(14.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu navrhovateli a táži se, zda ještě někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, tudíž končím obecnou rozpravu a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Já se táži, zda má někdo ještě jiný návrh. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 84, do kterého je přihlášeno 118 poslanců, z čehož pro je 109, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o...

 

Poslanec Josef Hájek: Já bych poprosil do záznamu, protože jsem se zapomněl odhlásit, že bych hlasoval pro, teď se s dovolením zajdu odhlásit a přihlásit. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty projednávání ve výborech na 30 dní.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 85, do kterého je přihlášeno 118 poslanců, z toho pro 85, proti 12. Konstatuji, že návrh byl přijat a že návrh bude přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Ještě tady musíme přečíst omluvy. Z dnešního jednání od 13.30 se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík.

Tímto končím projednávání bodu č. 18 a přerušuji jednání schůze do úterý 14 hodin. Děkuji a přeji vám krásný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP