Středa 27. listopadu 2013, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Miroslava Němcová)

7.
Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
 

Zahajuji tedy přerušené jednání a budeme pokračovat. Podle § 50 odst. 1 písm. s) jednacího řádu potvrzuje předsedy výboru v jejich funkci po zvolení výborem Sněmovna.

Oznamuji vám, že mandátový a imunitní výbor zvolil svým předsedou pana poslance Marka Bendu.

Otvírám rozpravu. Táži se, zda se chce k této volbě předsedy mandátového a imunitního výboru někdo z vás vyjádřit. Pokud ano, prosím, zvedněte ruku. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu a Poslanecká sněmovna bude hlasovat.

Bude hlasovat o tomto návrhu: "Poslanecká sněmovna potvrzuje pana poslance Marka Bendu ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru."

Ještě před hlasováním oznamuji, že paní poslankyně Zelienková má náhradní kartu číslo 2.

 

Nyní tedy budeme hlasovat, návrh jsem přečetla, a já zahajuji hlasování číslo 5. Táži se, kdo souhlasí s potvrzením pana poslance Marka Bendy ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru. Kdo je pro? Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 5. Přítomno 197, pro 184, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a blahopřeji panu poslanci Markovi Bendovi ke zvolení do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru. Tímto konstatováním mohu ukončit projednávání bodu číslo 7.

 

Budeme se věnovat bodu následujícímu, tedy bodu osmému, a tímto bodem je

Aktualizováno 20. 11. 2017 v 13:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP