(16.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan poslanec Volný svoji přihlášku stahuje. Proto prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka. Také stahuje. Prosím pana poslance Faltýnka. Připraví se pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Kolegyně a kolegové, nechtěl jsem vystupovat, ale dovolte mi pouze jednu prosbu. Zkusme v této debatě být konstruktivní, protože nám se v této debatě nepodaří prokopnout silnou hroší kůži některých kolegů, představitelů bývalé vládní koalice, která mohla v pohodě, pokud by chtěla, zákon o registru smluv přijmout. Víte, je velmi dobře, že česká veřejnost na to má zcela jasný názor. Zkusme být konstruktivní a nenaskakovat stále na snahu prokopnout hroší kůži kolegy Kalouska. Je to zbytečné. Nepodaří se nám to, přátelé. Pojďme k nějaké konstruktivní diskusi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Mám zde další čtyři faktické poznámky: pana poslance Laudáta, pana poslance Vilímce, pana poslance Kučery a pana poslance Kalouska. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Zareagoval bych na pana poslance Zlatušku. Tady zdvořile padla prosba, zda toto můžeme udělat. Jestli tohle někomu tak zásadně vadí, neměl jsem potřebu to komentovat, protože o tom nevím, není to moje téma. Nešťastná volba filmové rady, nebo jak se to jmenuje, není to moje téma. Nicméně nevím, jestli někomu vadí, aby vám tady byla sdělena data. Když už jste dneska zabili bod, který jsem tady navrhoval, tak skutečně tato smysluplná diskuse má přednost před bezpečností naší země, před umírajícími křesťany na Blízkém východě. Zamyslete se nad sebou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce. Připraví se pan poslanec Kalousek a poté pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, dostali jsme se daleko. Mám za to, že bychom měli vést debatu o buďto senátní, nebo poslanecké verzi zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Stočilo se to na registr smluv a transparentnost.

Nechci moc přidávat, ale když se mluví o transparentnosti, co všechno zveřejňuje Ministerstvo financí, nebo nezveřejňuje, tak když 5. ledna s barnumskou reklamou vyhlásil pan ministr Babiš, že snížil státní dluh asi o 19 mld. korun, tak jsem se chtěl podívat, jak geniálně to provedl, z jakých cizích zdrojů, jaké cizí zdroje si vypůjčil, a měl jsem za to, že bude zveřejněna čtvrtletní zpráva o vývoji státního dluhu. Hle, ať jsem hledal jak jsem hledal, žádná čtvrtletní zpráva zveřejněna nebyla a byl jsem odkázán až na konec ledna. To také trochu k transparentnosti údajů Ministerstva financí.

Ale skutečně bych chtěl plédovat za to, abychom se vrátili k debatě. Nechci vést debatu, jestli, pokud schválíme verzi poslaneckou, tím, že se to dostane do Sbírky, tak to pak bude platit 15 dnů ode dne zveřejnění ve Sbírce. V každém případě je to věc nešťastná, nebývalá. Nepamatuji si za osm let, že bychom vědomě hlasovali o návrhu zákona, u kterého víme, že má platit 1. ledna 2015, a je datum 20. ledna 2015. Proto vás prosím o to, abyste podpořili navzdory stanovisku pana ministra financí senátní návrh tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, já už budu stručný, protože diskuse se točí dokola.

Já jsem jednak chtěl požádat pana poslance Faltýnka o upřesnění. Když říkal hroší kůže členů bývalé vládní koalice, jakou měl na mysli. Já jsem například nebyl členem té úžasné koalice opoziční smlouvy 1998 až 2002, kdy pan poslanec Faltýnek byl jednou z největších nadějí sociální demokracie té doby. (Potlesk z řad poslanců TOP 09. Tleská rovněž poslanec Faltýnek.) Prostě nevím, o kterých koalicích je tady v tuhle chvíli řeč a o čí hroší kůži je řeč. Možná kdyby to pan kolega upřesnil.

Ale vraťme diskusi zpátky do toho, o čem mluvíme. Mluvíme o tom, že tady několik let leží návrh o registru smluv a že pan poslanec Farský položil zcela logickou otázku: Když ho nechcete projednat a schválit, proč to během třech měsíců chcete uvalit obcím, aniž byste se jich zeptali na názor? A když tuhle otázku klade, tak nemáte jinou odpověď, než že řeknete: A proč jste to neudělali vy, když jste byli u moci? Možná se nám to nepovedlo, ale vy jste přece tvrdili, že budete lepší než my, že budete makat. Vy jste za ten rok, co jste u vlády, neudělali nic! A kdykoliv k tomu přijde diskuse, tak jediný argument, který máte, že říkáte: A vy jste to nedělali o nic líp. No, to je úžasné. Blahopřeji. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a připraví se pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Taky bych si dovolil reagovat na onu hroší kůži pana poslance Faltýnka a pana ministra Babiše. Je pravda, že tady vládní koalice je už déle než rok. Déle než rok tady slyšíme výmluvy na to, co bylo předtím. To je taková výmluva mého šestiletého syna z mateřské školy, který se vymlouvá: já za to nemůžu, to udělali oni. Na téhle úrovni nám tady argumentuje pan ministr Babiš a pan poslanec Faltýnek.

Ale chtěl bych zmínit něco jiného. Pánové majitelé Agrofertu, kdyby vám na představenstvo přišel finanční ředitel a po roce se vám na představenstvu vymlouval na to, co všechno udělal předchozí management, jak to dělal špatně před rokem, myslím si, že by to byla poslední slova finančního ředitele ve funkci finančního ředitele, protože by ho představenstvo okamžitě odvolalo. My bohužel nemáme sílu odvolat pana ministra financí, který se chová jako špatný finanční ředitel, který se rok vymlouvá na to, co dělal management před ním.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Farského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Farský: Moc děkuji za debatu k registru smluv. Po roce jsem měl pocit, že už v podstatě nikoho nezajímá. Ale vidím, že emoce pořád ještě dokáže vzbudit.

Vrátil bych se ale k tomuto tisku 294. Popíšu konkrétní příklad, který se ale opakuje v mnoha a mnoha územních samosprávných celcích. Protože spolky fungují zpravidla v rozpočtovém roce od ledna do prosince, jako my schvalujeme rozpočty v územních samosprávných celcích, tak i grantové programy jsou takto nastaveny. Protože samozřejmě spolky nechtějí čekat na to, až jim první peníze na jejich plány přijdou někdy v březnu, dubnu, tak grantové programy už jsou v mnoha případech vypsány podle současného platného a účinného zákona. Pokud to v tuto chvíli změníme, tak nastavíme jiná pravidla. Z 15 dnů bude 30. Budou se muset upravovat smlouvy, na základě kterých to dostanou, a všechna vypsaná pravidla a v mnoha případech už podané žádosti se budou moci dělat znovu. Já si myslím, že když budu mluvit jenom za město Semily, kde jsem byl starostou, už teď to budou stovky žádostí a zbytečně vynaložené práce spolků, ke kterým nemáme elementární úctu, abychom neměnili pravidla v půlce doby a v půlce pravidel. A takhle to po celé České republice budou desetitisíce a možná statisíce žádostí a grantových programů, které už jsou vypsány a které se po schválení tohoto zákona budou muset zrušit a vypsat znovu, a to mi na tom přijde to, co je z naší strany neslušné chování, proti kterému tady brojím, a proto mi přijde, když už tento zákon schválit, tak leda s červencovým termínem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP