(17.40 hodin)
(pokračuje Herman)

Investiční akce jsou zařazeny také v okruhu rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, a to ve výši 422 mil. korun, z celkových výdajů kapitoly je to podíl 3,6 %. Prostřednictvím okruhu kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy budou realizovány projekty spolufinancované z prostředků EU tak, jak jsme o tom hovořili, a ty se budou vztahovat především na památky UNESCO, národní kulturní památky a památky na tzv. indikativním seznamu. Spoluúčast státního rozpočtu na všech projektech z evropských fondů je v návrhu rozpočtu na rok 2016 podložena částkou 50 mil. korun.

Nelze opomenout ten velmi důležitý blok, a to je záchrana a obnova kulturních památek a veřejné služby muzeí. Finanční prostředky vyčleněné ve výši 711 mil. korun jsou alokovány v celkem šesti programech památkové péče a dvou programech podpory veřejných služeb v muzeích a společně představují 6,1 % z celkových výdajů naší kapitoly. Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v sobě spojují jak státní podporu, tak soukromé investice, a tím přinášejí kromě kulturní hodnoty obnovených památek i pozitivní dopady na ekonomiku. Po několika letech s klesající tendencí se podařilo díky navyšování návrhu rozpočtu zajistit pro tuto oblast prostředky, kterých bylo dosahováno v letech 2010 a 2011. Oproti roku 2015 bude blok vyšší o 179 mil. korun. To znamená, že trend, který se nám podařilo obrátit, je pozitivní, ale samozřejmě vím, že kdybychom měli desetkrát vyšší rozpočet, tak by to stále ještě nestačilo.

Takže znovu vám děkuji za vaši podporu a je třeba, abychom se snažili, aby tento trend, který se nám podařilo nastartovat, abychom ho drželi i v příštích letech, a pevně věřím, že ani globální výzvy a bezpečnostní situace jej nezabrzdí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Hermanovi za odpověď. Paní poslankyně Kovářová doplní svou otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, vnitřní dluh na památkách činí 318 mld. korun. Chápu, že říkáte, že jste navýšili na národní kulturní památky, na národní kulturní poklad, ale na památky kulturní, kterých je 40 tisíc, jste navýšili asi o 150 mil. Nerespektoval jste usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který vás vyzval, abyste do těch šesti programů dal minimálně jednu miliardu, a to mě mrzí. Chápu, že jsou nějaké priority vlády, je zde bezpečnost, s tím já velmi souhlasím, ale také rozpočtový výbor dal jasně najevo, že prioritou je sport, a našel navíc 250 mil. A já se ptám, jak je možné, že když na sport dáváme, a s tím souhlasím jako bývalá sportovkyně, tak proč prioritou vlády není také obnova kulturních památek a zachování našeho kulturního dědictví. To mě moc mrzí. Vím, že vy jako ministr kultury jste si vědom zachování našeho kulturního pokladu a dědictví (Předsedající: Paní kolegyně...), ale tato vláda zřejmě nikoliv! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr doplní svou odpověď na doplňující otázku paní poslankyně Kovářové. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji za slovo. Ano, plně sídlím tento úhel pohledu a vnímám, že kulturní památky jsou skutečně tím rodinným stříbrem naší země, za kterým k nám přijíždějí miliony lidí z celého světa. Já jsem přesvědčen, že se mi daří postupně získávat pochopení i třeba těch členů vlády, kteří řekněme nevnímají prioritu péče o památkové dědictví tak výrazně jako já. Ale to je nakonec logické, to je úkolem ministra kultury. I když se podíváme na tuto oblast čistě optikou ekonomickou, tak to znamená obrovský přínos, protože jak vnímáme třeba situaci v oblasti kinematografie, jsou to právě památkové objekty, a to nejenom exteriéry, ale i jejich interiéry, které k nám zvou filmové společnosti z celého světa, protože laicky řečeno se v podstatě u nás kulisy nemusejí stavět. A z 800 mil., které na filmové pobídky dáváme, k nám přichází zpět zhruba 2,5 až 3 mld. korun, které se z nemalé části vracejí třeba právě v pronájmech těm památkovým objektům.

To znamená ano, souhlasím s vámi, je třeba tyto priority nastavit tak, aby odpovídaly reálné situaci, že památky jsou rodinným stříbrem. Mohu vám slíbit prostřednictvím pana předsedajícího, vážená paní kolegyně, že se o to budu i nadále snažit, a znovu vám děkuji - vám i všem - za podporu této věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Danielu Hermanovi a budeme pokračovat, a to interpelací pana poslance Ladislava Šincla na ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Pan kolega Šincl tady není, takže jeho přihláška propadá.

V tom případě je na řadě interpelace pana poslance Petra Bendla ministra dopravy Dana Ťoka k problematice úprav na autech VW, ale pan poslanec Bendl také není, takže také tato přihláška propadá.

A jsme u další interpelace a to je interpelace paní poslankyně Pavlíny Nytrové na ministryni školství Kateřinu Valachovou. (Ministryně školství spěchá k mikrofonu. - Pobavení.) Paní ministryně tady je, ale paní poslankyně Nytrová tu není, takže i její interpelace propadá a paní ministryně, která je jistě připravena, je bez práce.

Dostáváme se tedy k další interpelaci a to je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na ministra financí a místopředsedu vlády ke koncepci návrhu o státním rozpočtu. Takže paní poslankyně Kovářová má slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, jak napovídá název mé interpelace, chtěla jsem se ptát na něco úplně jiného, než na co se nakonec zeptám.

Nemůžu jinak. Víte, mě už moc nebaví podávat přihlášky k ústním interpelacím, v případě úspěchu při losování svoji interpelaci přečíst a na písemnou odpověď připravenou úředníky ministerstva čekat měsíc. Abych své rozhořčení zasadila do určitého rámce: Pokouším se vás ústně interpelovat v různých věcech už od letošního května. Marně! A ani dnes se mi to nepodaří. Proč? Vy jste se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodíte. Pokud se pamatuji dobře, naposledy jste tu byl ve čtvrtek odpoledne na ústních interpelacích 30. dubna. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, nezlobte se, to už je prostě moc! Proč se ústních interpelací neúčastníte? Bojíte se nepříjemných dotazů poslanců a neumíte na ně reagovat? Anebo námi jako poslanci pohrdáte a nemíníte s námi trávit čtvrteční odpoledne? Po pravdě nevím, která možnost je horší! Takového ministra nemůže hájit žádný poslanec, opoziční ani koaliční.

Vážený pane ministře, vyzývám vás, abyste svoji docházku na čtvrteční ústní interpelace v Poslanecké sněmovně výrazně zlepšil. Za sebe mohu říci, že se na vás těším, a myslím to upřímně. Mrzí mě, že nedostanu odpověď na to, proč prioritou ministra financí a celé vlády není vedle sportu také obnova kulturních památek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Podle zákona o jednacím řádu odpověď, tak jak bylo i sděleno, bude doručena do 30 dnů v písemné formě. Problém odpovědi je, že to není odpověď na písemnou interpelaci, a tedy nemůže být ani písemná odpověď zařazena do programu čtvrtečního dopoledne v odpovědích na písemné interpelace.

Paní poslankyně Radka Maxová vzdala svou přihlášku na pana ministra Pelikána, vzala ji zpět, a jsme tedy u interpelace pana poslance Michala Kučery na ministra Milana Chovance. Pana kolegu Kučeru ale také nevidím, takže i jeho přihláška propadá a nedozvíme se nic o zajištění pořádku a shromažďování.

V tom případě přicházíme k předposlední interpelaci a to je interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci shromažďování dat z dokumentace, ale ani kolegu Hovorku nevidím, takže i tato přihláška propadá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP