(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Dříve než budeme pokračovat interpelacemi na ostatní členy vlády, dovolte mi načíst omluvu paní poslankyně Šánové, která se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na ústní interpelace určené předsedovi vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám pana poslance Ludvíka Hovorku, aby přednesl interpelaci na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se paní poslankyně Putnová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jak dlouho ještě budete tolerovat zdravotnický Opencard v podobě zakázek pro zajištění funkčního centrálního úložiště elektronických receptů? Už při uzákonění centrálního úložiště od roku 2007 jsem upozorňoval na problematické zadávání softwarových zakázek, pro které nebylo zákonné zmocnění. Například místo centrálního úložiště elektronických receptů zadal SÚKL zakázku na centrální úložiště veškerých dat z elektronických i papírových receptů. Došlo to tak daleko, že SÚKL svou databází porušoval zákon a Úřad na ochranu osobních údajů mu nařídil zlikvidovat data shromažďovaná protiprávně. Zřetelně se ukazuje, že od samého počátku byly zakázky zadávány špatně. SÚKL za ně zaplatil stamiliony korun a po osmi letech nemá v rukou vůbec nic.

Po několika letech je zřejmé, že speciálně v oboru zdravotnictví se zadávají zakázky externím dodavatelům s takovým možná záměrným pochybením, že dodavatelské firmy si ve smlouvách ponechávají vlastnictví autorských práv a zdrojových kódů k navrhovaným softwarovým řešením. Je to stejné v případě receptů, v případě IZIP, v případě dodávek softwaru pro VZP od společnosti Hewlett Packard. Na začátku byla půlmiliardová zakázka pro Aquasoft, později IT Solutions, nyní pro společnost Tronevia.

Vážený pane ministře, můžete objasnit, kdo konkrétně je majitelem těchto firem a kdo už osm let úspěšně ždímá veřejné prostředky a drží SÚKL pod krkem a kolik to až dosud stálo peněz?

Vláda před měsícem schválila další desítky milionů pro společnost Tronevia na zakázku bez výběrového řízení. Nyní v důsledku zastavení výše uvedených aplikací došlo k nefunkčnosti centrálního úložiště receptů a registru pro léčivé přípravky s omezením. Ústav prohlásil, cituji, že respektuje výše uvedené předběžné opatření městského soudu a bude činit další právní kroky tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost českých pacientů. Ústav využije veškerých zákonných možností k řešení nastalé situace a realizace předběžného opatření nebude mít dopad na bezpečnost léčiv používaných v České republice.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Jak chce toto prohlášení SÚKL naplnit? Nenastal čas, aby SÚKL vybudoval potřebný software sám a nenechal se vydírat podivnými firmami? Nenastal čas, aby orgány činné v trestním řízení prověřily podivné zakázky a odpovědnost konkrétních osob za vzniklou situaci?

Žádám vás, protože veřejný zájem na zdraví lidí jasně přesahuje jakékoliv spory -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale už přesahujete opravdu hodně.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: - dodavatelů softwaru, abyste zajistil funkčnost centrálního úložiště. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a omlouvám se. Jednací řád je neúprosný. Prosím další v pořadí a to je paní poslankyně Putnová. Připraví se pan poslanec Beznoska. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Ještě jednou dobré odpoledne. Vážená nepřítomná paní ministryně školství, na podzim tohoto roku se dostaly do médií informace o tom, že Ministerstvo školství připravuje program, který bude vychovávat a vzdělávat děti v programování, a to už od první třídy. Přicházím z technického prostředí a sama myšlenka mi nepřipadne scestná, ale velmi odvážná. S ohledem na to, že jsme nebyli schopni jako Česká republika zajistit a připravit maturitu z informačních technologií pro rozdílnou znalost studentů, by mě zajímalo, zda tento koncept byl myšlen opravdu vážně, a pokud ano, o co se bude opírat, s jakým programovacím jazykem a nástroji budete počítat. Pokud by mi byly tyto informace dodány, jak předpokládám, budu je ráda šířit v Jihomoravském kraji, protože právě z této oblasti se na mě snášejí dotazy. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně. Dalším vylosovaným je pan poslanec Beznoska, který není přítomen v sále, tudíž jeho přihláška propadá. Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Zlatuška, ten tu také není, tudíž jeho přihláška propadá. Dalším přihlášeným je pan poslanec Borka. Ten je zde přítomen, dokonce má přítomného pana ministra. Prosím, můžete přednést svoji interpelaci.

 

Poslanec Jaroslav Borka: Vážený pane ministře, chtěl bych upozornit na vážný problém naší společnosti, který plíživě přerůstá do neřešitelnosti. Tím horkým kamenem je české vězeňství. Bez naplňování práva s jeho mantinely nemůže fungovat žádná společnost. Úroveň vězeňství je tedy odrazem vyspělé společnosti.

Věznice v České republice mají nastavenou vlastní ubytovací ne zcela ideální normu 4 metry čtvereční na osobu. Před amnestií v roce 2013 už se tato norma porušovala a byla stanovena na 3 metry čtvereční. Blíží se velmi rychle doba, že tato situace se bude opakovat. V České republice jsou tak porušována evropská vězeňská pravidla už v základních principech.

V červenci 2015 byl stav 2 150 odsouzených. Není skutečně žádoucí, aby v běžné denní směně byli na nějakých 200 odsouzených jen dva dozorci. A to se běžně děje. Vychovatel má pak takových třeba i 40 místo předpokládaných 20. Při takovémto stavu vězeňství dnešní doby můžeme zapomenout na veškeré ideje a principy vedoucí k tomu, že se do společnosti vrátí alespoň část odsouzených s relativně změněným náhledem na svoji vinu, trest a život před výkonem trestu.

Máme přeplněné věznice a nemáme na počet vězňů tabulkově - zdůrazňuji tabulkově - ani personál. Pro vězeňskou službu tedy musí být prioritním cílem posílení odborného speciálního zázemí s odsouzenými a odborné zacházení musí mít pak přesah do následné péče, což už není jenom kompetence vězeňské služby. Vracím se na závěr tedy k tomu základnímu. Na počet vězňů je nutné mít počet personálu, počínaje dozorcem. Obracím se na vás, pane ministře, s dotazem perspektivy řešení tohoto problému. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já děkuji za tu otázku a pokusím se v tom krátkém čase tento komplexní problém popsat co nejlépe.

Počet vězňů nám začal prudce stoupat po zavedení nového trestního zákoníku v roce 2010, který zpřísnil sankce za většinu trestných činů. To bych jenom chtěl zdůraznit, abyste měli na paměti, až sem zase přijde nějaký návrh, občas o nich čtu v novinách, na další zpřísňování trestní politiky.

Bohužel, kam dostoupá ten počet vězňů, jsme se dodnes nedozvěděli, protože ten trend byl přerušen amnestií, ke které došlo na konci funkčního období pana prezidenta Klause, a teď nám tedy přesně podle očekávání ty počty zase narůstají. My ovšem zatím nevíme, kde bude ten počet kulminovat. Máme na to nějaké matematické modely, které vypracovává jedno vědecké pracoviště, stále se zpřesňují a zatím jsou poměrně pozitivní, protože v podstatě říkají, že ten kulminační bod je již velmi blízko. Bohužel každého půl roku to zase zpřesní a řeknou, že je zase blízko.

Takže v tuto chvíli ještě nevíme, jak velký problém máme, a tudíž jaká opatření máme přijmout zejména právě z hlediska toho, zda budovat jen ubytovny v dosavadních věznicích, což stojí pro představu jedna ubytovna odhadem 60 mil. korun a provozně pak 30 mil. korun ročně, nebo zda musíme vybudovat zcela nové věznice, kde už se bohužel pohybujeme v částkách kolem miliardy za jednu takovou novou věznici, o provozních výdajích nemluvě. Nicméně problému jsme si vědomi a z hlediska ubytovacích kapacit to řešit budeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP