(11.50 hodin)
(pokračuje Dobešová)

Za sebe pak podávám dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká školských rad. Opět téma, které se táhlo podvýbory a výbory.

Dovolím si teď říct za sebe jako ředitelku svůj názor na funkčnost školských rad. Takové kompetence, jaké dnes školské rady mají, a v takovém rozsahu, jak pracují, a tak, jak jsou dnes personálně nadistribuovány pro obsazení, jsou pro školy dost nefunkční. Mohou se stát samozřejmě nástrojem pro odvolání ředitele školy, ale většinou jsou to na středních školách spíše orgány, které řediteli školy příliš jeho činnost neulehčí. Proto si dovoluji podat pozměňovací návrh, aby u oborů vzdělání s praktickou přípravou, tedy ve školách, kde jsou tyto obory zařazeny, školské rady byly rozšířeny z třetinového zastoupení na zastoupení čtvrtinové. Jenom připomenu. První třetina jsou zástupce zřizovatele, zástupce pedagogického sboru, zástupce rodičů a zletilých žáků. Já bych ráda pozměňovacím návrhem pozměnila toto třetinové zastoupení na čtvrtinové a čtvrtinou by měli být zástupci právě sociálních partnerů, tedy firem, na které tyto školy jsou navázány. Věřte, že ředitelům škol toto hodně pomůže v jejich řízení a plánování budoucnosti. Jednak se dozvědí, co firmy přesně potřebují, a také firmy vstoupí do školy a samy se seznámí s tím, v jakém prostředí školy své budoucí absolventy připravují. Vnímám v poslední době rozevřené nůžky mezi tím, co odborné firmy potřebují, a tím, co odborné školy produkují. A jedním momentem té disproporce může být také to, že obě strany nemají dostatek příležitosti z hlediska formálního tyto vztahy navázat a lépe praxi se školou propojit. Dělají to, ale neformálními vztahy.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká vyšších odborných škol. Novela zákona se v části, která se týká vyšších odborných škol, v podstatě nijakým způsobem k vyšším odborným školám nevyjadřuje. Můj pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné diskusi přihlásím, řeší formální záležitost délky přijímacího procesu na vyšších odborných školách. Podle současného platného zákona vyšší odborné školy mohou přijímat studenty do prvního ročníku do 30. září, ale z hlediska praxe, protože jsem ředitelkou vyšší odborné školy, vidím potřebu prodloužit tento termín přijímání žáků do prvního ročníku do 31. října. Důvod je čistě a ryze praktický. Mnoho studentů totiž má dvě přihlášky. Je přijato na vyšší odbornou školu a na vysokou školu. Během prvního měsíce studenti v podstatě zjistí, jestli chtějí v bakalářském oboru zůstat studovat, a pokud se rozhodnou, že ne, mají ještě, pokud prodloužíme termín pro přijímání do prvního ročníku, šanci dostat se na podobný obor na vyšší odborné škole. Věřím, že i tento pozměňovací návrh, protože je to spíše technická novela, podpoříte.

Na závěr bych vám všem chtěla poděkovat, protože vidím, že jste mě opravdu pečlivě sledovali. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že dojdeme k takovému konsensu, aby si ředitelé, kteří si pak přečtou novelu zákona, v ředitelnách netrhali za vlasy. Mně se to, pánové a dámy, někdy v ředitelně stávalo, protože jsem v podstatě zjistila, že věci, které v zákoně jsou, jsou pro určitou velikost a typ školy téměř nerealizovatelné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Zlatušky. Potom se připraví se svým příspěvkem paní poslankyně Nohavová. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Dámy a pánové, naprosto souhlasím s tím, co tady říkala kolegyně Dobešová o potřebě sjednocení posuzování tak, aby nedocházelo k odlišnostem. Bohužel, kdyby jenom toto bylo součástí ministerského návrhu, bylo by to v pořádku.

Co se týká vlivů prostředí, které se zde opakovaně zmiňují, mám tady obsah manuálu MKF, což je manuál Světové zdravotnické organizace, který je platný i v České republice. V okamžiku, kdy se člověk do tohoto manuálu podívá na to, co je v něm upravováno, jsou tam části - jednostupňová kvalifikace, dvoustupňová kvalifikace, jsou tam podkapitoly - tělesné funkce, tělesné struktury, aktivity a participace a čtyři faktory prostředí. Faktory prostředí včetně sociálního jsou dnes součástí tohoto manuálu. Není potřeba se někam vlamovat nějakými dalšími ustanoveními. Je to obsaženo v tom, co by mělo být dnes bráno v úvahu a co také všechny oponentní posudky říkaly: řiďte se manuálem MKF, nikoliv neplatnou americkou knihou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, i za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka. Hlásí se pan poslanec Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, ještě na konto předřečnice, která chce dát pozměňovací návrhy, které by umožnily privatizování nebo odprodej soukromým firmám středních škol, chci říci, že paní poslankyně je zároveň paní ředitelkou jedné ze středních škol, kde společnost Agrofert žádala Středočeský kraj o odkup této školy, kterou kraj potřebuje. Myslím, že by bylo od ní fér, kdyby řekla, že je trochu v konfliktu zájmu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Paní poslankyně Dobešová s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych na toto zareagovala. Je to prosím dezinformace, která prošla novinami, o tom, že firma Agrofert chtěla odkoupit Střední zemědělskou a vyšší odbornou školu v Benešově. Já jsem u jednání byla. Nechtěla ji odkoupit. Jednala s krajem o pronájmu na deset let se závazkem investic do majetku kraje. Nechtěla řešit odkup majetku kraje. Takže mi to je nesmírně líto. Je to dezinformace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou opět pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, že jste se k tomu takto přihlásila. Právě proto navrhujete pozměňovací návrhy, aby toto zákon umožnil. Vedení Středočeského kraje oficiálně na jednání krajského zastupitelstva na otázku, zda Agrofert měl zájem na tom koupit tuto střední školu, dostalo odpověď, že ano.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně Dobešová s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Pak se omlouvám. Diskuse nebyla podstatná, protože ten dopis mám v ruce. Nic takového tam nezaznělo. Je mi nesmírně líto, že Středočeský kraj dezinformuje. Je mi to nesmírně líto.

Vycházela jsem z jiné zkušenosti. Na mě se obracejí zástupci různých krajů. Jeden z mých prvních úkolů byl v listopadu loňského roku, kdy jsem se stala předsedkyní podvýboru, vyřešit problémy v Pardubickém kraji, kde se opravdu řešila velmi necitlivě optimalizace jedenácti škol. Jsem ráda, že ve finále se podařilo najít řešení, že se toto nepodařilo. Vím, že v jiných krajích projevily některé firmy zájem o to, aby mohly provozovat školy, které kraje chtěly zoptimalizovat. Nebylo jim to umožněno. To byl jediný cíl. A myslím, že by nebylo fér to vztahovat jenom na jednu školu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. ***

 

Poslanec Petr Bendl: Naopak, paní kolegyně prostřednictvím předsedajícího. Bylo by fér, kdybyste řekla, že jste v konfliktu zájmů, že jste ředitelkou organizace, která jedná o desetiletém nájemném střední školy s významnými pozemky na Benešovsku a podobně, která reprezentuje politickou stranu, která má k Agrofertu velmi blízko. A nezlobte se, prostě je to konflikt zájmů, měla jste to tady říct. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP