(18.40 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Má to řadu dalších háčků. Zdravotnictví je systém, který stojí na takové trojnožce. Jsou tři nohy, které tvoří fungující zdravotnictví: finanční efektivita, kvalita a dostupnost. Jestli dneska ministr financí a jeho odborník hovoří jenom o tom, že zdravotnictví bude řídit jenom finanční efektivita, nevědí, o čem mluví. Žádná trojnožka nestojí na jedné noze. Zato příliv peněz z takovéto trojnožky přes Ministerstvo financí a další zdroj toho, proti čemu jsem do politiky šel, protože jsem nechtěl, aby si někdo nějakým způsobem vydělával na státních prostředcích, a je mi úplně jedno, jestli si je nechá platit potají, jestli si je odnáší v tašce na lahve vína, nebo jestli je dostává oficiálně nějakým zákonem, který je proti zásadám střetu zájmů, to je mi jedno. Je to pro mě tak, jak to pořád říkáte: stejná krádež, stejná korupce. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Připraví se pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr Andrej Babiš tady nakonec vystoupil, dokonce myslím dvakrát nebo třikrát, a pokoušel se nás tady přesvědčit o tom, že ty miliardy, které jsou zde zmiňovány, tekou jaksi převážně od jeho firmy Agrofert do pokladny státu. Já si myslím, že je to velmi nepatřičné, protože platit daně a platit sociální a zdravotní pojištění je povinnost každého zaměstnance a platit sociální a zdravotní pojištění je povinnost každého slušného podnikatele. Po pravdě řečeno, jsem přesvědčený o tom, že je tomu spíše naopak, tedy že ty miliardy tekou od státu do firmy Agrofert, jak nakonec podle mého názoru velmi přesvědčivě dokládal náš pan předseda Petr Fiala.

Chtěl bych ale zmínit tři další velmi významné aspekty, které si myslím, že celou věc ovlivňují. Nemusí to být jenom finanční, ekonomické profity pro firmu Agrofert. Nemusí to být jenom miliardy z daňových úlev anebo z dotací od státních, národních nebo evropských fondů. Mohou to být možná i jakási nefinanční plnění, jakési nefinanční profity. Chtěl bych zmínit tři věci, které souvisejí s resortem ochrany životního prostředí, na které se specializuji.

První věc - Šumava. Byl zde předložen senátní návrh o Šumavě, který měl velkou podporu šumavských obcí, šumavských obyvatel, obou krajů, myslím si, že do jisté míry zpočátku i politiků zde ve Sněmovně. Mnozí poslanci z hnutí ANO přicházeli a říkali, jak jim leží na srdci osud Šumavy, aby zůstala zelená, jak fandí Šumavákům, jak by se chtěli zasloužit o to, aby Šumava zůstala zelená. Pak nakonec došlo k hlasování a všichni jako jeden muž hlasovali pro zamítnutí senátního návrhu tohoto zákona, jak jim to doporučil pan ministr Brabec, který tedy jedná z pověření svého šéfa pana Babiše.

Další fenomén, který chci zmínit, je otázka zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. I tady probíhala dlouhá, složitá debata. I tady se celá řada věcí tak či onak více či méně příznivě pro naši republiku vyřešila. Jedna věc ale zůstala nevyřešena. A jedna věc je pořád ještě velkým ohrožením pro naši konkurenceschopnost a tou je velký vliv ekologických aktivistů právě na probíhající řízení režimu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zpočátku, když jsme se v dubnu loňského roku ve výboru pro evropské záležitosti zabývali tímto zákonem, touto normou, tak to byli právě poslanci za hnutí ANO, kteří spolu se mnou připravovali usnesení výboru významně varující vládu České republiky před přijetím zákona, který může významně ovlivnit naši konkurenceschopnost. Stejně tak, ve stejném duchu, probíhal i seminář, který byl pořádán ve Sněmovně. Naopak nakonec došlo k tomu, že byl zákon přijat v té podobě, jak jsme ji schválili, který dává ekologickým aktivistům významné místo v procesu řízení podle zákona o EIA. A to, že si stavební firmy, a dokonce už i někteří politikové stěžují na to a obávají se, jak ten zákon ovlivní prosazování staveb u nás, to je věc, kterou samozřejmě již nyní můžeme považovat za pláč nad rozlitým mlékem.

A třetí věc, třetí fenomén, to je, jak bych to nazval, pohrdání vlády normálním, běžným zdravým rozumem našich občanů. Tady mám na mysli onu takzvanou kácecí vyhlášku mimo jiné. Dneska tady není možné porazit strom určitých parametrů na soukromé zahradě, na soukromém pozemku, aniž by občan žádal obecní úřad o povolení. Něco podobného chystá opět pan ministr při přípravě zákona umožňujícího kontroly topenišť v soukromých domech. Vláda opět významně pohrdá svobodou a zdravým rozumem svých občanů.

Jaký společný jmenovatel mají všechny tyto tři aspekty? Kromě toho, že škodí naší republice, a kromě toho, že staví naše občany do nesvéprávné, nesvobodné pozice, je to, že vždycky je výrazně podporovali a prosazovali a významně jim tleskali ekologičtí aktivisté. Jejich pero je vidět i v návrhu novely zákona č. 114 o ochraně přírody, který významně odebírá pravomoc obcí zasahovat do dění v národním parku, do dění, které tolik ovlivňuje jejich možnosti rozvoje. Namísto dohodnutí ochranných podmínek jejich projednání. Dvě slova - a jak významný rozdíl.

Co z toho vyplývá? Jaké poučení z toho plyne? Podle mého názoru je tu významné podezření, že zde došlo k jakémusi nefinančnímu plnění, že si pan Babiš jako majitel firmy Agrofert zjednává od ekologických aktivistů klid pro všechny své chemické, agrochemické, zemědělské a kdoví jaké ještě podniky za to, že jim postoupil Šumavu, že jim dal velké vydírací právo v procesu posuzování vlivu staveb, a konečně za třetí, že vyslyšel jejich volání po přísných normách svazujících svobodu občana.

Tady představitelé hnutí ANO se zaklínají tím, že chtěli řídit stát jako soukromou firmu. To je samozřejmě hezké. Pan poslanec Kalousek tady zmínil, jak by to bylo s možností vyhazovat staré a přijímat nové zaměstnance. Myslím si, že v tom bude asi něco jiného. Obchodní zákoník nebo zákon o obchodních korporacích totiž nařizuje manažerům každé firmy, že mají konat tak, aby přinášeli maximální zisk majiteli své firmy. A to si také myslím, že je účelem i té myšlenky řídit stát jako firmu - přinášet maximální zisk firmě Agrofert.

Proto také já budu hlasovat pro návrh vyslovení nedůvěry vládě pana premiéra Sobotky a pana Andreje Babiše. Ani jeden z těch zmíněných pánů tady (v sále) není, což tedy oželím. Co mě ale trápí a co musím říct, že mě velmi mrzí, že tady nesedí ani zpravodaj tohoto návrhu pan poslanec Hájek, který myslím, že by měl stručně obsah mého proslovu oběma pánům tlumočit. Ale nebudu navrhovat žádné přerušení, nakonec jsem svůj proslov pronesl k vám, milé dámy a pánové, a prosím vás, abyste i vy hlasovali spolu se mnou a vyslovili vládě pana Babiše a Sobotky nedůvěru. (Potlesk poslanců ODS.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP