(19.00 hodin)
(pokračuje Koubek)

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek se vzápětí veřejně vyjádřil, že kolegové ze sociální demokracie a KDU-ČSL trvali na tom, aby členové hnutí ANO takto hlasovali. "Je to lež," řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a dodal: "Proto vyzývám Jaroslava Faltýnka, aby jmenovitě řekl, který poslanec KDU-ČSL ho k tomu hlasování přemlouval. Jinak očekávám, že jako slušný člověk, kterým jistě je, se poslancům KDU-ČSL veřejně poslancům omluví," dodal předseda poslaneckého klubu pan Mihola.

Jsme tedy svědkem toho, že tato vláda je postavena na lhářích z hnutí ANO, tato vláda je nedůvěryhodná, protože v okamžiku, kdy se má rozhodnout, zda splní svůj veřejný slib, který dala občanům, anebo se rozhodne pro podporu byznysu svého gurua pana Babiše, tak se rozhodli pro lež, a rozhodli jste se pro těch pět miliard pro svého vůdce. A pan premiér mlčí. Občané této země si nezaslouží, aby tato vláda pokračovala dál.

Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Volného, ještě zde eviduji faktickou poznámku pana poslance Fichtnera, a pane poslanče Koubku, já vás chci jenom informovat, že při projednávání bodu o vyslovení nedůvěry vládě nemusí zpravodaj být přítomen, protože může padnout jediné usnesení, a to je, že Sněmovna buď vysloví nedůvěru, nebo opačně. Takže jenom pro informaci. A nyní prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, dobrý večer, vážení kolegové. Já bych jenom chtěl upozornit, že je 19.01, už běží zprávy na ČT 24, čili ty projevy mohou být podstatně kratší.

Děkuji. (Smích poslanců napříč sálem.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Volného.

 

Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, poslanci, poslankyně, vážená předsedající, já jsem původně tady nechtěl rozvíjet nějaké sáhodlouhé úvahy o tom, co se stalo, nicméně nemůžu než nereagovat na pana Koubka. Zase s jeho drzostí a arogancí bych se ho chtěl prostřednictvím předsedající zeptat, kde mluví o jakém veřejném slibu? Co to je tady za hloupost? To tady někdo přísahal a veřejně sliboval? Upozorňuji na to, že rozdíl mezi rozpočtovým výborem, který o tomto jednal a projednával, a hlasováním na plénu bylo více než 10 dní. Tato situace měla svůj vývoj, pan Faltýnek, pan Babiš a několik mých kolegů už to několikrát vysvětlovali, jaká byla ta konstrukce. Nebylo to, že bychom se chtěli vymlouvat na naše koaliční partnery. Tyto postupy byly plus minus domlouvány na koaliční radě. Původně jsme chtěli, právě proto, že nebylo jisté, jestli ta notifikace proběhne v čase, nebo neproběhne, pozastavit tu podporu s tím, že tisk 418 by ji znovu otevřel po notifikaci v Bruselu. Naprosto logický postup. Poté, co jsme byli ujištěni a na koaliční radě jsme slyšeli názor pana ministra zemědělství - a teď to myslím opravdu v dobrém - že notifikace je na dobré cestě a že Evropa nám tu notifikaci udělí, proto jsme říkali: nebudeme tady hrát divadlo kvůli čtyřem měsícům a stáhneme požadavek na to zrušit tu dotaci. To je všechno. Nebyl to žádný veřejný slib, nebyla to žádná otočka během jednoho dne, bylo to v rozmezí 10 dnů, kdy jsme opravdu bedlivě a svědomitě zvažovali, jak k tomu přistoupit, aby tady ta nepovolená, případně neratifikovaná podpora nebyla moc dlouho. Tak jenom na vysvětlení. A slovo veřejný slib a klamání občanů a klamání voličů, to je příliš silné slovo. Je to prostě normální běžný vývoj a úvaha, když se tvoří zákon. Jestli to máte jinak, tak mně je to líto.

Já prosím vás nechci tady rozvíjet další ty teorie, já jsem dostal neskutečné množství mailů právě kolem té diskuze kolem biopaliv a kolem střetu zájmů našeho předsedy. Opravdu by to nebylo asi hezké čtení, zejména pro naši pravicovou opozici, ale nebudu tady číst všechny ty maily, ale přečtu jeden, který mě opravdu mile překvapil svou úvahou. Psala to nějaká bakalářka, já ji ani neznám, pan ministr spravedlnosti mi potvrdil, že co píše, je pravda. Já bych vám ho si dovolil opravdu ve zkratce přečíst, je to na tři minuty.

Listina základních práv a svobod stanoví, že každý má právo vlastnit majetek a podnikat. Tato Listina základních práv také garantuje jednotlivci účastnit se v politickém a veřejném životě a přístup k voleným i jiným veřejným funkcím. Zákon o střetu zájmů stanoví, že omezení k výkonu funkce se nevztahuje na správu vlastního majetku. Pan Babiš svým vstupem do politiky tuto Listinu ani zákon o střetu zájmů neporušil a vždy včas oznámí případný střet zájmů a o tomto zákoně nehlasuje. O zákonech rozhoduje vždy pouze nadpoloviční většina poslanců. Pokud jsou takto nadpoloviční většinou poslanců přijaty jednotlivé zákony, daňové zvýhodnění či dotace, nelze je brát na vědomí kýmkoli pouze u některých firem, ale platí pro všechny, tedy i pro firmy pana Babiše. Je to právní stát, který zaručuje rovnou příležitost před zákonem pro všechny. Vadí mi, že vy, ANO, takto věcně neargumentujte panu Kalouskovi a panu Fialovi a takto je neusvědčíte z demagogie, fanatismu vůči panu Babišovi a lží, kterými oblbuje možná méně informované voliče. Je to frustrující, kam jsou tito lidé schopni až ve své zášti a závisti k úspěšným lidem zajít. Snad pan Babiš vydrží, i když tuto nenávist jistě až tak nečekal. Zdravím a držím palce.

Prosím vás, to je mail, který jsem dostal od normálního prostého voliče, a je to pravda. Prosím vás, nehrajme si tady na střet zájmů, nehrajme si na porušování zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, nebojte se, nebudu číst maily od prostých voličů, také abyste se něco dozvěděli, ale to opravdu není argumentace.

Pan poslanec Volný se tady obořil na pana poslance Koubka, kde vzal to tvrzení, že byl porušen veřejný slib, a odkud bere tu drzost říkat, že jste lháři. Tak já vám to jenom zopakuji. Pan ministr financí Babiš řekl zcela veřejně, a je to v otevřených zdrojích, bylo to otištěno na prvních stránkách, že bude hlasovat pro ukončení biopaliv, protože už nechce poslouchat ty Kalouskovy lži. Ne proto, že mu Jurečka přinesl nějaké dobré zprávy, protože tam za něj bojoval jako lev. Protože už nechce poslouchat ty Kalouskovy lži. Já sice nelžu, ale říkám pořád to samé. Přesto pan ministr Babiš v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu zalhal a hlasoval jinak, než veřejně slíbil. Po skončení rozpočtového výboru vy tady, pane poslanče Volný, když jsem řekl, že poslanci ANO porušili veřejný slib, tak vy tady jste řekl, že na Poslanecké sněmovně to bude uvedeno do pořádku, až bude schválen pozměňující návrh pana poslance Raise. To jste tady řekl, a ne že neřekl. A novináři to slyšeli. A ještě ten večer váš pan předseda Faltýnek v Událostech, komentářích se mnou zopakoval to samé: My všichni podpoříme pozměňovací návrh pana poslance Raise - zvukový videozáznam určitě existuje - podpoříme návrh pana poslance Raise a chceme ukončit...

Chcete víc veřejných slibů? Váš pan předseda Babiš, vy, pan předseda Faltýnek. Všichni tři jste lhali v zájmu Agrofertu. (Potlesk poslanců TOP 09).

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s faktickou prosím pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo. Já bych jen chtěl poukázat na to, kdo nás tady poučuje o dodržování politických slov. Je to člověk, který si politický proces vykládá skutečně hodně pružně. Připomeňme si jen to, že tento člověk, který se prohlašuje za celoživotního zásadního antikomunistu, přijal místo v kabinetu Jiřího Paroubka s podporou komunistů, protože mu to přineslo osobní prospěch. Když pak byl svržen skutečně morálně rozhořčenými lidovci, říkal nám, že to udělal schválně právě proto, aby byl svržen. Toto jsou historická fakta. A tento pan Kalousek nám tady káže o politické morálce. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP