Středa 27. listopadu 2013, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Miroslava Němcová)

8.
Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Prosím tedy o slovo zvoleného předsedu mandátového a imunitního výboru... Jste domluveni jinak, pane poslanče? Pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, paní předsedající. Já nechci ubírat nově zvolenému předsedovi, kolegovi Bendovi, jeho práci, ale zkrátka když jsem si to odřídil, on mě poprosil, abych odprezentoval přijaté usnesení.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Dobře. Děkuji za toto upřesnění. Slovo má tedy pan poslanec Jiří Dolejš. Bude nás informovat o jednání mandátového a imunitního výboru.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Vážená paní předsedající, milé kolegyně a kolegové, vládo v demisi. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení mandátového a imunitního výboru, který se konal dnešního dne, a to na téma platnost volby poslanců do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Zaprvé jsme ověřili platnost volby všech poslanců a vzali jsme na vědomí, že všichni poslanci kromě poslance Miloslava Bačiaka obdrželi osvědčení o nabytí mandátu poslance.

A za další: Konstatujeme, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny byli platně zvoleni.

Problematiku kolegy Bačiaka, tedy zánik jeho mandátu, případně nový mandát, bude řešit následující schůze mandátového výboru. Čili bude dnes probíhat volba na základě platných mandátů, ale pouze 199 poslanců. Děkuji.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi a zeptám se, zda někdo z poslanců, poslankyň chce vystoupit k této zprávě, kterou tady slyšíme o tom, jak probíhalo jednání mandátového a imunitního výboru. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Děkuji tedy a rozpravu končím.

 

Mým návrhem bude, abychom informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců vzali na vědomí. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců."

Zahajuji hlasování číslo 6. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Proti návrhu?

Hlasování číslo 6. Přítomno 198, pro 196, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi a končím projednávání bodu číslo 8 - Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců.

 

Vážené paní kolegyně a vážení kolegové, dostáváme se k bodu číslo 9 a tím je

Aktualizováno 20. 11. 2017 v 13:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP