(Jednání pokračovalo v 19.45 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, já vás prosím, abyste zaujali místa v sále, protože skončila doba, na kterou byla schůze Sněmovny přerušena.

Ještě vás seznámím s omluvami, které sem dorazily. Je zde omluva pana ministra Hermana od 19.45 hodin. Je zde omluva pana poslance Benešíka od 19.30 hodin. Je zde omluva pana poslance Antonína od 19.45 hodin.

Vzhledem k tomu, že byla ukončena obecná rozprava, mám zde poznámku, že pan poslanec Benda navrhl, aby byl tento návrh zákona vrácen výboru k novému projednání. Pana poslance Bendu nevidím, ale předpokládám, že je to tak. Takže to je věc, kterou bychom měli asi teď odhlasovat. Přivolám ještě kolegy do sálu a současně registruji návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Ještě tedy než budeme hlasovat, tak s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, promiňte, nebudu zdržovat, ale před tímto hlasováním bych rád sdělil Poslanecké sněmovně, jak je rozdaná karta, dovolíte-li. Jsou dvě možnosti: buď budeme mít služební zákon, kvalitní služební zákon bez generálního ředitelství, anebo nebudeme mít žádný služební zákon. Ta karta se nezmění. Můžeme si o tom povídat dnes. Nebudeme-li s tím dnes souhlasit, tak za půl roku to budeme opakovat. Ta karta bude stále stejná. Buď budeme mít služební zákon bez generálního ředitelství, anebo nebudeme mít žádný služební zákon. To je karta, kterou máme každý z nás v ruce. A nikdo z nás, ani pan ministr Dienstbier, nedostane do ruky srdcové eso. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, tak pokud si pan ministr přeje uplatnit přednostní právo, tak já mu samozřejmě udělím slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Tak právě jsme slyšeli originální přístup k tomu, jak se také může dělat politika. Vyděračský přístup: buď bude po našem, nebo nebude nic. Ať si z toho každý udělá závěr sám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já tedy formálně končím obecnou rozpravu, protože by šlo argumentovat, že pan ministr ji svým vystoupením znovu otevřel. Tedy končím obecnou rozpravu a přistoupíme k hlasování. Všechny jsem vás odhlásil. Ti, kteří se chtěli registrovat, se registrovali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, který navrhl, aby Poslanecká sněmovna vrátila tento zákon výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Bendy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 11, přihlášeno je 152, pro 62, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k podrobné rozpravě, kterou tímto otevírám, a prosím paní místopředsedkyni Jermanovou, která je první přihlášenou do rozpravy, aby vystoupila. Připraví se pan poslanec Klán. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhovaná úprava zákona o státní službě sjednocuje veškeré úřady, jen s několika málo výjimkami, bez ohledu na výlučnost některých z nich. Snaha sjednotit pracovní povinnosti a podmínky výkonu práce v rámci státní služby je naprosto pochopitelná, nicméně toto sjednocení by se mělo týkat výkonu prací obdobného charakteru, nikoli výkonu prací úzké vrstvy kvalifikovaných odborníků. Tito odborníci se nebudou ucházet o místa na jiných úřadech, kde by svou kvalifikaci nemohli ani v nejmenším uplatnit, a v těchto případech tedy nelze počítat s prostupností úředníků do celé státní správy... (Odmlčení pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, prosím o klid, aby paní poslankyně mohla v klidu přednést a odůvodnit svůj pozměňující návrh. Prosím zejména levou část sálu. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tento fakt se týká především odborníků v jaderném a energetickém průmyslu, jejichž činnost často nebývá výkonem standardní úřednické práce. Je proto potřeba provést konkrétní změny tak, aby se rozšířilo vynětí působnosti zákona o státní službě i na předsedu a inspektory Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tato úprava by přispěla k postavení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jako nezávislého regulátora. To je mimo jiné požadováno směrnicí Rady 2009/71/Euratom a taktéž připravovanou směrnicí o jaderné bezpečnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP