(17.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Pouze dnes dokola slyšíme od představitelů vládní koalice, že bez urychleného - a podotýkám ukvapeného - přijetí tohoto zákona přijdeme o miliardy z Evropské unie. Ukázalo se dnes, že ono je to trošku složitější. Evropská komise sice přirozeně vyvíjí tlak na přijetí takového zákona, ale určitě ani ona, a ukázalo se to i v jejím stanovisku či doporučení, nemá zájem na ukvapeném projednávání textu zákona, který naopak může udělat více škody než užitku.

Předkladatelům především šlo a jde o to, aby se v zásadě omezila legislativní diskuse na minimum, protože my teď tzv. vládneme, my si zákon vytvoříme k našemu obrazu. Že taková podoba zákona bude mít neblahý dopad nejen na státní úředníky, ale především na občany, to nás nezajímá. My si prostě posty na ministerstvech obsadíme našimi lidmi, ti budou napříště rozhodovat jakési personální provázanosti a určovat profil jednotlivých správních úřadů, jednotlivých ministerstev v zásadě podle našich dispozic. Bylo zde mluveno nebo poukazováno na institut tzv. náměstků, kteří nebudou moci řídit žádný resort nebo žádnou sekci. Každý další ministr příštích vlád, pokud by tento návrh zákona byl schválen, bude mít smůlu. Ano, může si vzít dva náměstky, ti však žádné kompetence dovnitř ministerstev mít nebudou. Budou to takoví kibicové. Pouze, jak bylo řečeno, mohou ministra zastupovat na vládě, nemohou hlasovat, případně ve výborech Poslanecké sněmovny či Senátu.

Teď nechci debatovat o detailech návrhu, těch určitě bude podáno mnoho pozměňovacích návrhů. Pokud nedojde k vrácení návrhu zákona k projednání do výboru. Ano, zákon o státní službě, nebo o státních úřednících, jak ho nazveme, je vcelku vedlejší, je potřeba přijmout, ale to ve standardní podobě legislativního procesu a v kvalitním textu. Nikoliv tak, jak je nám teď vnucováno.

Občanská demokratická strana deklarovala ústy předsedy politické strany, předsedy klubu a ostatních vystupujících, že je ochotna a připravena se podílet na přípravě kvalitního textu, který skutečně nastaví jasná pravidla pro činnost úředníků státní správy, ale také nastaví jasné pojmenování zodpovědnosti těchto úředníků. To nelze dělat na koleně, byť by to koleno bylo pana Chvojky nebo koleno pana Tejce nebo dalších. To nelze dělat pouze v dohodě někoho s někým. Cílem by měla být kvalitní a efektivní státní správa, nikoliv vznik dalších úřadů, generálních ředitelství, generálních ředitelů a neprostupnost celého systému sloužící nějakým aktuálním politickým zájmům.

Chtěl bych se na závěr svého vystoupení zeptat také pana předkladatele zákona, protože pro mě je pan Chvojka jedním z předkladatelů zákona, nikoliv pan Dienstbier: Co vedlo předkladatele zákona, nebo předkladatele pozměňovacího návrhu, k tomu, že v rámci tzv. systemizace v § 188 má nárok být přijat do služebního poměru úředník, který o to požádá, ve lhůtě dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a který vykonával v posledních deseti letech činnost v určitých úřadech, které jsou tam vyjmenovány? Mimo jiné i v obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Chci se zeptat, proč je to omezeno pouze na obce s rozšířenou působností. Proč tam není třeba i obec s pověřeným úřadem? Protože kupříkladu bývalý vedoucí stavebního úřadu na obci s pověřeným úřadem, který teď zastává nějaké systematizované místo, se nebude moci stát zaměstnancem dle služebního zákona. Na rozdíl od vedoucího stavebního úřadu, který toto stejné místo zastává na obci s rozšířenou působností. Tomu já fakt nerozumím. A byl bych rád, kdybych na tuto otázku dostal odpověď. Nemyslím si, že vedoucí stavebního úřadu na obci s pověřeným obecním úřadem je něco méně než vedoucí stavebního úřadu na obci s rozšířenou působností. A takových záležitostí je v tomto zákoně více a určitě k tomu budu směrovat i pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi, a ještě než budeme pokračovat v rozpravě včetně faktické poznámky, tak mi dovolte, abych konstatoval omluvu pana ministra vnitra Milana Chovance, který odchází v 17.30, do konce dnešního jednacího dne. A pro jistotu raději budu konstatovat i omluvu pana poslance Bezecného a Farského, protože nevím, jestli jsou zaznamenány v protokolu.

Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem vás chtěl požádat, abyste udělal adekvátní pauzu a zajistil, aby aspoň jeden z šesti předkladatelů zákona tady seděl. Jinak si tady můžeme povídat, pak se dočteme od předsedy hnutí ANO, že si tady můžeme kecat, co chceme. Nemá takové jednání smysl. Já to beru jako pohrdání Sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, požádám předsedu klubu sociální demokracie, jestli by zajistil přítomnost někoho z předkladatelů. A protože je jich dostatek, tak myslím, že některý z nich sedí v sále. Ale v tom případě bych byl rád, kdyby se někdo posadil ke stolku zpravodajů, ač povinnost takovou má pouze zpravodaj, nikoliv předkladatel, poznamenávat si průběh rozpravy. Přesto bych požádal, aby někdo z předkladatelů zaujal místo u stolku.

Pan kolega Chvojka s přednostním právem, poté pan kolega Benda. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já bych chtěl tady objasnit, nebo vysvětlit, svoji určitou dvojroli. Možná se i dá má osoba považovat za předkladatele, i když jsem zpravodaj, ale to se stává v této Sněmovně. Byl jsem do prvního čtení a do všech dalších určen zpravodajem a zároveň jsem na ústavněprávní výbor podal jako jeden z předkladatelů návrh komplexního pozměňovacího návrhu, což není nic neobvyklého. Když si vzpomenu například na minulé volební období, když byla velká novela exekučního řádu, tak pan kolega Staněk, který byl zpravodajem, zároveň podával velké pozměňovací návrhy. Takže jsem zpravodajem i navrhovatelem, nicméně nejsem navrhovatelem původním do prvního čtení, takže se považuji nyní za zpravodaje.

Chtěl bych říct, že to je zajímavá zkušenost být zpravodajem služebního zákona. Já v tomto období mám na starosti dva zákony, myslím si, že jsou oba velmi důležité, resp. služební zákon o něco víc. Prvním zákonem je registr smluv, tím druhým je služební zákon. Pokud jde o zpravodajování registru smluv, tak tam cítím určité zpravodajské naplnění. Ale pokud jde o služební zákon, tak tam jde skoro o zpravodajskou nirvánu. Co se týče mé role, opakuji, jsem zpravodaj a byl jsem určen zpravodajem do prvního a všech dalších čtení. A proto mě, prosím, neoslovujte jako předkladatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě kolega Benda posečká. S faktickou poznámkou jeho stranický kolega Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já nemohu být vykladačem jednacího řádu, to znamená, možná se ukáže, jak je důležité míti Filipa (obrací se k předsedajícímu, ten se směje) při výkladu, jestli ta dvojrole je možná, nebo není. Každopádně, co chci říci, jestli ta dvojrole možná je, tak je to o důvod více, aby pan poslanec Chvojka odpověděl na dotazy, které tady padají. Protože někdo to vědět musí, a když už tedy je to tak, že máte těch funkcí v tomto zákoně tolik, nebo vaším prostřednictvím, pardon (k předsedajícímu), tak si myslím, že by bylo správné, aby buď odpovídal pan poslanec Chvojka, anebo někdo z vlády nebo někdo. Ale není možné, aby neodpovídal nikdo a k tomu se tady ještě spojovaly různé funkce dohromady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Blažkovi za jeho faktickou poznámku a za dodržení času. Snad jenom má odpověď: Taková povinnost skutečně u předkladatele není. Zažili jsme to tady. Ale u zpravodaje ano. Ten opravdu musí sledovat průběh rozpravy. Ale vidím, že už klub sociální demokracie zajistí ještě dalšího kolegu.

Pan poslanec Benda má slovo. Prosím, pane kolego. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP