(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně. Přikročíme k 17. interpelaci, kdy paní poslankyně Markéta Adamová bude interpelovat taktéž pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci práce Hygienické stanice hlavního města Prahy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já tedy načtu interpelaci na nepřítomného pana ministra.

Koncem května nastala v Praze 6 mimořádná událost. V Dejvicích a Bubenči tehdy došlo ke kontaminaci pitné vody kanalizačními splaškami. Kontaminovaná voda celý týden akutně ohrožovala zdraví a život asi 32 tisíc obyvatel, z čehož 18 tisíc prokazatelně utrpělo zdravotní újmu, 5 tisíc lidí muselo ve vážném zdravotním stavu vyhledat akutní lékařskou pomoc. Krizová situace takového rozsahu je v České republice zcela bezprecedentní. Starosta Prahy 6 pan Ondřej Kolář vás, pane ministře, dopisem 21. července informoval o velice špatné komunikaci Hygienické stanice hlavního města Prahy. Praha 6 byla mnohdy odkázána výhradně na výstupy z médií a sociálních sítí, hygiena dokonce nechtěla poskytnout základní informace, přičemž argumentovala koncem pracovní doby.

V takzvané souhrnné zprávě z mimořádné situace si ale Hygienická stanice hlavního města Prahy přivlastňovala zásluhy, které jí nepřináležely. Starosta vás proto svým dopisem vyzval ke kritické evaluaci práce hygienické stanice za účelem preventivního předejití opakování zásadních chyb z letošního května včetně eventuální personální obměny ve vedení této hygienické stanice. Praha 6 byla první, kdo řešil kalamitu takového rozsahu, ale nemusí být poslední, viz například aktuální problém s bakterií legionellou v Praze 9. Je tedy třeba nevhodnou stávající situaci preventivně proaktivně řešit. Vy však, pane ministře, hrajete v celé záležitosti již dva měsíce mrtvého brouka, což může ve svém důsledku v budoucnu představovat velmi riskantní hazard se zdravím spoluobčanů.

Žádám vás tedy, abyste vysvětlil, proč s Prahou 6 nekomunikujete, a zároveň, jak se k této věci stavíte. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. I jí bude odpovězeno písemně.

Přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Ivan Adam bude interpelovat přítomného pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci kamer měřících rychlost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Pane předsedající, vidím, že mi zase někdo z vedení Sněmovny nemůže přijít na jméno. Mé jméno je Adamec, pro pořádek.

Vážení tři ministři vlády České republiky, kolegyně, kolegové, já začnu troškou historie. Když jsem byl ještě členem horní komory Parlamentu České republiky, tak si vzpomínám, když se zaváděly mýtné brány Kapsch na dálnice, a tehdy jsme si, mám pocit s kolegou Kuberou, říkali, kterého státního šikulu napadne na mýtné brány umístit kamery, které budou měřit rychlost. Tehdy se nám kolegové smáli a říkali si, že to není možné. Dneska je asi smích přejde, protože podle informací z médií jsem zjistil, že tato myšlenka dozrála a že kamery na dálnicích budou na mýtných bránách instalovány.

Musím tedy říct, že s tím mám velký problém. Zásadně s tím nesouhlasím. Těch důvodů bych tady mohl jmenovat celou řadu, ale spíše se budu ptát, jaké jsou tedy představy Ministerstva dopravy a jestli to bude okamžité úsekové měření. Co se stane, když se řidič poleká v úsekovém měření, že přejel kameru, jestli bude brzdit a může z úleku, že ho změřila kamera, způsobit nehodu? Jestli myslíte, že to skutečně přinese lepší bezpečnost a plynulost dopravy.

Dále jsem se chtěl zeptat, kdo to bude platit. Kdo to bude administrovat? Jakým způsobem se budou vybírat pokuty? Jaké budou postihy? Jak to vlastně bude fungovat?

Musím říct, že myšlenka mi připadá docela dost obludná. To už opravdu budeme žít někde, kde nás budou sledovat kamery na každém kroku. Když mi budete někdo namítat, že obce to dělají na svých úsecích státních komunikací, tak v některých případech je to pochopitelné, v místě, kde jsou školy, nebezpečné přechody, ale také se z toho v řadě případů stal výnosný byznys, kdy znám obec o nějakých 15 tisících obyvatelích, která má osm kamer v okolí v místech, kde by kamery vůbec být neměly. (Předsedající upozorňuje na čas.) Myslím si, že tohle je něco podobného. Jestli si chcete vylepšit státní rozpočet, tak nám to řekněte na rovinu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych tady chtěl dementovat zprávu z médií. Není to pravda, co napsala. Ředitelství silnic a dálnic sice vydalo předběžné oznámení o zakázce na radary, na měření rychlosti na dálnici D1, nicméně tady došlo trošku k nepochopení, které jsme si vyjasnili. Ministerstvo dopravy nechce měřit průběžnou rychlost na celé dálnici, zvlášť na opravených a rovných úsecích, takže nebude na mýtné brány tohle měření instalovat. To, co chceme a budeme měřit, je průběžné měření rychlosti ve zúžených úsecích, kde probíhá modernizace, tam, kde je buď osmdesátka, nebo stovka. Tam chceme nainstalovat přenosné mobilní radary na začátek a konec úseku jenom po dobu, kdy probíhá modernizace. Je to z důvodu bezpečnosti a z důvodu plynulé cesty, protože podle předběžných měření, která jsme na těchto místech dělali, jsme zjistili, že velké procento řidičů tam rychlost opravdu překračuje. A myslím si, že zklidnění dopravy v zúženích a zlepšení plynulosti by mělo dobou modernizace projít bez problémů.

Takže bych vás chtěl ubezpečit, nebudeme měřit na všech úsecích, nedáme to na mýtné brány a bude to jenom v úsecích, kde jsou dva souběžné pruhy s omezenou rychlostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Ještě bych doplnil, že to bude platit ŘSD z prostředků, které poskytne Ministerstvo dopravy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, o doplňující otázku.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji, pane předsedající. Já tomu moc nevěřím. Protože jak se jednou ten čertík vytáhne z krabičky, tak se vyderou další čertíci. Jak se to jednou zkusí, tak se to prostě bude aplikovat dál a pokusy tady budou. Já si myslím, že i v zúžených úsecích, kterých je dneska strašně moc, třeba na D1, a dokonce i na D11, jak jsem zjistil, tak by mě zajímalo, jestli to opravdu je tak vážný problém, ta rychlost. Já jsem neslyšel o tom, že by tam byly v místě oprav nějaké nebezpečné nehody. Samozřejmě jezdím. Vím, jak tam někteří jezdí, ale nezažil jsem to, že by tam způsobila nějaká nehoda zpomalení provozu, anebo dokonce zastavení dálnice. Jak se to zkusí tady, tak se to zkusí všude. Chtěl bych upozornit ty, kteří si myslí, že dneska po dálnici jezdí 150 a policie to toleruje, což mi potvrdil i jeden vysoký policejní důstojník, že to takhle bude pokračovat, tak tedy nebude.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, já bych jenom chtěl konstatovat, že je mi líto, že mně pan poslanec nevěří, nicméně takový je záměr. Nemáme zájem vytvořit na dálnici v uvozovkách velkého bratra. A já se tedy přiznám, že vedeme debaty o bezpečnosti s panem plukovníkem Lerchem a o tom, že by se stopadesátka tolerovala na dálnici ze strany policie, jsem nikdy neslyšel a doufám, že to není pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k 19. interpelaci. Pan poslanec Václav Votava bude interpelovat přítomného pana ministra Richarda Brabce ve věci CHKO Brdy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, nařízením vlády od 1. 1. 2016 bude zřízena Chráněná krajinná oblast Brdy. To já vítám. Svého času jsem i prosazoval zrušení vojenského újezdu Brdy a právě zřízení chráněné krajinné oblasti na tomto území. V nařízení vlády však není sídlo správy chráněné krajinné oblasti. Proslýchá se, že by to mohla být Příbram a technické zařízení by mohlo být v Jincích. Pro obyvatele Brd z Plzeňského kraje, mohu jmenovat Míšov, Borovno, Čížkov, je samozřejmě někdy problematické se dostat do Příbrami, pokud by to byla Příbram a oni by tam museli samozřejmě pro řadu rozhodnutí také cestovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP