(12.00 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Poslední věc, krátkou zmínku, zaznělo to opět z úst pana vicepremiéra Bělobrádka. Je to zajímavé zjištění pro Poslaneckou sněmovnu i pro veřejnost, že v koalici to asi nefunguje tak úplně dobře, když pan ministr Bělobrádek tady řekl, že se to dozvěděl tady v Poslanecké sněmovně, že něco takového Ministerstvo financí a vicepremiér Babiš chystá a chce připravit, tak to je opravdu pro mě zvláštní, jak funguje tato koalice. Musím ovšem říci, že na našem poslaneckém klubu jsme s podobným jednáním měli bohužel také zkušenosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Dobré poledne, paní a pánové. Chtěl bych pokračovat ukončením rozpravy, ale mám tam faktickou poznámku pana poslance Františka Laudáta, ještě stále v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych zareagoval na pana kolegu Fiedlera. Pokud tomu tak je, tak ve stejné logice se ptám, proč tu máme řešit biopaliva. Evropská unie chce také zrušit podporu biopaliv první generace, tak proč je tady máme ještě prodlužovat? To je úplně ten samý problém, akorát jsou tam možná dva, tři, čtyři řády, to nevím, protože ta dvě čísla jsem se nedozvěděl od rána, ale jinak je to úplně principiálně stejné. Pan vicepremiér, sice tu není, nicméně z toho vyplývá, jak je důležité pro informovanost jednotlivých ministrů či vicepremiérů sedět ve Sněmovně. Tady se ledasco dozvědí, co si možná na vládě neřeknou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Pokud tu mám poznámky, tak můžeme přejít k rozpravě podrobné. V té je přihlášen pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, v podrobné rozpravě nejprve odkážu na pozměňovací návrh, který je obsažen ve sněmovním dokumentu 2045. Jedná se o zrušení bodu I článku 1, přechodná ustanovení tohoto návrhu zákona.

Odůvodnění je evidentní, koneckonců mohl bych i odkázat na své vystoupení v obecné rozpravě, ale stručně. Jedná se o zrušení bodu, kterým se zastavuje vstup nových účastníků do druhého pilíře ještě předtím, než padne příslušné politické rozhodnutí, protože si nemyslím, že je rozumné takovéto politické rozhodnutí předjímat. Koneckonců i z debaty v obecné rozpravě z levé strany jsem slyšel, že lidé nedůvěřují druhému pilíři, proto do něj nevstupují. Zazněly tu naopak od většinou stejných protagonistů názory, že je potřeba zastavit možnost ze spekulativních důvodů vstupovat do druhého pilíře. Jak dobře víte, ani ministr financí ani ministryně práce a sociálních věcí nedokázali zatím seznámit Sněmovnu, kolik že vstoupilo v posledních měsících z tzv. spekulativních důvodů do druhého pilíře.

Na závěr: V listopadu nebo v prosinci náměstek ministra financí Martin Pros, což je asi náměstek nominovaný za sociální demokracii, se vyjádřil, že rozhodnutí vlády ohledně zrušení druhého pilíře v roce 2016 vedlo k prudkému oživení zájmu o vstup do tohoto pilíře. To prohlásil příslušný náměstek v listopadu nebo v prosinci a já bych se docela vsadil s panem ministrem financí a paní ministryní, že stav účastníků druhého pilíře je stále stejný, protože lidé prostě nevěří druhému pilíři kvůli historické reakci, která tu padla. Proto nevidím jediný důvod, žádný důvod k tomu, abychom zákonem ještě předtím, než tato ctěná Sněmovna rozhodne o další existenci druhého pilíře, zastavovali vstup do tohoto systému. Žádný důvod k tomu nevidím, proto předkládám pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Vilímcovi. Nemám žádnou písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, nikoho nevidím z místa, i podrobnou rozpravu končím.

Požádám zpravodaje, aby mne kontroloval. V obecné rozpravě ani v podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který by byl hlasovatelný podle mého soudu, tedy ani vrácení garančnímu výboru k projednání ani zkrácení lhůty ke třetímu čtení, protože to není potřeba, a ani to, aby se nezabýval garanční výbor tímto návrhem. Takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 4.

 

Nyní se podle programu naší schůze pustíme do dalších bodů, které máme před sebou, a těmi jsou body číslo 15, 16 a 17.

 


Sloučená rozprava k bodům číslo 15, 16 a 17
/sněmovní tisk 411, 412, 413/ - prvá čtení

Jde o vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, sněmovní tisk 411, jsme v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Ale rozprava byla přerušena ve sloučené obecné rozpravě pro tři body zároveň, tedy 15, 16 a 17, to znamená, ústavní zákon a s tím související zákony, a byli jsme v situaci, kdy s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek, v obecné rozpravě páni poslanci Dolejš, Černoch a Holeček.

Vzhledem k tomu, že pan kolega Votava tady není, protože je řádně omluven ze zdravotních důvodů, je nutné, abychom změnili zpravodaje. Rozpočtový výbor navrhuje, aby zpravodajem pro toto jednání ve sloučené rozpravě byl pan poslanec Jan Volný. Pokud nemá nikdo jiný návrh, nevidím, rozhodneme v hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 135. Ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje, aby místo Václava Votavy jím byl pan poslanec Jan Volný. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 135, z přítomných 171 poslanců pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat. Požádám pana poslance Volného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Teď už se slova ujme ve faktické poznámce pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. K faktické poznámce jsem se před časem přihlásil proto, že tu v tu chvíli hřměly plamenné výzvy k nalezení konsenzu napříč politickým spektrem. Chtěl jsem dát ono srovnání, jak jsme ten konsenzus hledali my, když jsme předkládali tento návrh, který Sněmovna nepřijala, a jak jste to dělali vy.

Tenkrát byla na Ministerstvu financí zřízena stálá skupina, které jsem předsedal jako ministr financí, a každý poslanecký klub tehdejší Sněmovny tam posílal dva zástupce a já jim ještě jednou děkuji za jejich intenzivní práci. Z toho vznikl jakýsi výstup, který jsme předložili do Poslanecké sněmovny, a už jsme mohli vést pouze parametrickou diskusi. Protože jsme ale rozpočtovou odpovědnost mysleli vážně, tak ti, kteří ji chtěli pouze předstírat, to nakonec neschválili. Nicméně proběhla tady třičtvrtěroční diskuse mezi poslaneckými kluby. Vy jste teď předložili něco, co jste si uhňahňali v koalici, nikdo to dříve než v Poslanecké sněmovně neviděl - a je to, znovu říkám, návrh o rozpočtové neodpovědnosti. Přitom zdůrazňuji, že stále platí náš návrh, že pokud byste se chtěli zabývat skutečnou rozpočtovou odpovědností a skutečnou vůlí ke strukturálnímu deficitu a tím, že tento zákon bude mířit na vyrovnané rozpočty, nikoli na jedno procento, jsme stále připraveni podpořit vaši vůli k rozpočtové odpovědnosti. Nejsme ale připraveni podpořit vaši snahu o předstírání něčeho, co ve skutečnosti nechcete dělat.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP