(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Michal Kučera v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuju za slovo i za předchozí slova mé předřečnice. Skutečně nevím, koho volí hnutí DUHA, a věřím, že to nejsou komunisté. (Potlesk poslance Kováčika.)

Teď mi dovolte, dámy a pánové, abych se vrátil k té druhé oblasti, kterou jsem již avizoval, a to je oblast, která se týká rozpočtového určení úhrady. Už jsem tady v prvním čtení několikrát hovořil o tom, jakým způsobem vláda změnila onen poměr v určení rozpočtové úhrady, a to poměr v neprospěch obcí a v neprospěch krajů. Vláda se rozhodla touto novelou horního zákona vzít více peněz z krajů, kde probíhá povrchová těžba hnědého uhlí, protože se jedná o hnědé uhlí, tam ten poměr byl změněn, a vzít ty peníze z krajů, kde probíhá, to znamená Ústecký kraj a Karlovarský kraj, a vzít je do státního rozpočtu. Není to poprvé, co takto ministr financí Andrej Babiš činí, kdy bere peníze obcím a bere peníze krajům a dává je do státního rozpočtu. Již včera jsem avizoval něco podobného u podobné novely, kde se mění rozpočtové určení. Ty peníze jdou patrně na platy státních úředníků, kterých tady přibylo 22 tisíc za dva roky. Ti úředníci musí být z něčeho placeni, pravděpodobně budou placeni z vydobytého uhlí v Ústeckém kraji a já se s tím zásadně nemohu smířit.

Pozměňovací návrhy, které jsem vložil, jsou dva. Víceméně jeden, nebo druhý, věřím, že by měl projít. Obracím se na všechny poslance z Ústeckého kraje, na všechny poslance z Karlovarského kraje a na všechny poslance, kterým záleží na tom, aby tyto kraje dále netrpěly těžbou hnědého uhlí, resp. aby aspoň částečně jim byly ponechány peníze, na jejichž území k jejich tvorbě dochází, tak, aby nejenom mohla proběhnout obnova po těžbě hnědého uhlí, to znamená ty rekultivace, které jsou ze zákona a které vycházejí ze zákonných úprav, ale aby tyto kraje měly na odstranění dalších problémů, které souvisejí s těžbou hnědého uhlí, a naopak aby se trochu dorovnaly do úrovně krajů ostatních.

Jak jsem řekl, tyto pozměňovací návrhy jsou dva. První pozměňovací návrh ponechává část výnosu úhrady z vydobytých nerostů v původní výši, to znamená v § 33n v bodě 1a říká, že dílčí úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem je ze 75 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí povrchově prováděno, a z 25 % příjmem státního rozpočtu, to je víceméně tak, jak to je vlastně u ostatních nerostů. To znamená, stejně to je u černého uhlí, stejně to je u radioaktivních nerostů, stejně to je u ropy nebo hořlavého zemního plynu atd. To znamená, tímto pozměňovacím návrhem navrhuji ponechat hnědé uhlí na stejné úrovni jako ostatní nerosty. Bylo by to fér.

A potom abych trochu vyšel vstříc Ministerstvu financí, dovolil jsem si předložit pozměňovací návrh, který je takovým kompromisem. Myslím si, že pokud nebude schválen ten můj první návrh, tak ten druhý by mohl být vstřícnější i směrem k vládní koalici, která ze sta procent respektuje přání ministra financí a hlasuje jednoznačně vždy podle jeho rozhodnutí. Myslím si, že tohle to je věc, která by mohla být přijata.

Ten pozměňovací návrh zní takto: Rozpočtové určení úhrady v § 33n bod 1. Část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši a) dílčí úhrady z hnědého uhlí dobývaného povrchovým způsobem je z 25 % příjmem rozpočtu obce, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí povrchově prováděno, z 30 % příjmem rozpočtu kraje, na jejímž území bylo dobývání hnědého uhlí povrchově prováděno, a ze 45% příjmem státního rozpočtu. Tady do toho státního rozpočtu odejde více peněz než v tom předchozím návrhu. Myslím si, že je fér rozdělit peníze mezi obce, kraje a státní rozpočet. Věřím, že podobně se na to díváte i vy, vážené kolegyně a vážení kolegové.

Bavíme se totiž tady o tom, kolik peněz zůstane v kraji, kde k této extenzivní povrchové těžbě dochází, to znamená v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji. Pořád si myslím, a věřím, že nejsem sám, že v kraji, kde se těží tímto extenzivním způsobem, by peníze z těžby měly být vidět. Bohužel dnes zatím nejsou. Co dnes vidíme v Ústeckém kraji - a teď jenom prostě holá fakta, samozřejmě jsou tam jiná pozitiva, já vím jenom to, co přináší ona povrchová těžba - to jsou sociální problémy, nezaměstnanost, vyloučené lokality, nedostavěné silnice, špatné dopravní spojení. To je aktuální situace Ústeckého kraje. Kde jsou prosím peníze z těžby? Kde jsou? Jsou někde ve státním rozpočtu a touto novelou zákona těch peněz vezmeme z tohoto kraje ještě více. Skutečně nechci nic jiného, než aby Ústeckému kraji zůstaly peníze, které v tom Ústeckém kraji, a samozřejmě i Karlovarském kraji, protože tam se jedná taky o povrchovou těžbu, které na jeho území byly vytvořeny. A chtěl bych, aby ty peníze byly použity zejména na obnovu Ústeckého a Karlovarského kraje.

Věřím, dámy a pánové, že se ztotožňujete s tímto pohledem a že jeden nebo druhý pozměňovací návrh, který jsem tady dnes přednesl ve třetím čtení, podpoříte v zájmu právě oněch dvou krajů, zejména onoho nejvíce zdevastovaného kraje České republiky, to znamená Ústeckého kraje. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Mám zde jednu faktickou poznámku. S tou se přihlásil pan poslanec Herbert Pavera. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající i pane ministře. Jenom krátce zareaguji na pana kolegu. Chtěl bych podpořit jeho návrhy a určitě si myslím, že bychom neměli ponechat stejné množství peněz jako dosud obcím a městům, které jsou zasažené těžebními prostory, ale měli bychom jim přidat. Chápu, že stát potřebuje finance do svého rozpočtu, když je používá tak lehce na různé věci, které nejsou úplně potřebné.

Původní návrh, jak jistě víte z důvodové zprávy, chtěl po těžařích až tři miliardy, což vlastně těžaři rozporovali a domluvili se se státem, že se ta částka potom sníží jenom na jednu miliardu celkových odvodů. Bohužel obcím a městům zůstane stejná částka jako v letošním roce 447 milionů korun a stát místo 149 dostane nějakých 576, což je čtyřikrát více. Chápu, že stát si také zaslouží, aby mohl potom financovat některá opatření po rozbité krajině a podobně. Přesto se přimlouvám za to, abychom městům a obcím přidali.

Znovu říkám, takový návrh, který nepodporuje obce a města, může podat jenom člověk, který absolutně neví, jak fungují obce a města. Není to poprvé, co někdo přichází s tím, že obcím a městům ubírá. A já na to neustále soustavně upozorňuji. Prosím, zabraňte tomu, aby obce a města dostávaly méně peněz. Ony dobře vědí, na co ty peníze použít. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenou paní poslankyně Hana Aulická. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Možná bych jenom doplnila svoje předřečníky. Samozřejmě chápu pozměňující návrhy i pana Kučeru, protože peněz Ústeckému kraji se za posledních čtyřicet padesát let, ať to bereme takhle, opravdu nedostalo, a my jsme živili celou Československou i Českou republiku. Takže na to chci jenom upozornit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP