoznačně musím říci, že doporučujeme variantu, kterou tedy podporuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to je jednorázové navýšení o 10 %, protože druhá varianta, která je v důvodové zprávě přednesena, o 5 % v tomto roce a dalších 5 % v roce 2017, by nejenom klientům přinesla to konečné navýšení až vlastně v roce 2017, ale přineslo by to i velkou administrativní zátěž pro úřady práce, které by to velice zatížilo.

K zamyšlení mi ale ještě dovolte říci o způsobu a přiznání příspěvku pro... je to tedy k zamyšlení pro úřad práce, že by nebylo možná nasnadě, že by se tento aparát, který dnes zabezpečuje úřad práce, tzn. sociální šetření, přiznání, vyplácení této dávky, přesunul pod státní správu sociálního zabezpečení. Říkám to z toho důvodu, že posudkoví lékaři, kteří pracují vlastně v rámci sociální správy, tak si myslíme, že ta agenda by byla ucelená a vlastně by to vyplácel jeden subjekt -***
Přihlásit/registrovat se do ISP