(17.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Měl jsem tenkrát dvě možnosti, buď vytvořit ten platební styk na Ministerstvu financí, anebo použít již existující infrastrukturu v České národní bance. Použil jsem infrastrukturu v České národní bance. Vyšlo to tak levněji, ale taky by to klidně mohlo být na Ministerstvu financí. Řada států to tak má, např. hned sousední Slovensko.

Podařilo se legislativně schválit ten zákon nebo tu novelu zákona o rozpočtových pravidlech tak, že platila k 1. 1. 2013, a k 1. 1. 2013 nastartovat pokladnu, což také umožňuje lepší správu dluhové služby. Teď se nebudu dál rozvíjet tím, jak rád a často mluví pan ministr Babiš o snižování státního dluhu. Ono se nemůže jednat o snižování čistého dluhu, protože dokud jsou rozpočty deficitní, tak čistý dluh roste, ale samozřejmě je možné rozpustit část rezerv a používat lépe cash flow díky státní pokladně, což je ovšem projekt, kde zatím neudělal žádný pozitivní krok. Používá jenom kroky svých předchůdců. Já jsem tomu rád, ale zatím neudělal nic, co by to mohlo zlepšit. Tohle je celkem logický krok, kde chce v té cestě pokračovat dál, a jsou tam ty zdravotní pojišťovny. Já jsem, přiznávám bez mučení, to chce každý ministr financí, já jsem tam toho chtěl mít taky co nejvíc. Chtěl jsem tam mít obce a kraje a zdravotní pojišťovny a teď jsem se na odborných seminářích a na jednotlivých výborech s vámi hádal a pral a vztekal a přesvědčoval a někde jsem vás nepřesvědčil, někde jste mě přetlačili, takže u obcí a krajů, tam jsem dokonce byl konfrontován s tím, že to není ústavně konformní, přetlačili jste mě u vysokých škol, přetlačili jste mě u nemocnic, které by se dostaly do nevýhodné konkurenční situace vůči soukromým nemocnicím, přetlačili jste mě v celé řadě věcí. Ale asi jste dobře udělali. Nakonec se podařilo tu novelu schválit napříč Poslaneckou sněmovnou. Vzpomínám si, že nakonec mi to podpořila i tehdejší opozice, sociální demokracie, ještě dnes za to děkuji.

Jedna z nejkomplikovanějších diskusí byla právě u zdravotních pojišťoven. Jistě vás nepřekvapí, že se ten můj návrh velmi nelíbil mému stranickému kolegovi, ministru zdravotnictví doc. Hegerovi, tak se teď zcela jistě nemůže líbit ministru zdravotnictví, ať už z jakékoli politické strany. Byl uzavřen velmi klopotný kompromis s tím pětiletým odkladem. A byl uzavřen zejména na základě tlaku sociální demokracie. Já si na to dobře pamatuji. Sociální demokracie jasně deklarovala, že když tam nebude aspoň těch pět let, že to prostě nemůže podpořit a nebude s tím souhlasit. Můžeme si to najít v otevřených zdrojích. A mně tolik záleželo na podpoře opozice, že jsem na to kývl.

Co s vámi provedl ministr financí teď, že najednou si to umíte představit daleko dřív? A to velmi překvapivým způsobem a způsobem, který nutně ty zdravotní pojišťovny musí poškodit a s největší pravděpodobností velmi nekomfortně poškodí i český bankovní sektor, protože v té bilanci se tam prostě plánuje s dobou, kterou ta česká legislativa řekla, že se to odkládá. Najednou se to neodkládá. Takhle se nejedná! To se nedělá. Jakkoli jsem za to tenkrát bojoval a chtěl jsem to mít co nejdřív, to se přiznám, kdybych se nepřiznal, tak vy si na to vzpomenete, tak prostě teď trvám na tom, že pravidla se nemění během hry. Protože když jsme řekli, na jak dlouho se to odkládá, tak bychom to měli dodržet, protože jinak možná.... Ano, stát bude o něco efektivněji spravovat dluhovou službu, dosáhneme nějaké drobné úspory, ale napácháme strašně moc škod vedle. A já avizuji ve druhém čtení stejnou vůli. Jakkoli panu ministrovi rozumím. Měl jsem stejnou ambici. Ale právě proto, že ta diskuse proběhla, právě proto, že jsme jasně řekli do toho světa, jak těm zdravotním pojišťovnám, tak tomu bankovnímu sektoru, kdy s tím má, může a musí počítat, tak jsem přesvědčen, že to nesmíme změnit, protože bychom se nechovali fér.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to byl pan poslanec Miroslav Kalousek. Ještě než budeme pokračovat, dovolte mi, abych ještě přečetl omluvu, která došla předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z dalšího jednání do 19 hodin paní poslankyně Markéta Adamová.

Nyní faktická poznámka pana poslanec Petra Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já nejsem makroekonom, to se tady čestně přiznávám, ale rozumím tomuto návrhu zákona tak, že se snaží jako z trhu stáhnout finance, na které je schopen stát dohlédnout, stáhnout je do České národní banky. To znamená, že ty volné finanční prostředky, které normálně používají banky k tomu, aby poskytovaly úvěry a obchodovaly s nimi na trhu, že to množství volných finančních prostředků se v čase zmenší.

Krom toho, že se má sáhnout na finance, které poskytuje stát, tak v tomto návrhu zákona se říká, že stát chce i sáhnout na finanční prostředky, které jakoby nejsou jeho, jenom je spravuje, tj. když nařídí občanům, aby platili své zdravotní a já nevím jaké další pojištění, tak v případě zdravotního pojištění chce stát uložit těm, kteří spravují tyto finanční prostředky, aby je uložili na účet, který on sám řekne, bez ohledu na to, že to jsou kolikrát subjekty, které jsou třeba veřejnosprávní, nezřizuje je stát, protože to není jenom Všeobecná zdravotní pojišťovna, ale jsou to i jiné zdravotní pojišťovny, které mají svá pravidla apod. Já myslím, že to je velmi závažný zásah do vůbec ekonomiky. Pan ministr financí je sám podnikatel a myslím si, že musí dobře vědět, že měnit pravidla hry v průběhu zápasu je vždycky složité. V okamžiku, kdy si vezmu nějaký úvěr a stát mi změní podmínky, pak nemůžu než na ten stát být naštvaný. A samo hnutí ANO říkalo, že stát má fungovat jako firma. Myslím si, že předvídatelnost v tomto ohledu by měla být jasná a zřetelná, s termínem by se hýbat nemělo, stejně jako je na pováženou, jestli má stát sahat na finanční prostředky, které mu nepatří.

Ani já bych také nenavrhoval zamítnutí v prvním čtení, ale prosím, aby ministr financí - už končím - nebo Ministerstvo financí předložilo opravdu zdokumentované dopady tohoto návrhu na ekonomiku tohoto státu, protože to nebude určitě jednoduchá a laciná záležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, jsem tolerance sama. To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Ještě v rozpravě, pane zpravodaji, nebo už závěrečné slovo? Ještě v rozpravě, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovoluji navrhnout zkrácení doby mezi prvním a druhým čtením na 30 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, ano. Návrh. Ještě někdo v rozpravě? Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, jestli chcete využít závěrečné slovo? Ano. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já jen pár slov k tomu charakteru těch peněz. No tak samozřejmě, otázka je, jestli ty fondy, které jsme tady vytvořili, SŽDC, SFDI, to jsou fondy, které často vykazují velké zůstatky, a to jsou peníze, které jdou ze státního rozpočtu, které nestihly ty fondy spotřebovat, a v podstatě je nějakým způsobem umísťují. A samozřejmě u zdravotních pojišťoven ty zůstatky na účtech jsou také obrovské a to jsou samozřejmě odvody za zdravotní pojištění. A já myslím, pan poslanec Kalousek o tom tady mluvil, a v některých státech mají všechno na jedné hromadě. I kraje i obce i vysoké školy atd. Samozřejmě ten odpor je obrovský, protože já tomu rozumím, že ty instituce si to chtějí dávat do komerčních bank. Nemá to absolutně žádný dopad na likviditu bank. Naopak to vylepšuje likviditu státu a samozřejmě vylepšuje to naše parametry, což má potom samozřejmě pozitivní dopad na naši emisi dluhopisů a na celkovou zadluženost země.

Takže já si myslím, že je to dobré opatření. A sám pan bývalý ministr financí říká: jo, mně se to nepovedlo, teď je divný, že ta sociální demokracie to chce... Tak myslím, že z principu byste to měli podpořit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP