(Jednání pokračovalo v 16.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 16.33 hodin a uplynula dvacetiminutová pauza. Jako první s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se jménem poslaneckého klubu sociální demokracie přihlásil k návrhu usnesení, který zde předložila paní poslankyně Chalánková. My jsme si jako poslanecký klub sociální demokracie vědomi důležitosti tohoto usnesení, v jaké podobě a také s jak silnou podporou bude schváleno usnesení k tomuto závažnému tématu. Proto jsme se s paní kolegyní Chalánkovou a dalšími snažili vytvořit usnesení, které by získalo tak širokou podporu. Moje ambice původně byla taková, že by bylo nejlépe, kdyby se na nějakém usnesení shodla celá Poslanecká sněmovna, nebo alespoň drtivá většina. Myslím si, že její usnesení bude mít při hlasování nejširší podporu. Z tohoto důvodu také navrhuji, aby bylo hlasováno jako první, a tak jak požádala paní předkladatelka, aby bylo hlasováno jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Sklenákovi. Nyní má slovo pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, po něm pan předseda Kováčik, pan předseda Stanjura a pan předseda Mihola.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové, já bych se přidal s názorem klubu hnutí ANO k tomu, co tady řekl kolega Sklenák za sociální demokracii. My jsme se také podíleli s určitými změnami a úpravami na návrhu kolegyně Chalánkové a náš poslanecký klub podpoří tento de facto společný návrh. A také žádáme a prosíme, aby o něm bylo hlasováno en bloc a aby byl projednáván jako první. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní má slovo pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, vy víte, že jsem docela klidný člověk a že mě jen tak něco nerozčilí, ale když tady slyším, že by to měla být společná vůle a že se usnesení paní kolegyně Chalánkové připravovalo společně, aby podpora byla co nejširší, pak se ptám, proč skutečně nebyly osloveny ke spolupráci všechny kluby, aby podpora byla skutečně co nejširší. Mohli jsme také spolupracovat, rádi bychom spolupracovali. Ostatně kontrolou návrhů usnesení jsem zjistil, že řada bodů je téměř stejných, nebo téměř souhlasných, nebo alespoň stejného smyslu jako body, které předkládá poslanecký klub KSČM.

Měli jsme být osloveni také. Nevím, jestli jsme byli jediní, kteří nebyli ke spolupráci osloveni, nebo jestli takových případů bylo víc. Věřte, proto jsem žádal o to, aby se hlasovalo jednotlivě po bodech, protože řada bodů i jiných návrhů usnesení, než je návrh komunistů, jsou pro komunisty přijatelné a taky bychom pro ně hlasovali, podpořili bychom je! Chcete-li vidět naši přípravu, abyste mi doopravdy věřili, na hlasování, leží na mém stole a většinou tam mám A, to znamená ano, to znamená podporu.

To, co se teď stalo, mi připomíná jakoby ronění krokodýlích slz, že někteří se domluví, že to má být co nejširší a že je všichni podpoří a že na tom dělali všichni, a nad mořem se rozhostí ticho, klid a mír a rozejdeme se s tím, že jsme něco vyřešili.

Tady se v diskusi hovořilo, a já se přikláním k tomu, že to někdy může být, o poslancích první, druhé, třetí a čtvrté kategorie. Nejen poslanci první, druhé, třetí a čtvrté kategorie, zdá se, že jsou i kluby první, druhé, třetí a čtvrté kategorie. Já znovu připomínám, že pakliže by se dalo věřit tomu, že jde o jednotnou vůli nebo společnou vůli, tak musí být také společná práce. Já tvrdím, že ani já jako předseda poslaneckého klubu ani Vojtěch Filip jako předseda Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy jsme nebyli ke spolupráci na přípravě tohoto materiálu přizváni, tudíž nemůže jít o společnou vůli. A pochopte, když se mi při hlasování o tomto materiálu jako celku nevyjde vstříc ani tím, že chci, aby se hlasovalo po částech, abychom mohli navzdory tomu, že jsme u toho nebyli, leckteré věci z toho podpořit, že při hlasování o celkovém materiálu se zdržíme hlasování.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Mihola, po něm pan předseda Stanjura, pardon, opačně, omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom velmi stručně. TOP 09 a Starostové je opoziční klub, nicméně jsme deklarovali od samého počátku, že této situace nezneužijeme a nechceme zneužívat k tomu, abychom si vyráběli opoziční politické body v útocích na vládu. Jakkoliv bychom v některých detailech možná uměli leccos vyčíst, tak to, co pokládáme za nejdůležitější, je, aby se Česká republika dokázala vypořádat s touto situací důstojně, efektivně a abychom zbytečně nestrašili občany, protože někdy je strašíme skutečně zbytečně. Proto podpoříme toto usnesení. Obecně podporujeme vládu v jejím přístupu k imigrantům. Jenom bych si dovolil požádat pana premiéra, aby podobně loajálním hlasem také mluvili všichni jeho ministři. Někdy máme pocit, že v otázce imigrace máme vlád několik. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Mihola, po něm pan předseda Černoch s přednostními právy. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se nechci přít s panem kolegou Sklenákem a hledat kličky, o kterém budeme hlasovat dřív nebo později, a prohlašovat, které usnesení bude pravděpodobně přijato největším počtem hlasů. Usnesení jdou vedle sebe, nejdou proti sobě, takže i o usneseních, která jsme navrhli a o kterých se vám hlasovat nechce, tak o těch se hlasovat bude.

Máte sice na to právo, ale není to fér - dvoustránkové usnesení psané bruselským jazykem, nesrozumitelným, patetickým hlasovat jako celek. Já navrhuji, abychom hlasovali o všech částech zvlášť, o každé části zvlášť. Samozřejmě nás můžete přehlasovat. Pak to nemůžeme podpořit jako celek. Pak nenacházíte tu velkou podporu, kterou jste deklarovali. Kdybyste o ni skutečně stáli, tak jste jednali o návrhu usnesení i s těmi, kteří mají kritičtější názor na politiku vlády než TOP 09. Vy jste si dopředu vybrali k diskusi ty, o kterých jste předpokládali, že je to jejich legitimní politický postoj, který je vládě bližší. My ostatní jsme se o tom společně odpracovaném usnesení dozvěděli, když jsem ho dostal na stůl od paní poslankyně Chalánkové, která jediná mi ho předala, někdy v 15.35, což je před 66 minutami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP