(11.00 hodin)
(pokračuje Lorencová)

Tam je ten zájem přece, ten by měl být naprosto jednoznačný. Nejsem schopna pochopit, že... to, co už mi opravdu připadá jako křeč, že to sami necítíte a sami se nechováte podle toho, aby daně do státní pokladny skutečně šly tak, jak mají jít. Jestli tady dojde k tomu, že ubude nějaký počet podnikatelů... (Poslanec Kalousek ukazuje na hodinky a upozorňuje na čas. Předsedající: Čas!)... no prosím, s tím musíme počítat asi. (Potlesk, smích a výkřiky z pravé strany sálu). Ano, ale co to je za podnikatele, kteří ubudou -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní kolegyně, velmi se omlouvám, ale čas na vaší faktickou poznámku uplynul.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Potleskem jste mi ubrali možnost dokončit větu. (Velký hluk v sále). Takže poprosím -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, ať nevedeme tento spor. Měřím všem stejným metrem. Prosím, pusťte pana předsedu Kalouska. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, ve 14. hlasování dnešní schůze návrh paní poslankyně Jermanové omezení na dvě vystoupení. Ten návrh jsem podpořil, hlasoval jsem pro, aby to bylo takové svižnější. Nicméně když vidím ten obrovský zájem, dospívám k názoru, že jsem se dopustil chybné úvahy. Myslím si, že takových je nás tady možná víc, a proto v souladu s jednacím řádem navrhuji revokaci tohoto usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tak to je postup, který je možný za předpokladu, že tady platí, že jste hlasoval pro. (Poslanec Kalousek vyjadřuje souhlas). Věřím vám, nepotřebuji důkaz. (Protesty ze sálu. Poslanec Sklenák protestuje: To není procedurální návrh.) Pan kolega Stanjura? (Ano.) Ano. Přivolám kolegy z předsálí. Ten návrh je od pana předsedy Kalouska na revokaci usnesení, které bylo hlasováno v hlasování číslo 14, což byl návrh paní kolegyně Jermanové, aby podle příslušných paragrafů jednacího řádu byla omezena doba pro vystupování jednotlivých poslanců a současně aby byl omezen počet vystupování jednotlivých poslanců.

 

Je zde tady návrh na revokaci. Všechny vás odhlásím. Žádám o novou registraci a jakmile se počet ustálí, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na revokaci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 18. Přihlášeno je 145, pro 64, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

S přednostním právem si přeje vystoupit pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Hlásil jsem se ještě před tímto hlasováním. Tento návrh nebyl přijat, ale nejsem si zdaleka jist, že tohle je procedurální návrh o procedurálním hlasování, který se hlasuje okamžitě. Dovozuji z toho, že teď tedy bude opozice přicházet každých dvacet minut s tím, že budeme revokovat to, že jsme si odhlasovali, že omezíme dobu jednotlivých vystoupení. Byl bych tedy rád, aby se na to sněmovní legislativa podívala, jestli je skutečně možné takovýmto způsobem postupovat a na takovýto návrh bezprostředně dávat hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Kalouska. Potom pan předseda Laudát.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To nebyla žádost o zpochybnění, pane předsedo Sklenáku, vaším prostřednictvím. To byla žádost o revokaci, kterou může vznést pouze ten, kdo chce změnit své hlasování. Já jsem vás podpořil při tom návrhu paní poslankyně Jermanové a pak jsem dospěl k názoru, že to bylo chybné rozhodnutí. Něco takového můžu udělat, jenom pokud vím, pokud jsem si prohlížel hlasovací listinu... nikdo jiný takový nebyl, takže tento pokus je neopakovatelný.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Prosím pana předsedu Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, jenom bych doplnil, že to, co se domnívá pan Sklenák a dělal tady David Rath, to byla trošku jiná podoba, jiné paragrafy jednacího řádu. Za prvé. A za druhé. Domnívám se, že by mělo být umožněno, aby poslankyně Lorencová dokončila své myšlenky. Protože ona přesně řekla, o co Babišovi jde. Myslím si, že by to mělo být vytesáno do kamene. O to ve skutečnosti jde, to, co tady tou větou řekla. Děkuji. (Potlesk napříč sálem).

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura stahuje, takže se vrátíme do rozpravy. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Elektronickou evidenci tržeb nám pan ministr Babiš především v začátku svého působení spojeného s elektronickou evidencí tržeb prezentoval jako všemocný recept na lepší výběr daní a posléze i jako nástroj, který takzvaně narovnává podnikatelské, nebo tržní prostředí v České republice. Když se podíváte na argument narovnání tržního prostředí, tak vláda stále častěji tento argument vytahuje a stává se z toho už takové spíše argumentační klišé, protože i kontrolní hlášení zavádí kvůli tomu, aby se narovnalo podnikatelské prostředí. Možná by bylo dobré optat se nějakých marketingových agentur, jestli by nepřišly zase na nějaký jiný argument.

Mě to trošku připadá, i ta debata a záměry pana ministra financí, jako v tom Půlnočním království, v té pohádce Pyšná princezna, kterou vždycky tak rádi sledujeme o Vánocích, kdy jezdí ten výběrčí daní a říká - ševče, zaplať! A ten dotyčný říká - nemám. A on říká - nevadí, stejně zaplať! A jak to v tom Půlnočním království fungovalo, to všichni dobře víme.

Dne 22. prosince minulého roku zde ve Sněmovně v souvislosti s naší snahou o roční odložení kontrolního hlášení k DPH z důvodu malé připravenosti, informovanosti a tak dále i v zákoně uvedených drakonických sankcí pan ministr uvedl, že je právě pro Ministerstvo financí daleko důležitější kontrolní hlášení než elektronická evidence tržeb. Mohu to ocitovat, pokud to tedy přečtu ze stenozáznamu. Tu jednu větu cituji: Vy jste zpolitizovali elektronickou evidenci tržeb - to bylo namířeno zejména ODS a TOP 09 - a toto - míněno kontrolní hlášení pro Ministerstvo financí a Finanční správu - je podstatně důležitější než elektronická evidence tržeb.

Nevím tedy, proč se tak zarputile pan ministr financí snaží prosadit něco, co sám považuje v boji s daňovými úniky za nedůležité. Během minulých debat na půdě Sněmovny a i na různých odborných setkáních z úst pana ministra či jeho spolupracovníků padala mnohá čísla, co to všechno přinese. Jaké zvýšení daňových výnosů nastane v případě zavedení EET. S největší oblibou teď, v poslední době, pan ministr používá číslo 12,5 mld., pokud se zavedou ty první dva sektory, a 18 mld., pokud se zavedou plošně elektronické evidence tržeb. Dokonce to i v té důvodové zprávě má pan ministr rozděleno, že z těch 12,5 mld. připadá na DPH 5,5 mld., na zvýšení daně z příjmu právnických osob 2 mld. a na daň z příjmu fyzických osob z přiznání dalších 5 mld. korun.

U těch pěti posledních miliard korun se chci zastavit. Zajímavé totiž je, že když jsme tady přednedávnem schvalovali novelu zákona o rozpočtovém určení daní, a byť to původně pan ministr neprosazoval, nakonec prosadil i zrušení motivační složky v rámci rozpočtového určení daní u obcí. Čísla z ministerstva u výhledu inkasa daně z příjmu fyzických osob na nákladě daňového přiznání se pohybovala v úplně jiné kategorii než v nějaké částce 5 mld. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP