(18.00 hodin)
(pokračuje Laudát)

A co se vlastně bude dít, když se něco schválí, nebo se něco neschválí? Poprosil bych paní ministryni, abychom z ministerstva dostali jasnou analýzu, co některé pozměňováky budou znamenat, co se týká financí, co to bude znamenat v dopadu do jednotlivých krajů. Pochopil jsem, že podstatně kvalitnější, než je původní předloha, že tu se snaží nějakým způsobem zřejmě napravit pozměňovací návrh paní poslankyně Hnykové, což je ostuda pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo jestli to je schvalováno v dohodě, já nevím, protože tady už během té diskuse je zcela nevídaná situace, že z koaličních řad čas od času zní kritika, z opozičních chvála na některé části, takže koalice schvaluje některé pozměňovací návrhy, resp. někteří její politici. Ještě bychom se mohli dočkat jasného slova k tomu, co se bude dít při třetím čtení. Podotýkám, že nejsem členem sociálního výboru, takže možná jeho členové jsou jediní, kteří se v tom ještě vyznají a dokážou odvodit nějaké dopady.

Nicméně důsledně bych se přimlouval za to, abyste poskytovatele sociálních služeb na území hlavního města Prahy nedeklasovali. Je mi líto, že zrovna sociální demokracie přichází s novelou, která může být nebezpečná, která aspoň i podle ohlasů z řad poskytovatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy skutečně tuto zásadní nerovnost může znamenat. Nečekejte, anebo může se stát, že nebude budoucí po volbách politická vůle pražských zastupitelů dosýpat lapsy a narovnávat lapsy tohoto zákona.

Nicméně stejně bych chtěl vědět i při tomto čtení, jestli by nám paní ministryně řekla předběžně, stálo by za to, abychom si udělali představu, které z těch pozměňovacích návrhů bude ministerstvo podporovat, a tím pádem předpokládám, že koalice akceptovat, a které nebude. Nevím, jestli na tabuli vyskočí ještě další jména, nebo už je to všechno, protože už takhle jich je tam požehnaně, tabule nestačí. Skutečně bych byl rád.

Já mám pocit, paní ministryně, že vaše ministerstvo, ministerstvo dopravy... To chápu, že neuděláte žádné radikální řešení, pane premiére, před volbami, ale po volbách prosím nenechte některá ministerstva upadnout v chaos. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S faktickou tady mám přihlášku pana poslance Votavy. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegové, kolegyně, nedá mi, abych nereagoval na svého ctěného kolegu Laudáta. Pane kolego prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, nevím tedy, kdo lhal na rozpočtovém výboru. Vím jasně, že tam vystoupil pan náměstek Čermák, vystoupil s dohodou Asociace krajů. On je předsedou sociální komise. Já nemám důvod mu nevěřit, že přednesl stanovisko Asociace krajů. Samozřejmě může se mi líbit, nebo nemusí tzv. směrné číslo, o které zřejmě jde i panu kolegovi Vilímcovi, ale taková je dohoda v Asociaci krajů a je třeba ji respektovat. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Panu poslanci Votavovi, já jsem to pochopil tak, ať mě když tak opraví další přítomní na tom výboru, který se konal v této místnosti. Ono tam šlo nejenom o obhajování stanoviska, ale i o obhajování věcné podstaty. A pan Vilímec tam říkal např. o Plzeňském kraji, a on to tady, myslím, dneska i opakoval, přišlo stanovisko jiné. A přijde mi divné, možná že zástupce Prahy na nějakých jednáních nevystupoval příliš razantně, nicméně z těch zápisů, co jsem byl informován, tam výhrady jakési byly, ale říkám, nečetl jsem ty zápisy. Ale pak by mi přišlo nenormální, proč se městská rada proti novele, tak jak ji předkládá MPSV, postavila poměrně razantně a odmítavě. Nevím, nechci soudit.

Ani jsem neřekl, že zástupce krajů je lhář. Jenom říkám, že nevím, co si o tom mám myslet. Tam bylo tvrzení proti tvrzení. A bohužel, není to jediný případ, kdy se poslední dobou dostáváme do toho, že zřejmě pravda je třídní.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní zde mám řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Moc jsem nerozuměl panu hejtmanovi a poslanci Běhounkovi, jeho komentáři. Znamená to tedy, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, že jste s tímto návrhem zákona absolutně spokojeni? Ten návrh zákona povede k tomu, aby vyrovnal standardy poskytování sociální péče v ČR, podporuje-li to Asociace krajů ČR, a povede k tomu, že z poskytovatelů sociálních služeb vypadnou ti, kteří byli původně doporučováni jednotlivými kraji, aby poskytovali a byli těmi čerpateli finančních prostředků, přestože neposkytují v podstatě žádnou sociální službu? Ti z toho vypadnou, tak aby více zbylo na ty, kterým to opravdu náleží? Jste tedy s tímto návrhem absolutně jako kraje ztotožněni a spokojeni a chcete, aby platil co nejdřív? To byla moje otázka. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Musím konstatovat, že nevidím již žádnou přihlášku do obecné rozpravy ani faktickou poznámku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci. Dobrá, je tady zájem o závěrečná slova - paní zpravodajka, paní ministryně. Obě? Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych především chtěla říct, že tady se nejedná o žádnou revoluci. Už od roku 2007 se Ministerstvo práce v podstatě výhradně řídí doporučeními krajů. My jsme odesílali v personálním obsazení 2,2 úvazku dotaci 2,5 tisíce poskytovatelů na 5,5 tisíce sociálních služeb. A je snad zřejmé, že asi těžko si tady z té Prahy můžeme nějakým způsobem ověřit, kteří z těchto poskytovatelů jsou dobří a kteří ne. Samozřejmě že se lidé na ministerstvu ptali krajů, a jak říkám, už od roku 2007 v podstatě neděláme nic, co by nám kraje nedoporučily. Ty kraje samy si řekly, na jaké poskytovatele ty dotace chtějí, a tohle je samozřejmě stejné. Mám někdy pocit, že si možná někteří z vás myslí, že úderem 1. ledna 2015 se najednou ty kraje zblázní a asi si vyberou úplně jiné poskytovatele, než si vybíraly dosud od roku 2007 přinejmenším. To je samozřejmě absurdní a není to pravda.

Také je naprosto nefér říkat, že to je nějaká ČSSD politika. Kraje mají svoje plány, běží podle nich. Ve spoustě krajů se podporují charity, podporují se diakonie, je to celé široké spektrum, tak jak to v krajích je, jak poskytovatelé fungují.

Také bych chtěla říct, že není pravda, že najednou budeme mít 14 úplně různých metodik. Naprosto klíčová je ta centrální v uvozovkách metodika Ministerstva práce a ty ostatní jsou krajské mutace, ale musí dodržovat základní principy rovného přístupu. Především rovný přístup jak ke svým příspěvkovým organizacím, tak k ostatním, které kraje nezřizují. A ministerstvo má na ně páku. Pokud to kraje dodržovat nebudou, tak tam peníze, třeba tu druhou splátku, také nemusí dostat.

Jinak je také naprosto stěžejní, že se touto novelou stanoví povinnost krajů určovat ve spolupráci s obcemi síť sociálních služeb na území kraje. To je přece také zásadní, k tomu všichni směřujeme.

Ještě bych ráda dodala, že samozřejmě ano, tato novela je tzv. technická a počítáme s tím, že v roce 2015 bude velká novela zákona o sociálních službách, protože je tam spousta věcí, o kterých víme, že se musí změnit, že se musí zlepšit. Bude o tom velká debata, takže to určitě nezanedbáváme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP