(10.40 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nebudu reagovat na naprostou nestoudnost pana Foldyny. To se vracíme zase zpátky někam a je to pořád dokola.

Nicméně chci upozornit na jednu věc. Při druhém čtení rozpočtu tady padaly dotazy na pana ministra Babiše. Odpovídal na něco jiného, vykládal tady zase tu svou pohádku. Nicméně gros těch vystoupení bylo právě kolem vědy, výzkumu a inovací. Pan vicepremiér Bělobrádek zvolil jinou taktiku - prostě se promlčet druhým čtením. Je to docela problém, protože čím víc na to koukáte, na jedné straně jsou zkrácené miliardy na vědu, výzkum, vývoj a inovace, ale tato vláda si pořídila vicepremiéra, a ta situace se nelepší, ale naopak se horší. Myslím si, že bychom se k tomu měli vrátit v lednu nebo v únoru bodem na zvláštní schůzi, protože my na rozdíl od této vlády nechceme, aby naši nástupci byli v zemi úpadku. Jestliže tady někdo možná předimenzovaně budoval vědecká centra... My máme jiné představy, kam mají putovat, co má podporovat stát. Ne různé agrokomplexy a podobně. Ne různé předimenzované betony, ale skutečně nové progresivní technologie. To je budoucnost země! Ne v oborech s malou přidanou hodnotou. Vy směřujete tímto rozpočtem naši zemi na trajektorii úpadku, a pak tady můžete věšet otazníky, proč tolik center, proč tolik možných nákladů.

Já jenom chci upozornit, a skutečně by tady měl vystoupit vicepremiér -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nemůžete upozornit, protože vám uplynul čas k faktické poznámce, pane kolego, respektujte jednací řád.

 

Poslanec František Laudát: - a vyjádřit se ke svému resortu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Pan kolega Vilímec, řádně přihlášený do rozpravy, připraví se pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi ještě ve třetím čtení vystoupit k pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl ve druhém čtení i předtím na rozpočtovém výboru. Je to pozměňovací návrh, který je evidován v pozměňovacích návrzích jako bod B7. Chci vystoupit i v souvislosti s tím, co dnes zaznělo z úst pana ministra financí i v závěru druhého čtení.

Pozměňovací návrh se týká kapitoly Všeobecné pokladní zprávy a navyšuje alokaci prostředků na program podpory obnovy materiálně technické základny regionálního školství o sto milionů korun. Pan ministr na konci druhého čtení i dnes zopakoval, že Ministerstvo financí vyhlásilo tento program spojený i s tzv. problémem rezidenční urbanizace příměstských částí, v letošním roce pražských okresů. Přihlásilo se do něj 30 obcí s požadavky za 800 milionů. Pro příští rok, kdy se program otevřel pro celé území, přihlásilo se nevím kolik obcí, ale dnes pan ministr opakoval, že požadavky jsou ve výši 7 miliard korun.

V této souvislosti chci upozornit na to, kolik je v návrhu státního rozpočtu na tento program vyčleněno. Je to kapitola Všeobecné pokladní správy, kde je správcem Ministerstvo financí, je tam vyčleněno celkově 473 milionů korun, z toho na dokončení těch již zahájených akcí příměstských pražských okresů připadá 278 milionů korun. Fakticky na podprogram, kde se přihlásilo tolik žadatelů se 7 miliardami, je v návrhu rozpočtu na příští rok vyčleněno pouze asi 122 milionů korun. Když porovnáme 7 miliard žádostí a 122 milionů vyčleněnými v kapitole Všeobecné pokladní správy na tento účel, vidíte, že je tady zjevný nepoměr. Myslím si, že to musí uznat i pan ministr financí. Pokud se nedostávají prostředky v dotačních titulech, přináší to ve většině případů pouze výdaje na zpracování žádostí, administrativní výdaje a fakticky naděje na poskytnutí dotace je velmi mizivá. V takovém případě je téměř lépe dotační titul nevypisovat.

Pokud pan ministr financí v minulých dnech prohlásil, že nevidí důvod k přijímání návrhů podaných ve druhém čtení k projednávání státního rozpočtu, tak důvodem, proč jsem podal ten návrh, je právě to, že se prostředků v kapitole Všeobecné pokladní správy, za kterou nese odpovědnost pan ministr financí, nedostává.

Návrh je vybilancovaný, bez jednoznačného rizika. Proto bych vás chtěl - bez ohledu na to, že to podal opoziční poslanec, klidně by to mohl podat pan poslanec Volný, který je také z našeho kraje, nebo pan předseda rozpočtového výboru - požádat o podporu tohoto návrhu. Dává šanci vyhovět větší části z podávaných žádostí měst a obcí. Chtěl bych nejen vás, kolegyně a kolegové, požádat o podporu, ale i pana ministra financí, až se bude za předkladatele vyjadřovat, aby tomuto návrhu šanci dal a s tímto návrhem souhlasil, protože je to návrh ve prospěch kapitoly Všeobecné pokladní správy, návrh v zájmu Ministerstva financí.

Toto je předmět mého vystoupení a věřím, že v tomto hlasování nebudeme hodnotit, jestli návrh byl načten ve druhém čtení, jestli ho podal opoziční poslanec, ale zda návrh má logiku a má věcné zdůvodnění, což jsem přesvědčen, že jednoznačně má. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní pan poslanec Jeroným Tejc, připraví se pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, musím říci, že jsem byl poněkud překvapen dnešní informací o tom, že můj pozměňovací návrh, který má za cíl posílit kontrolu exekutorů a dohled nad exekutory, nebyl podpořen resortní ministryní, a tudíž tedy nebude pro něj hlasovat vládní koalice. Rozumím tomu, že na rozpočtu musí být shoda, nicméně chci se zeptat paní ministryně spravedlnosti, jaké měla důvody k tomu, že návrh na přesun v rámci kapitoly, tedy nikoli na úkor zvýšení zadlužení státu ve výši 35 milionů korun na 86 tabulkových míst vyšších soudních úředníků do všech okresů, nebyl podpořen. Myslím si, že jsou samozřejmě i jiné způsoby, jak posílit kontrolu exekutorů, ale rád bych je od paní ministryně slyšel. I programové prohlášení vlády jasně hovoří o tom, že vláda posílí dohled nad exekutory. Exekucí jsou stovky tisíc, dotýká se to řady lidí. Určitě je správné platit dluhy a určitě je správné, aby exekutoři vymáhali dluhy po těch, kteří je neplatí. Všechno má mít ale svá pravidla.

Domnívám se, že situace byla v minulosti bohužel zanedbána natolik, že nestačí pouze pokračovat v systému tak, jak je nastaven, ale je potřeba daleko důkladněji kontrolovat to, zda jednotliví exekutoři nepřekračují zákon, a pokud překračují, přistoupit k opatřením, jako je návrh na kárné potrestání třeba i s tím, že bude daný exekutor zbaven funkce. Proto jsem podal tento návrh. Myslím si, že je třeba se bavit o tom, pokud nebude přijat, jak Ministerstvo spravedlnosti zajistí ať už teď, nebo v příštích letech dohled nad exekutory. A myslím si, že to je o to podstatnější, že to je věc, na které se shodla vládní koalice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP