(11.40 hodin)
(pokračuje Lank)

Rovněž bych podotkl, že se nejedná o iniciativu pouze našeho klubu, tedy Úsvitu - národní koalice, ale že ji podepsali i kolegové z koalice.

Je zřejmé, že zejména ve stínu teroristických útoků, které se odehrávají po Evropě, je nutné přizpůsobit český právní řád aktuálním bezpečnostním rizikům, protože s něčím podobným prostě nepočítal. Chtěl bych na vás proto apelovat, protože si myslím, že bezpečnost České republiky bychom měli všichni považovat za naprosto primární. Bezpečnostní služby po celé Evropě varují před tím, že se zvyšuje riziko terorismu, a do armády Islámského státu odcházejí tisíce Evropanů a nikdo nemůže vyloučit, že tam budou odcházet i Češi. A já si myslím, že bychom na tuto variantu měli být připraveni. Ostatně včera Slovenská informační služba dokonce přiznala, že má indicie, že za teroristickou organizaci Islámský stát mohou bojovat i Slováci. Podle sdělení mluvčího této služby opustilo Slovensko v uplynulém období několik lidí, u kterých panuje podezření, že se mohli zapojit do radikálních projevů v těchto oblastech. To, že Slováci za Islámský stát skutečně bojují, potvrdil jeden z rebelů, se kterým slovenští žurnalisté točili rozhovor na syrsko-turecké hranici, a ten doslova řekl: Jsou tam lidé všech národností, jsou tam i Slováci, všichni jsou cizinci.

Dámy a pánové, od předních evropských státníků zaznívají jasná slova, že jsme ve válce s Islámským státem. My se musíme začít tak chovat i v České republice, a proto vás znovu prosím o podporu zařazení tohoto bodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Vladislav Vilímec a připraví se pan poslanec Rom Kostřica. Máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem se přihlásil jako jeden z předkladatelů návrhu zákona, jako jeden z předkladatelů společně s Janou Černochovou, Radkem Vondráčkem, Jiřím Junkem a Janou Hnykovou, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali tito občané na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.

Přihlásil jsem se, abych navrhl pevné zařazení bodu 93, jedná se o sněmovní tisk 403. Chtěl bych dodat, že je potřeba skutečně neprodleně návrh zákona projednat, buďto odmítnout, nebo ho projednat, a to především z časových důvodů. Návrh je koncipován tak, že oprávněnou osobou k odškodnění je pouze původní vlastník. Problém je v tom, že nikdo z původních vlastníků nežije nebo jsou to děti původních vlastníků, kterým je více než 80 let a postupně také přirozeně odcházejí z tohoto pozemského světa. To znamená, pokud nechceme vysedět tuto lhůtu jako stát, což by neslušelo právnímu státu v České republice, tak musíme přijmout novelu.

Já ale budu velmi ohleduplný a vstřícný vůči Poslanecké sněmovně a i vůči panu místopředsedovi, protože jsem si v mezidobí všiml, že ve vystoupení pana předsedy Stanjury z našeho klubu zazněl podobný návrh na pevné zařazení ve variantním uspořádání tak, aby to bylo možné vlastně zařadit, pokud tak Sněmovna rozhodne, na každý den zbývajícího programu schůze. Proto bych nechtěl, abych podával duplicitní návrh, a tento návrh tedy jsem nucen stáhnout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jestli jsem to dobře pochopil, to znamená, aby se hlasovalo o zařazení na každý jednací den této schůze?

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Ano, ale on to už navrhl pan poslanec Stanjura, tak aby nedošlo k duplicitnímu návrhu, tak tento svůj návrh stahuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stahujete svůj návrh, dobře, děkuji. Nyní tedy vstoupí pan poslanec Rom Kostřica a připraví se pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych se chtěl obrátit na ctěnou Sněmovnu ve věci zařazení nového bodu na program Sněmovny v tomto znění: problematika oprav dálniční sítě, zejména dálnice D1 v roce 2016, časový a místní harmonogram.

Ono se to zdá být v současné době svým způsobem předčasné, nicméně rok 2016 je za dveřmi a já bych hrozně rád chtěl, aby se skutečně Sněmovna touto záležitostí zabývala, protože považuji dosavadní opravy, které probíhaly ať pod tím, nebo oním ministrem dopravy, za zcela nevyhovující, a rozhodně tento problém je takový, že se nedotýká jenom řidičů, kteří jsou postiženi těmito opravami, ale dotýká se nás všech. Já bych se chtěl zejména soustředit na to, aby neprobíhaly tak obrovsky dlouhé místní uzavírky, tzn. 10, 12, 14 km, kdy dálniční proudy jsou staženy do dvou úzkých pruhů a je pochopitelně logické, že na podkladě pravděpodobnosti je mnohem větší šance, aby došlo k nějaké závadě, ať už je to havárie, nebo nějaká porucha příslušných kamionů nebo jiných vozidel, a v tom okamžiku jsou ty čtyři proudy, dva v jednom směru, zúženy na jeden a dochází k neobyčejným kolonám. Toto nemá za následek jenom obrovské časové náklady všech účastníků tohoto silničního provozu, ale jde také o to, že se mimořádně zvýší množství spotřebovaných pohonných hmot, na to samozřejmě navazuje i výrazné zvýšení exhalátů, a domnívám se, že takový řidič nebo ta posádka vozu, která popojíždí dvě hodiny v takovéto frontě, získá obrovské množství karcinogenů do svého těla, nemluvě i o těch jiných problémech.

Domnívám se, že tyto dlouhé uzavírky jsou sice výhodné pro firmy, které se účastní na opravě těchto dálnic, nicméně si myslím, že český řidič by si zasloužil, aby tyto uzavírky byly vždycky mnohem kratší. Navíc jsme se také setkávali s tím, že v místech, kde jsou tyto uzavírky, jsou i objízdné trasy, kde dojde k nějakému uzavření, shodou okolností ve stejném okamžiku opravovány a pak nějaká možnost objetí těchto překážek je naprosto nulová.

Další věc, kterou bych chtěl, aby se projednala, je ta skutečnost, že jsme byli všichni upozorněni na to, že opravy budou probíhat jenom ve dne, protože jinak ten noční provoz je nepoměrně dražší. Já se domnívám, že v současné, zejména lepšící se ekonomické situaci by Česká republika mohla mít dostatek peněz na to, aby zajistila několik desítek pracovníků, kteří by pracovali i v průběhu noci. Je-li v současné době opravena necelá polovina tohoto dálničního povrchu, v případě, že by se pak pracovalo v noci, tak už bychom byli v podstatě v současné době před otevřením kompletního zrekonstruovaného úseku dálnice D1.

Nemám to přesně ověřené, ale vím, že, jen pro srovnání, v době, kdy se dobudovávala dálniční síť Spolkové republiky Německo, tam se dokončovalo v průměru přes 400 km dálniční sítě nové ročně, to znamená, že se denně otevíral více než jeden kilometr dálniční sítě v Německu. Kdybychom postupovali stejným způsobem, tak bychom za jeden rok byli schopni celou dálnici přebudovat. Takže já myslím, že by to jistě bylo možné, a věřím, že tyto dopady, nemluvě o problémech, které jsou na podkladě nebezpečnosti a těžkého zranění, které potom může mít... (Předsedající upozorňuje na čas.)

Byl bych rád, kdyby tento bod mohl být zařazen na 9. prosince jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní vystoupí s přihláškou pan poslanec František Laudát. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP