(17.20 hodin)

 

Poslanec Josef Kott: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já chci ubezpečit vaším prostřednictvím pana předsedu Stanjuru, že i poslanecký klub ANO bude hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu, protože stejně jako vy to vnímáme tak a cítíme, že to je naprosto zbytečné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kottovi i za dodržení času. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsem říkal někteří vládní poslanci, tak jsem se díval tím správným směrem. Tak aby to bylo jasné. Proto jsem říkal někteří a mluvil jsem o těch, kteří vystupovali v debatě a kteří to podporovali.

Mně to nedá, abych nezareagoval na slova pana předsedy Kováčika. Je pravda, že nečtu program komunistické strany. To fakt jako po mně nikdo nemůže chtít a já ho číst ani nebudu. A já nestraším. Já vycházím ze zkušeností. To není planá obava, ale to je realita od roku 1948 do roku 1989, jak když vy jste mohli rozhodovat o tom, jak jste mohli mít smíšenou ekonomiku, tak nevím, co jste smíchali, jestli sovětské vlastnictví a naše vlastnictví, ale žádná smíšená ekonomika nebyla. Takže já tím nestraším. Naštěstí nemáte takovou sílu, abyste to mohli zavést. Já jsem jenom říkal, že rozumím vašemu postoji politickému, že to zastáváte dlouhodobě, a já to respektuji, i když s tím opravdu v zásadě nesouhlasím a udělám vždycky všechno pro to, aby vaše návrhy neprošly, protože v tomto případě je to zbytečné.

A přiznám se k tomu, že program komunistické strany fakt nečtu ani číst nebudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan poslanec Pavel Kováčik bude reagovat také ve faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Prostřednictvím vás, pane předsedající. To je ale škoda, pane kolego, protože já třeba váš program čtu. A možná i díky tomu, že máte program, jaký máte, a postupovali jste v nedávné minulosti, nedávnější než ta dávná, o které jste mluvil, tak, jak postupujete, tak při poměření vašich sil a našich sil jsme na tom naštěstí lépe - o něco, pardon.

Ale opět vás prosím, nestrašte. Pravda, udělaly se mnohé chyby a dovolím si poznamenat, třeba díky těmto chybám a díky tomu, že jsme se z nich poučili, tak současný a budoucí program KSČM nepočítá s žádným znárodněním, protože - řečeno slovy klasika - jen vůl opakuje stejnou chybu dvakrát. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Nyní pan poslanec Petr Bendl v řádné přihlášce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já už budu stručný, protože si myslím, že tady pan hejtman spíš trošku trpí, že sem přišel s návrhem, který není typickou krajskou problematikou. Spíše byl vynucen nějakými politickými okolnostmi v zastupitelstvu, ale určitě to není něco, co by jakékoliv krajské zastupitelstvo opravdu vážně trápilo. Myslím, že to všichni cítíme, kdo se nad tím zamyslí, že to není něco, co by Středočeský kraj opravdu vážně trápilo. To, že stát, potažmo vláda, by do budoucna, budoucí vlády, že by chtěly prodat 100 ha nebo dát nějaké obci 50 ha lesa a podobně. Myslím si, že v tom to není.

Ta situace je jiná. V zastupitelstvu Středočeského kraje prostě vládnou komunisté a sociální demokraté a pan hejtman se v tom musí prostě vždycky nějak zorientovat. Přinesl sem problém, který je ale typicky vládním, nikoliv typicky krajským problémem.

A já bych chtěl konstruktivně říci k tomu návrhu, proč jsem i pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, že by bylo dobře, aby poté, co církevní restituce proběhnou, Lesy České republiky zpracovaly nějaký návrh konceptu, která území už jsou hospodářsky neefektivní, o těch ať se vláda pobaví, přijme k nim nějaké koncepční stanovisko do budoucna, protože se tu bavíme o tom - a v tom s vámi paradoxně souhlasím, i s levou částí spektra - že zkrátka se máme věnovat ekonomice Lesů České republiky, a vzniknou-li nějaké celky, které nebudou ekonomicky v pořádku, nebudou hospodářsky udržitelné, proč je třeba nezměnit a pak se bavit o tom, jak koncepčně dál má vypadat území Lesů České republiky, případně státních lesů vlastněných státem. Do té doby bych si tuhle cestu tímhle nadbytečným zákonem opravdu neuzavíral.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ještě než uzavřu rozpravu, tak konstatuji, že došla další omluva z dnešního odpoledního jednání. Od 16.30 hodin se omlouvá pan poslanec Petr Kořenek.

Protože se nikdo nehlásí, nikoho nevidím se hlásit z místa, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane hejtmane? Ano. Za navrhující Středočeský kraj hejtman Miloš Petera. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem strašně rád, že jsem tady zažil diskusi takovou trošku bohatou. Je dobře, že vás problematika státních lesů zajímá.

Víte, také si už něco pamatuji od roku 1990. Jsem svou profesí vodohospodář. Tam jsme také slyšeli, že nejde privatizovat voda a další věci, ale to se stalo. Byla tam zlatá akcie, bylo to ze zákona a zlatá akcie měla vykonávat přes Ministerstvo zemědělství a nekonala. Proto si myslím, že je dobře mít zákon a ztížit to. Já vím, že to může vláda změnit a navrhnout, ale můžeme jí to ztížit a můžeme o tom vést další diskusi. To si myslím, že velmi ti, kteří jsou proti tomu zákonu, podceňují. Protože lesy, to není jenom výroba dřeva. To jsou i vodní zdroje, to jsou další komodity, které se v lese nacházejí. A už za starého Říma a Řecka se říkalo - vzduch, voda, světlo by měly zůstat státu a neměly by se za ně vybírat daně a poplatky. Na ty daně už jsme rezignovali. Tam už vybíráme.

Tak prosím vás, chtěl jsem požádat, abyste zvážili, jestli by nebylo dobře, aby parlament, ve kterém zastupujete všech deset milionů obyvatel, deklaroval, že lesy jsou pro vás důležité a že zůstanou v majetku státu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu hejtmanovi Středočeského kraje Miloši Peterovi. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom na závěr bych chtěl říci, že si samozřejmě také myslím, že lesy mají velmi významnou funkci jak ve vodohospodářské oblasti, tak celospolečenskou a jinou. Dávají příležitost pro zaměstnání stovek tisíců lidí v každém regionu. Já věřím, že i když neschválíme tuto novelu, tak stejně stát si ponechá les ve svém vlastnictví co nejdéle, protože to vlastně je, jak jsme zjistili v minulých letech, výborný přísun financí do státní pokladny.

Jenom shrnu, že v rozpravě vystoupilo celkem osm diskutujících, někteří opakovaně, a s faktickou poznámkou vystoupilo celkem deset poslanců, někteří zase opakovaně. Bavili jsme se s panem předkladatelem Peterou, že jsme si mysleli, že ta novela je tak jednoduchá, že to rychle projde, ale je vidět, že zemědělství i lesy jsou velmi zajímavé téma pro mnohé z nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi za jeho zpravodajskou zprávu. Ještě než se budeme zabývat návrhy na rozhodnutí, které padly v rozpravě, případně dalšími návrhy, konstatuji další omluvenku z dnešního odpoledního jednání. Od 17.30 hodin se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec.

Žádám pana zpravodaje, aby mě kontroloval. Jestli jsou správné moje poznámky, tak v rozpravě padl návrh na zamítnutí od pana kolegy, ministra Daniela Hermana, o kterém budeme muset rozhodnout hlasováním, které zahájím. Zatím jsem spustil gong, aby kolegové, kteří jsou v předsálí, mohli dojít na hlasování. O návrhu na zamítnutí budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo sto jedna. Já vás nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Až se počet přítomných ustálí - to je právě teď - budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 101 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 101, z přítomných 146 pro 74, proti 69. Návrh byl přijat.

 

Pokud nikdo nenamítne proti zápisu, tak budeme považovat návrh za přijatý a ukončíme projednávání tohoto bodu, tedy bodu 67. Děkuji panu hejtmanovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 67.***
Přihlásit/registrovat se do ISP