(12.20 hodin)
(pokračuje Adamová)

A já mám kolem sebe celou řadu rodičů, celou řadu maminek, které jsou na rodičovské dovolené, na mateřské dovolené, které se chystají na početí atd. a které už teď řeší, jakým způsobem se budou následně starat o své děti. Ty opravdu vítají to, že by tato alternativa tady mohla vzniknout a že by mohly svěřit své dítě do dětské skupiny. V tomto případě, když s nimi hovořím, 99 % z nich opravdu neřeší to, co tady častokrát zaznívá, protože opravdu důvěřují tomu, že pokud budou dávat své dítě do dětské skupiny, tak si ji předtím ověří, kam to dítě dávají, jak to funguje a jestli je to správné. A myslím si, že to tak dělá každý zodpovědný rodič.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Mám tady další faktickou, pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, bylo tady řečeno, že dneska nás tady čeká smršť ženských faktických připomínek, tak já připojím kousek toho mužského pohledu.

Jsem otec čtyř dětí v poměrně velkém rozpětí dvou až sedmnácti let, takže si dovoluji tvrdit, že mám poměrně velkou zkušenost s předškolními zařízeními různého typu a také různé kvality. Já si myslím, že diskuse, která je tady vedena k tomuto novému zákonu, k této nové možnosti v předškolní výchově, by se neměla zvrtnout v to, že se tady budeme vzájemně strašit.

Já navážu na kolegyni, prostřednictvím paní předsedající, Adamovou, která to tady jasně řekla. My tady nepřicházíme bourat mateřské školky. My přicházíme s nějakou novou možností, s rozšířením nabídky předškolních zařízení. A jestliže se tady budeme strašit tím, že děti tam budou mít špatné vzdělávání, že je tam budeme zanedbávat, pokud se týká jejich stravování, tak to se dostáváme na úplně špatnou cestu. Toto ten návrh zákona neříká. A nepodceňujme ani to, co je možná úplně nejdůležitější, a to je vliv rodiny. Jestliže budeme mít špatnou výchovu v rodinách, tak nám sebelepší předškolní zařízení toto nenahradí.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuju panu poslanci za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Pilného s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já si také dovolím rozbourat tu dámskou diskusi, aby to tak nevypadalo.

Chtěl bych se jenom vypořádat s dvěma mýty, a to je, že se budeme snižovat úroveň vzdělávání tím, že budeme mít dětské skupiny. Na úrovni vzdělávání v žebříčcích neustále klesáme. A není to jenom kvalitou vysokých škol nebo počtem bakalářů, kteří nemohou najít práci. Začíná to právě v těch mateřských školkách. A my se všichni rodíme jako originály a umíráme jako kopie. A ten proces začíná opravdu někde dole. Není to dáno kvalitou učitelek v mateřských školkách, tu nezpochybňuji, ale jejich přípravou na to, jak se vlastně vzdělávají. Pokud máme ovlivnit vzdělávací proces, tak je zbytečná diskuse o tom, jestli se to bude dělat v dětských skupinách, nebo v mateřských školkách, ale je potřeba výrazně změnit přípravu pedagogů, kteří tam působí.

Potom další mýtus, to znamená stravovací návyky. Stravovací návyky se vytvářejí nějak úplně jinak - pod vlivem marketingu, zjednodušování a tak dále. To, jak by to mohly negativně ovlivnit dětské skupiny, opravdu nevím, protože děti s těmi stravovacími návyky, které začínají v rodině, prostě přicházejí a preferují je, preferují McDonaldy a tu skladbu potravin, s kterými se prostě vypořádávají obtížně nejen u nás, ale třeba i ve Spojených státech.

Nehajme tedy tady nějaké mýty, že tato alternativa něco v těch dvou zásadních věcech změní. To vůbec není pravda. To prostě bude probíhat nadále, pokud nezměníme ty základní předpoklady. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji poslanci za dodržení časového limitu a nyní prosím s další faktickou pana poslance Gabala.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Já nechci tuto debatu prodlužovat. Jenom datově je prokazatelné, že mateřské školky výrazným příznivým způsobem ovlivňují vzdělanostní šance a dráhy dětí zejména ze sociálně méně podnětných rodin, to znamená tento efekt tam je.

Já bych dal jenom k úvaze paní ministryni nebo paní zpravodajce, zda nedoprovodit tento zákon nějakým krátkým monitorovacím systémem rok nebo dva, kde by se porovnávaly výsledky dětí z běžných mateřských škol a z navrhovaných zařízení, a měli jsme tak tím pádem představu o tom, jestli tam je rozdílný výsledek, nebo je to shodné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, která je řádně přihlášena do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, než se pustím do svého příspěvku, chtěla bych říci poslancům, kteří tady měli faktické poznámky, že jsme sem do Sněmovny přišli proto, abychom se chovali zodpovědně. Jestliže tady budeme upozorňovat na některé věci a budeme chtít pozměňovací návrhy, cítíme zodpovědnost o budoucnost. To není žádné strašení, ale chceme k tomu prostě přistupovat zodpovědně. Když načteme naše pozměňovací návrhy a ve třetím čtení tato Poslanecká sněmovna rozhodne o tom, jak to bude vypadat, tak si myslím, že to bude zodpovědné od nás od všech.

Já se vrátím ke svému příspěvku. Dovoluji si vám představit pozměňovací návrh poslanců hnutí Úsvit přímé demokracie k vládnímu návrhu zákona o poskytování služby o dítě v dětské skupině, sněmovní tisk č. 82.

Úvodem chci říci, že z počátku při jeho předložení se nám zdál vládní návrh zákona přínosný, také jsme ho podpořili a propustili do druhého čtení, neboť umožní rodičům brzký návrat do pracovního procesu díky rozšíření spektra poskytovaných služeb. Ale během hlubšího studia a při projednávání tohoto návrhu v jednotlivých výborech, jak pro sociální politiku, tak pro vědu a vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a v komisi pro rodinu rovné příležitosti a národnostní menšiny, jsme došli k závěru, že daný návrh nemůžeme v této podobě podpořit. Pokud bude přijat v této podobě, sníží kvalitu péče o děti, stejně jako hranice bezpečnostních, hygienických a odborných požadavků na poskytovatele těchto služeb. A to není žádné strašení. To zákonitě povede potom k větším rizikům úrazů, poškození zdraví dětí a hlavně, a to zdůrazňuji, výchovného působení na děti.

Musíme vnímat další nespornou a velmi závažnou věc a tou je kvalitní výchova dítěte. Všichni víme a už jsme to tady slyšeli, jak je právě toto období důležité pro další rozvoj dítěte a jeho přípravu na život. Problém vidíme v tom, že dětská skupina nebude zajišťovat vzdělávání dítěte zejména s ohledem na potřebu jistého dosaženého stupně rozvoje dítěte před nástupem povinné školní docházky. Zákonitě by došlo k potkávání dětí z klasických mateřských školek a z dětských skupin, což by vedlo k velmi problematickým situacím, kdy by docházelo ke znevýhodňování dětí z dětských skupin a jejich problematickému zapojení do školního kolektivu. Zvýší se nároky na pedagogy prvních ročníků školní výuky, ale především to bude mít neblahý vliv na dítě. A to my prostě nechceme.

Náš pozměňovací návrh také zabrání likvidaci veřejných služeb péče o předškolní děti, a to zejména systému předškolního vzdělávání, který jsme dlouhá léta budovali a okolním světem za to byli velmi kladně hodnoceni a oceňováni. Jsme zásadně proti komplexní privatizaci služeb poskytování péče o předškolní děti, kterou tento zákon legislativně upravuje a nastavuje. Všichni víme, že ne vše, co bylo v útrobách Ministerstva práce a sociálních věcí připraveno a bylo myšleno dobře, nakonec přineslo lidem prospěch. Připomeňme si dnes již zmiňovaný příspěvek na bydlení a jeho zneužití, kdy ve výsledku na něj doplácíme my všichni. Máme vážné obavy, že dětské skupiny po čase vytlačí v našem nestabilním prostředí díky své finanční výhodnosti dlouhodobě budované kvalitní mateřské školky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP