(14.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Víte, mám z toho trochu rozporuplné pocity. Chápu sice, že především současná mezinárodní bezpečnostní situace dává asi dostatečně pádný důvod k určitým opatřením, na druhou stranu mám pochybnosti o tom, zda sebelepší zabezpečovací zařízení a opatření pomohou lidem, kteří s nimi neumějí zacházet. Nedávná reportáž České televize, ze které vyplynulo, že pan kancléř je schopen pustit do nejcitlivějších prostor Hradu bez jakýchkoli kontrol téměř kohokoli, kdo se ve správný čas nacházel v Osvětimanech, odkud kancléř Mynář pochází, poblíž autobusové zastávky, mě bohužel připravila o několik málo zbývajících iluzí o zabezpečení Pražského hradu a především o bezpečnosti hlavy státu.

Vážený pane ministře, s ohledem na to, co bylo řečeno, bych se ráda zeptala na to, jakým způsobem se jednání o zabezpečení areálu Pražského hradu vyvíjejí, a dále na to, zda má váš resort v plánu také určitou bezpečnostní osvětu, a to nejen směrem k osazenstvu Kanceláře prezidenta republiky, které podle mého názoru v případě podařené osvětimanské výpravy jednoznačně selhalo. (Předsedající: Čas!) Jednou by se takový šlendrián nemusel vyplatit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem o situaci, o posílení bezpečnosti Pražského hradu hovořil s panem prezidentem zhruba před tři čtvrtě rokem, to znamená, že debaty o zvýšení ostrahy, posílení ostrahy Pražského hradu, nebyly navázány na jakoukoli akci, ať už to byly červené trenýrky, nebo cokoli jiného. Byla tehdy vytvořena pracovní skupina, kde byli zástupci Policie České republiky, Správy Pražského hradu, bezpečnostního odboru Pražského hradu, kteří měli definovat, jaký rozsah opatření by se měl zrealizovat. Šlo především o technické zabezpečení, např. na vstupu do Pražského hradu. Jsme toho svědky i v jiných evropských metropolích. Když jste v Římě nebo kterémkoli jiném evropském městě a procházíte významnou kulturní památkou, tak se většinou setkáte s turnikety, setkáte se s podobnou kontrolou, jaká je dejme tomu na letišti, jestli tam někdo nepronáší nebezpečné buď zbraně, nebo výbušniny, nebo cokoli, co by mohlo ohrozit bezpečnost lidí. Debatovali jsme s panem prezidentem o rozsahu těchto opatření a samozřejmě jsme to přenechali v konečné fázi odborníkům, kteří museli debatovat i s památkáři, protože dejme tomu zavádění kamerového systému by muselo být v souladu s ochranou památek, a Pražský hrad je památkou z nejcennějších. To znamená bylo potřeba přihlédnout i k jejich odbornému názoru. Tato pracovní skupina nadále pracuje.

Pravděpodobně ochrana Pražského hradu bude rozdělena do několika sekcí a do několika časových os. V té první počítáme opravdu s nasazením technických prostředků, ať už to jsou kamerové systémy, nebo jiné elektronické systémy, které by ohlídaly místa, kam dejme tomu není vidět v rámci kamerového systému nebo tam nedochází hlídka Hradní stráže v tak časté periodě, abychom byli schopni lidský potenciál v těch některých místech nahradit technickým zabezpečením.

Otázka toho, kdo na Hrad a jakým způsobem prochází, je otázkou správy Hradu. Já mám kusé informace o tom, jak ta skupina, o které jste hovořila, prošla na Pražský hrad, a je potřeba tam udělat nějaký hlubší sken a opravdu zjistit, zda tam byly porušeny nějaké bezpečnostní předpisy. Počkejme si na to vyšetření. Já budu připraven v následujících týdnech tady podat zprávu, a to z pozice ochranné služby prezidenta, jestli tam došlo, nebo nedošlo k porušení zákona. Teď v současné době nejsem schopen zodpovědně říct, jestli tomu tak bylo, nebo nebylo.

Otázka financování. My jsme se bavili o rozsahu toho financování. Opravdu ta celková opatření, byla-li by realizovaná v celé šíři, by byla několik set milionů korun, v té první fázi se bude jednat pravděpodobně o několik desítek milionů korun směrem k těm technickým zabezpečením, o kterých jsem hovořil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Když mám možnost doplňující otázky, tak bych se možná zeptala na stav personálu v odboru, který má na starosti eGovernment. Podle informací chybí minimálně dvacet pracovníků a vláda jaksi v rozpočtu na příští rok zapomněla na to, aby dvacet pracovníků mohlo v tomto oboru a odvětví pracovat. Podala jsem pozměňovací návrh, který navyšuje kapitolu Ministerstva vnitra o 20 mil. korun, a chci se, pane ministře, zeptat, zda probíhají skutečně nějaká jednání mezi vámi a ministrem financí a zda by nebylo jednodušší to dát do státního rozpočtu prostřednictvím toho pozměňovacího návrhu, aby to tam skutečně v té vaší kapitole bylo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji za starost o eGovernment. Já si myslím, že je to jedna z oblastí, kde v minulosti došlo k podcenění, nebo ne k takovému důrazu, který měl být kladen. V současné době to velice složitě dobíháme a já děkuji i za to, že opozice má zájem o tuto oblast státní správy, protože opravdu je důležitá. Myslím si, že v budoucnu její důležitost ještě bude vzrůstat.

My vedeme jednání s Ministerstvem financí. Ustoupili jsme od požadavku na finance, ale nemůžeme ustoupit od požadavku na funkční systemizovaná místa. Jsme zatím v rozporu s panem vicepremiérem Babišem a bez toho, abychom se shodli, jsme to zatím vládě nepředložili. My jsme nezapomněli ty peníze vložit do rozpočtu, ale byla dohoda mezi mým náměstkem panem Zmatlíkem a náměstkem panem Gregorem, že teprve v době, kdy projde materiál směřující k eGovernmentu vládou, což bylo před několika týdny, tak teprve tehdy, pokud tento materiál v tomto rozsahu bude vládou schválen, bude na to vláda reagovat tím, že se tedy změní parametr financování i parametr funkčních tabulkových míst. My jsme tedy ustoupili z toho požadavku na finance, byť samozřejmě to znamená úsporu v jiných kapitolách resortu, a teď se domlouváme s Ministerstvem financí, jestli těch dvacet míst dostaneme, nebo nedostaneme. Pokud se nepodaří tu debatu dovést do zdárného konce v řádu dejme tomu dvou tří týdnů, tak předložím návrh materiálu vládě s rozporem a budu chtít, aby vláda hlasováním rozhodla, jestli tedy dvacet míst má Ministerstvo vnitra dostat, či ne.

To je vyčerpávající zpráva k této věci. Děkuji za ten dotaz.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra. Přikročíme k druhé interpelaci, kterou přednese pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci odpovědnosti Ministerstva zdravotnictví za situaci v Thomayerově nemocnici. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, žádám vás o vysvětlení, proč Ministerstvo zdravotnictví instaluje podivné manažery do přímo řízených nemocnic, konkrétně do Thomayerovy nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V Thomayerově nemocnici se objevil PhDr. Jaroslav Gacka ve funkci náměstka pro techniku a provoz, který dříve jako náměstek na Ministerstvu spravedlnosti podepisoval kontroverzní tendry bez vědomí ministryně. Současně byl do funkce ekonomického náměstka jmenován Mgr. Pavel Šebek, rovněž proslulý svým působením na Ministerstvu spravedlnosti, který vzešel z vězeňské služby. Údajně od ledna plánují další restrukturalizaci nemocnice. Zřejmě vyházejí všechny nepohodlné lidi a pak se zpětnou platností písemně předělají strukturu nemocnice, kterou nově vydá ředitel. V nemocnici zrušili transparentní e-mailovou a písemnou komunikaci. Údajně připravují pronájem části nemocnice firmě Meditrans. Všechny pokyny podřízeným jsou jenom ústní nebo telefonické, neponechávají žádnou stopu.

Jaká je kvalifikace obou náměstků, na základě čeho byli vybráni do těchto klíčových funkcí? Souvisí jejich instalace s uvolněním částky 800 mil. korun na investice do nemocnice na výstavbu urgentního příjmu? Žádám o prověření plánovaných pronájmů a účelových změn organizační struktury nemocnice.

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady již devět měsíců probíhá výběrové řízení na nového ředitele a po tuto dobu je ve funkci dočasná ředitelka MUDr. Andrea Vrbovská, která současně řídí i Nemocnici na Bulovce. Paní ředitelka do vedení odboru veřejných zakázek jmenovala Ing. René Tůmu, předsedu firmy Prokonzult advisory, původně Vaharina, která administrovala soudem prošetřované zakázky pro Krajskou zdravotní. Pan Tůma byl rovněž zastáncem karlovarských losovaček. Jeho podřízeným je Ing. Radim Chyba, bývalý ředitel městské policie s pozitivní lustrací.

Čím se kvalifikovaly zmíněné osoby pro tyto funkce? Neříkejte, pane ministře, že zmíněné osoby jsou jenom odpovědností pana ředitele nebo paní ředitelky nemocnice. Za hospodaření státních nemocnic v plné míře odpovídá Ministerstvo zdravotnictví. (Předsedající: Čas!) Ministerstvo tedy zodpovídá i za to, že dva roky ponechalo ve funkci ředitele Zemana, který zkresloval ztrátu fakultní nemocnice a kryl ji z investičních prostředků. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně, protože pan ministr není přítomen dnešní interpelaci.

Přikročíme ke třetí interpelaci, kterou přednese pan poslanec Leoš Heger také na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci dostupnosti péče v KOC. Prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP